W poniedziałek 31 października br. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Chłopicach. Na zaproszenie Wójta Gminy Chłopice oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłopicach w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej w dniu 27 października br. odbyła się uroczystość obchodów 125-lecia szkolnictwa w Rudnej Wielkiej i nadania sztandarów Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego i Gimnazjum Nr 5. Na zaproszenie Pani Janiny Godlewskiej Dyrektora Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w dniu 27 października br. odbyła się uroczysta zbiórka związana z obchodami Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowych na Podkarpaciu. Organizatorami i Gospodarzami zbiórki, w której uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty, był Szef Sztabu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku.
W sali konferencyjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w dniu 27 października br. odbyła się konferencja „Terapia i praca edukacyjna z dzieckiem niedowidzącym” zorganizowana przez Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny im. Św. Jana Pawła II w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie, Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie oraz Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. W konferencji wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w środę 26 października br. odbył się Związkowy Dzień Edukacji Narodowej, którego organizatorem był Zarząd Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wśród zaproszonych gości była Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki. W uroczystości, na zaproszenie Pana Stanisława Kłaka Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP, wzięła udział również Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas spotkania Pani Wojewoda i Pani Kurator wręczyły wyróżnionym nauczycielom odznaczenia państwowe i resortowe.

W Zespole Szkół w Orzechowcach w dniu 26 października br.  odbyły się uroczystości z okazji 120-lecia Szkoły w Orzechowcach, 20-lecia nadania Szkole imienia Jana Pawła II oraz II Zjazdu Dyrektorów Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej. W spotkaniu, na zaproszenie Wójta Gminy Żurawica oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Orzechowcach,  uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W środę 26 października br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów za rok szkolny 2015/2016. W spotkaniu, na zaproszenie Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W dniu 25 października br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej odbyła się sesja Rady Gminy Leżajsk. Na zaproszenie Pana Kazimierza Krawca Przewodniczącego  Rady Gminy w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Celem posiedzenia było przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie w poniedziałek 24 października br. odbyła się uroczystość Jubileuszu 45-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. W jubileuszowym spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie w dniu 22 października br. odbyła się konferencja zorganizowana z okazji Dnia Papieskiego ph. „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyła  Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 20 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Zespołowi Szkół w Jeżowem Centrum. W spotkaniu uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia był Wójt Gminy Jeżowe oraz Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół.

W Sali Koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w godzinach popołudniowych w dniu 20 października br. odbyła się uroczystość 60-lecia Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Na zaproszenie Pana Bolesława Pałaca  Prezesa Oddziału SEP w Rzeszowie w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
W czwartek 20 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Stanisława Staszica w Krośnie rozpoczęła się trzydniowa VI Krajowa Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych „Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy szkołami i uczelniami oraz lotniczymi organizacjami obsługowymi”. W otwarciu konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorami Konferencji są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Stanisława Staszica w Krośnie oraz Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych.

W dniu 19 października br. w budynku Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie  odbyła się uroczystość Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz poświęcenie nowego segmentu szkoły. Na zaproszenie Siostry Anny Telus Dyrektora Szkoły, w imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz swoim własnym, w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
W Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w dniu 17 października br. odbyła się inauguracja projektu edukacyjnego „Kamienie pamięci. Życie za życie”. W spotkaniu, które zostało zorganizowane wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum, uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniach 12-17 października br. w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie oraz Tarnobrzegu odbyły się w uroczyste spotkania z nauczycielami, dyrektorami szkół oraz pracownikami oświaty, podczas których wręczone zostały Krzyże Zasługi (5),  Medale za Długoletnią Służbę (71), Medale Komisji Edukacji Narodowej (204), nagrody Ministra Edukacji Narodowej (30) oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty (91). W spotkaniach uczestniczyli prezydenci miast, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie.
W środę 12 października w spotkaniu, które odbyło się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody.
W czwartek 13 października spotkanie, które zostało zorganizowanie wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Przemyśla,  odbyło się w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.
W piątek 14 października spotkanie, które zostało zorganizowanie wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Krosna, odbyło się w Hotelu Nafta Krosno.
W poniedziałek 17 października uroczystość odbyła się w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega - Zamek w Dzikowie.

W Zespole Szkół Nr 4 im. św. Jana Pawła II w Jaśle w dniu 17 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego Sztandaru Szkoły społeczności szkolnej. Na zaproszenie Pana Roberta Niemca Dyrektora Szkoły w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
W sobotę 15 października br. odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Na zaproszenie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Społeczności Uczniowskiej w spotkaniu – uroczystym apelu w szkole, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.