W środę 30 kwietnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości „Przedszkolaki z biało-czerwoną”. Na rzeszowskim rynku dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi recytowały wiersze i śpiewały piosenki o patriotycznym charakterze, a po występach mieszkańcom miasta rozdawano flagi państwowe. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 r. w dniu 2 maja i ma na celu  popularyzację wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Organizatorem tegorocznych uroczystości było Przedszkole Publiczne Nr 13 w Rzeszowie.


W dniu 30 kwietnia br. odbyły się Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci w Pustkowie, związane z Miesiącem Pamięci Narodowej, w których uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Góra Śmierci to miejsce, gdzie znajdował się poligon SS Truppen Ubungs Platz, na terenie którego utworzono obóz pracy. W 1964 roku postawiono tam pomnik upamiętniający ofiary obozu pracy. Ku czci pomordowanych na Górę Śmierci prowadzi „Droga Cierpienia”, na którą składa się 14 rzeźb w kształcie ludzkich rąk. Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie to już wieloletnia lokalna tradycja, by oddać hołd i przywrócić pamięć o tysiącach więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie. W imieniu organizatorów zaproszenie wystosował Pan Marcin Ciszek Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.
W dniu 29 kwietnia br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie miała miejsce konferencja pt. „Kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym” zorganizowana w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie. W imieniu Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego oraz swoim własnym w konferencji uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Konferencja miała na celu przedstawienie rezultatów projektów, a także prezentację doświadczeń szkół z regionu w zakresie KNO oraz prezentację działań zaplanowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Organizatorem konferencji był Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Na terenie Szkoły Podstawowej i Parku Miejskiego w Brzozowie we wtorek 29 kwietnia br.  odbyły się XIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, w których w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wziął udział Pan Waldemar Stahl starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem mistrzostw jest podniesienie wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie w występowaniu wypadków poprzez upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Organizatorem Mistrzostw jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzozowie.
We wtorek 29 kwietnia br. w Parku 24 w Stalowej Woli miała miejsce uroczystość Święta flagi, w której w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Alicja Żyrek starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Park 24 jest parkiem edukacyjnym, który ma służyć zdobywaniu wiedzy i umiejętności, to miejsce, gdzie nauka idzie w parze z zabawą. W programie uroczystości znalazła się m. in. część artystyczna w wykonaniu dzieci z Przedszkola Nr 18 w Stalowej Woli oraz wspólna recytacja wiersza Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”.  Honorowy patronat Święta flagi objął Prezydent Miasta Stalowa Wola.
W poniedziałek 28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla pracowników Kuratorium Oświaty nt. standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, etyki członka korpusu służby cywilnej i kodeksu postępowania administracyjnego. W szkoleniu uczestniczyło 60 wizytatorów i 41 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych obecnie w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i jego Oddziałach w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.


W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie w poniedziałek 28 kwietnia br. odbyła się uroczystość rozdania nagród w  Konkursie Recytatorskim im.  K. K. Baczyńskiego, nad którym Honorowy patronat objął Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Na zaproszenie Pana Wojciecha Wilka Dyrektora Zespołu Szkół w imieniu Pan Kuratora w uroczystości wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W niedzielę 27 kwietnia br. na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w premierowym wykonaniu mszy kanonizacyjnej „Missa Santo E Gia Santo” poświęconej Janowi Pawłowi II. Kompozytorką utworu, który do tej pory nigdzie nie był wykonywany w całości, jest Katarzyna Gaertner. Ponad 100 artystów zaprezentowało to wspaniałe dzieło przed liczną publicznością zgromadzoną pod sceną na rzeszowskim Rynku.
W dniach 23-26 kwietnia br. w Sanockim Domu Kultury miały miejsce XVIII Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe „Sanok 2014”. W sobotę 26 kwietnia br. odbył się Koncert Galowy, w którym w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Na Koncert Galowy złożyły się występy Laureatów XVIII Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych, a także koncert  Bartosza Głowackiego – finalisty Konkursu Eurowizji we Wiedniu wraz ze znakomitym międzynarodowym zespołem Deco Ensemble z Londynu.
W Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli w dniu 25 kwietnia br. odbył się uroczysty finał VI Wojewódzkiego, a X Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Przedszkolaków dobre rady na złe odpady” pod hasłem „Twórcze przedszkolaki”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Alicja Żyrek starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie finału nastąpiła prezentacja piosenki ekologicznej w wykonaniu dzieci, zostały wręczone nagrody i dyplomy, odbył się również spektakl teatralny „Zaczarowany las” w wykonaniu aktorów teatru PINOKIO z Nowego Sącza.
W piątek 25 kwietnia br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Jarosławia i Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta z okazji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. W trakcie spotkania ukazano sylwetkę nowego Świętego a laureatom okolicznościowych konkursów wręczono nagrody. Uroczystości odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.

