W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w sobotę 19 marca br. odbył się XXV Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Sejmiku wzięła udział Pani Danuta Moskwa starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami Sejmiku byli: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Oddział Rzeszowski, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Fundacja Caritas na rzecz Budowy Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.
W piątek 18 marca br. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbył się finał III Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Lechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
W czwartek 17 marca br. w Błażowej odbyło się Forum Jubileuszowe "Wszystko zaczęło się od Chrztu Świętego”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Uroczystość została zorganizowana w związku z 1050. Rocznicą Chrztu Polski, 95. rocznicą urodzin Anny Jenke oraz 40. rocznicą śmierci Anny Jenke. Organizatorami uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu  wspólnie z  Gimnazjum Publicznym im. Anny Jenke w Błażowej.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w dniu 15 marca br. z inicjatywy Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej samorządności. Istotnym punktem spotkania była dyskusja dotycząca zmian systemu edukacji oraz problemów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w realizacji zadań oświatowych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. Gościem specjalnym posiedzenia był Pan Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.


W poniedziałek 14 marca br. w laboratoriach komputerowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się V Podkarpacki Konkurs Informatyczny z elementami matematyki organizowany przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W zmaganiach z zadaniami przygotowanymi przez nauczycieli informatyki i matematyki ALO w Rzeszowie wzięli udział gimnazjaliści z podkarpackich szkół. Zadaniem konkursu była popularyzacja informatyki i jej praktycznych zastosowań. 


W sobotę 12 marca br. w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega Zamek w Dzikowie odbył się spektakl „Z domu niewoli” Beaty Obretyńskiej przygotowany przez artystów Teatru Polskiego we Lwowie oraz prelekcje na temat żołnierzy wyklętych i literatury zesłańczej. Na zaproszenie Pana Andrzeja Wyczawskiego p.o. Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W dniach 9-13 marca 2016 r. odbyła się 10. Międzynarodowa Polsko-Niemiecko-Ukraińska Konferencja  Pedagogiczna  pn. „Przez współpracę do sukcesu” – doświadczenia i horyzonty partnerstw szkolnych na Podkarpaciu i w Kraju Saary. W otwarciu Konferencji  uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół partnerskich z Kraju Saary, delegacja oświatowa z Obwodu Lwowskiego, a także  dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek
z Podkarpacia. Konferencja, której organizatorami są Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, została zorganizowana w Sali Konferencyjnej Hotelu Rzeszów.

 

W czwartek 10 marca 2016 r. w kampusie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się III Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przez cały dzień w kampusie obywały się pokazy, prezentacje, wystawy, wykłady oraz konkursy i turnieje sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i mieszkańców Rzeszowa. Imprezę otworzył prof. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa, to główne elementy realizowanego przez WSPiA programu „Bezpieczna Przyszłość”.

W dniu 7 marca br. Pani Małgorzata Rauch otrzymała z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego powołanie na stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Pani Kurator spotkała również się z pracownikami Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W Centrum Kultury im. J. Mehoffera w Ropczycach w piątek 4 marca br. miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej w 654. rocznicę nadania praw miejskich. W sesji wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie sesji odbył się wykład Pana Waldemara Burego pt. „Życie kulturalne Ropczyc na przełomie wieków”, wręczone zostały również statuetki Zasłużony dla Ropczyc. Na zakończenie z programem artystycznym „Gdy myślę Ojczyzna…” wystąpiła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach.
W siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie w piątek 4 marca br. odbyło się spotkanie pt. „Wysoka jakość kształcenia – atutem nowoczesnej i konkurencyjnej szkoły zawodowej”. W spotkaniu uczestniczyły Pani Alina Pieniążek p. o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Pani Beata Streb starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem spotkania była prezentacja krajowych i międzynarodowych doświadczeń dotyczących zapewnienia jakości w szkolnictwie zawodowym, przedstawienie założeń konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” a także rezultatów projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości ESQA”  realizowanego w ramach programu Erasmus+.
W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach w dniu 29 lutego br. odbyła się akademia z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów Szkoły w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

W poniedziałek 29 lutego br. w Parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Niezłomni w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek p. o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Organizatorami konferencji był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Parafia Chrystusa Króla w Rzeszowie oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Rzeszowie.