W czwartek 30 kwietnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości „Przedszkolaki z Biało-Czerwoną”, zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Flagi. Na rzeszowskim rynku Przedszkolaki zaprezentowały okolicznościowy montaż słowno-artystyczny, po którym mieszkańcom miasta wręczono biało-czerwone chorągiewki. Organizatorem uroczystości było Publiczne Przedszkole Nr 13 w Rzeszowie.


W dniu 30 kwietnia 2015 r. Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięła udział w uroczystości „Święta Flagi”, która odbyła się w stalowowolskim parku. Podczas uroczystości przedszkolaki zaprezentowały okolicznościowy program. Organizatorem uroczystości było Przedszkole Nr 18 w Stalowej Woli.
29 kwietnia 2015 r. Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wziął udział w Uroczystości Patriotyczno – Religijnej na Górze Śmierci. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, następnie w części artystycznej zaprezentowano fragment przedstawienia teatralnego „Księżna Helena Jabłonowska – Serce dla ludu, dusza dla kraju”. Na zakończenie złożono wieńce przy Pomniku Pomordowanych w obozie Pustków.
W środę 29 kwietnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w I Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. W konkursie uczestniczyły drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, prezentując musztrę podstawową i musztrę paradną. Organizatorem Przeglądu było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy współudziale Burmistrza Gminy Rymanów i Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, gdzie zorganizowano konkurs.


W dniu 29 kwietnia br. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyły się obchody „Światowego Dnia Walki z Czerniakiem, w których uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Podczas obchodów prelegenci wygłosili wykłady pt. „Profilaktyka czerniaka skóry” oraz „Problemy z pielęgnacją cery wieku dojrzewania”. Organizatorem spotkania było Podkarpackie Biuro Prewencji Pierwotnej Nowotworów przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Szopena w Rzeszowie  pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 
W dniach 27-28 kwietnia br. w sali konferencyjnej przy rzeszowskim Rynku odbyły się „Warsztaty z mapowania procesów” pn. „Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w urzędach administracji rządowej w województwie”. W warsztatach uczestniczyli: Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji, Kierownicy oddziałów oraz pracownicy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Warsztaty zostały zorganizowane  w ramach projektu „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

W dniu 28 kwietnia br. w Collegium Administrativum w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie zorganizowano I Podkarpacki Dzień Nowoczesnej Administracji, w ramach którego uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom przedstawiono nowoczesne oblicze administracji otwartej na obywatela oraz na nowe technologie i nowoczesne formy komunikacji społecznej. Uroczystego otwarcia obchodów dokonał Prof. Jerzy Posłuszny  Rektor WSPiA w Rzeszowie oraz pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska  Wojewoda Podkarpacki. W imprezie z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyli Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pani Marta Dousery Kierownik Oddziału Administracji i Obsługi Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W Oddziale Okręgowym NBP w Rzeszowie we wtorek 28 kwietnia br. odbyła się konferencja dla nauczycieli przedsiębiorczości poświęcona tematyce 25-lecia transformacji w Polsce oraz działalności Narodowego Banku Polskiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Grażyna Kalandyk Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie w dniach 27-28 kwietnia br. miało miejsce III Spotkanie dla Kierowników Urzędów, które zostało zorganizowane w ramach zadania „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” – „Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w urzędach administracji rządowej w województwie”. W spotkaniu wzięła udział Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Celem spotkania było omówienie i podsumowanie wypracowanych dotychczas produktów prac projektowych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk urzędów przy współudziale urzędów nadzorujących.

W poniedziałek 27 kwietnia br. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Katolickiemu Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. Bronisława Markiewicza w Kroście.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Stanisław Wróbel starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W niedzielę 26 kwietnia br. na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego szczebla centralnego XLI Olimpiady Geograficznej Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym zakończeniu zawodów i wręczeniu nagród laureatom olimpiady. W konkursie finałowym uczestniczyło 122 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Zawody finałowe i ich podsumowanie zorganizowano w sali gimnastycznej i pomieszczeniach I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

W dniach 25-26 kwietnia br. w Centrum Kultury  w Kamieniu odbył się Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych oraz VIII Międzynarodowy Festiwal Harmonijek Ustnych „HAKAM 2015”. Na zaproszenie Wójta Gminy Kamień, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego KAMIEŃ oraz Centrum Kultury w Kamieniu w Festiwalu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Uczestnikami spotkania byli uczniowie i muzycy z Podkarpacia oraz całego kraju. Konkursowi i Festiwalowi towarzyszą każdego roku warsztaty gry na harmonijce ustnej, wystawa harmonijek ustnych oraz koncerty w okolicznych kościołach.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie w sobotę 25 kwietnia br. odbyły się VI Podkarpackie Mistrzostwa Formacji Tanecznych, w których w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Lucyna Małek-Adamiak wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie Mistrzostw odbyły się eliminacje formacji tanecznych oraz pokazy w kategorii dziecięcej i młodzieżowej. Finał imprezy miał miejsce w Millenium Hall, gdzie odbył się koncert laureatów.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w piątek 24 kwietnia br.  wziął udział w obchodach Jubileuszu 30-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy. Po Mszy Św. w kościele pw. Świętej Jadwigi w szkolnej sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia, podczas której zaprezentowano przybyłym gościom i absolwentom dzieje oraz dorobek szkoły. Natomiast uczniowie w części artystycznej przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. „Dopóki ziemia kręci się…”. W imieniu społeczności szkolnej zaproszenie na uroczystość wystosował Pan Jan Rachwał Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 Dębicy. 


W piątek 24 kwietnia br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu miała miejsce konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega „Indywidualne potrzeby dziecka ze spektrum autyzmu”. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Wiesława Warpechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Łańcucie w dniu 24 kwietnia br. odbyły się uroczyste obchody Święta 10 Pułku Strzelców Konnych, w których w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczył Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Miasta Łańcuta, Koło 10 Pułku Strzelców Konnych oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w kościele pw. Chrystusa Króla w intencji żołnierzy 10 Pułku Strzelców Konnych i ich rodzin, po której pod tablicą pamiątkową przy Szkole Podstawowej Nr 3 zostały złożone kwiaty i wiązanki. Następnie odbyła się uroczysta akademia szkolna. 
W dniach 23-24 kwietnia br. w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego – Auli Uniwersyteckiego  Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii. W otwarciu Konferencji uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Organizatorami wydarzenia są Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów wraz z EUROAVIA Rzeszów. III edycja Konferencji była kontynuacją rozmów na temat  aktualnych problemów prawa lotniczego,  a także zagadnień dotyczących technologii lotniczych w świetle zagadnień prawnych.
W czwartek 23 kwietnia br. w Auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się VIII edycja „Jarosławskich Potyczek Ortograficznych”, które organizowane są w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Dyktando adresowane jest do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów oraz mieszkańców miasta i regionu. Tegoroczne dyktando prowadziła Pani Karolina Szostak Prezenterka TV Polsat, a wśród zaproszonych gości uczestniczących w potyczkach orograficznych byli m. in. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Organizatorami kolejnej edycji dyktanda był Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Jarosławiu.