W środę 26 czerwca br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja „Nawigacja na Ojcostwo. Navi-Tata. Ojcostwo dzisiaj – strategia dla organizacji wspierających rodzinę”. Organizatorami konferencji byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Fundacja Cyryla i Metodego - Inicjatywa Tato.Net oraz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin Pan Rafał Czupryk. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. w dniu 19 czerwca br. miało miejsce Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. Organizatorami uroczystości byli Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Dyrektor Szkoły.

W środę 19 czerwca br. w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Jarosławiu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z nadaniem tytułu „Samochodowa Szkoła Roku 2019” Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Na zaproszenie Starosty Jarosławskiego oraz Dyrektora Szkoły w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
W Rozborzu w dniu 18 czerwca br. odbyła się uroczystość Gminnego Zakończenia Roku Szkolnego i poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu. Na zaproszenie Wójta Gminy Przeworsk oraz Dyrektora Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 17 czerwca br. w sali widowiskowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu odbyło się uroczyste miejskie zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Magdalena Ćwikła wizytator Wydziału Jakości i zarządzania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas uroczystego spotkania uhonorowani zostali najlepsi uczniowie przynoszący chlubę szkole i miastu.
W dniu 15 czerwca br. Liceum Ogólnokształcące w Sieniawie obchodziło Jubileusz 55–lecia. W uroczystości, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wzięła udział Pani Magdalena Ćwikła wizytator Wydziału Jakości i Zarządzania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W sobotę 15 czerwca br. w Arenie Sanok odbyło się I sympozjum naukowe, zorganizowane przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Sanoku oraz Urząd Miasta Sanoka. W sympozjum z wystąpieniem pt. „Prawda fundamentem szkoły. Prawda fundamentem szkoły? Prawda fundamentem szkoły!” wystąpiła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 

W piątek 14 czerwca br. w Sali Kryształowej Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie odbyła się konferencja w ramach Jubileuszu 60-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie. Na zaproszenie Starosty Rzeszowskiego i Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie w konferencji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 12 czerwca br. odbyła się konferencja pt. Przedsiębiorczość i preorientacja zawodowa w projekcie „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”. Organizatorem konferencji, w której wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty, była Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. Celem konferencji było wskazanie możliwości i szans zatrudnienia, jakie dają sektory gospodarki związane z morzem.

 

W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w piątek 7 czerwca br. odbył się finał konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce IV”. Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Dra J. Zwierza w Ropczycach, w imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas finału z część artystyczną wystąpili uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Dra J. Zwierza w Ropczycach.
W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie w czwartek 6 czerwca br. w godzinach popołudniowych odbył się koncert z okazji Jubileuszu 75-lecia Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w koncercie uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 
 
 
W godzinach popołudniowych w czwartek 6 czerwca br. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku. W trakcie uroczystości, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, zasłużonym pracownikom szkoły zostały wręczone medale oraz odznaczenia. 

 
 
 
 
 

W czwartek 5 czerwca br. odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworzu Górnym imienia Świętego Jana Pawła II. W imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 
 
 
 
W dniu 5 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczysta Gala podsumowania Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2018-2019. Wręczono 106 Statuetek Prymu laureatom konkursów oraz 70 wyróżnień  „Wybitny Laureat”. 13 szkół podstawowych zostało uhonorowanych tytułem ”Szkoła Przyjazna Utalentowanym Uczniom”. W Gali wzięła udziały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 


W Katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie w poniedziałek 3 czerwca br. odbył się IV Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Województwa Podkarpackiego. W uroczystym spotkaniu w Katedrze i złożeniu kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Parku Papieskim wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorami Zjazdu byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego Do Spraw Rodzin.