W dniu 24 kwietnia br. obchodzono Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Na zaproszenie Pani Bożeny Zielińskiej Dyrektora dębickiego „Mechanika” w uroczystościach jubileuszowych wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Wśród zaproszonych gości byli m. in.  Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pan Władysław Bielawa Starosta Powiatu Dębickiego.
W czwartek 24 kwietnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w I Przedszkolnym Przeglądzie Twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Przegląd, w którym uczestniczyły przedszkolaki z jarosławskich placówek, zorganizowało Miejskie Przedszkole Nr 9 a prezentacje odbyły się w Hali Sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Podczas spotkania Kurator Oświaty w asyście Pana Andrzeja Wyczawskiego Burmistrza Miasta Jarosławia wręczyli pamiątkowe tabliczki „Przedszkole w Ruchu” i „Szkoła w Ruchu” dyrektorom tych placówek oświatowych, które wzięły aktywny udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”.


W Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach w środę 23 kwietnia br. odbył się finał V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Policyjno-Prewencyjnych „W służbie społeczeństwu – bezpieczna szkoła – bezpieczna Polska”. W imprezie wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Celem konkursu jest kreowanie pozytywnego wizerunku policji w społeczeństwie, upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w życiu codziennym, zapoznanie młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, lansowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, a także popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z obronnością i bezpieczeństwem kraju oraz podnoszeniem sprawności fizycznej. Organizatorami konkursu są Komenda Powiatowa Policji w Jaśle oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, natomiast honorowy patronat nad konkursem objęli Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.
We wtorek 22 kwietnia br. miało miejsce oficjalne otwarcie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły z siedzibą w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Jednostka została utworzona z inicjatywy Gminy Tarnobrzeg i będzie pełnić funkcję szeroko pojętej edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży a także do osób dorosłych i turystów. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Uroczystość została połączona z wystawą fotografii przyrodniczej oraz rozstrzygnięciem konkursu plastycznego.
Zgodnie ze zwyczajem i tradycją w okresie przedświątecznym Podkarpackiego Kuratora Oświaty i pracowników Kuratorium odwiedziły dzieci i młodzież wraz z opiekunami a także delegacje z podkarpackich szkół i placówek oświatowych składając życzenia z okazji  Świąt Wielkanocnych.


W dniach 12-15 kwietnia br. w Zakopanem odbyła się IV Konferencja „Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji? Ucząca się szkoła”. Pod Tatry przybyło ponad 380 krajowych i zagranicznych ekspertów, dyrektorów szkół i nauczycieli, samorządowców, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, wizytatorów i kuratorów, wśród których był także Pan Jacek Wojtas  Podkarpacki Kurator Oświaty. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni i czasu na rozmowy i przemyślenia nad edukacją i polskim systemem oświaty. W roli prelegentów wystąpili zarówno eksperci z Polski, jak i z zagranicy, m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Estonii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Konferencję otworzyła Pani Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a wykłady wprowadzające wygłosili: prof. Maria Mendel i dr Grzegorz Mazurkiewicz. Kilkadziesiąt sesji, spotkań i paneli dyskusyjnych zorganizowano w salach konferencyjnych hotelu „Mercure” w Zakopanem. Konferencja odbyła się w ramach realizacji projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.


W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie w poniedziałek 14 kwietnia br. obchodzono II  Rzeszowski Dzień Katyński. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie obchodów z programem słowno-muzycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie. Odbyła się również konferencja naukowa pt. „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Organizatorem II Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego była Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.
W sobotę 12 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbył się  XXIII Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Sejmiku wzięła udział Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Podczas Sejmiku wystąpił prof. Andrzej Kwolek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej, a jednym ważniejszych omawianych tematów były nowe wyzwania stojące przed rehabilitacją geriatryczną. Uczestnicy Sejmiku mogli obejrzeć wystawę prac osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizatorami Sejmiku byli: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Oddział Rzeszowski, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Fundacja Caritas na rzecz Budowy Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.

W piątek 11 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się uroczysty wernisaż pokonkursowy wystawy „Santo Subito, Jan Paweł II – Papież Dialogu”. W spotkaniu, w którym wzięli udział m. in. honorowi patroni konkursu Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, uczestniczyli również zaproszeni goście oraz laureaci konkursu, którym wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

W czwartek 10 kwietnia br. na zaproszenie Pana Grzegorza Piestraka Prezesa Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w spotkaniu jubileuszowym zorganizowanym w ramach Centralnych Obchodów 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W spotkaniu odbywającym się pod hasłem „W poszukiwaniu sposobów pomocy dziecku i rodzinie” uczestniczyli licznie przybyli goście, w tym Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz działacze i wolontariusze związani z Towarzystwem. W trakcie uroczystości przedstawiono dorobek i osiągnięcia organizacji, a osobom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej dla dobra dzieci wręczono odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Spotkanie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie, a jego atrakcją były występy młodych solistów i zespołów wokalnych i tanecznych.