W sali Hotelu Artis w Moderówce w dniach 29-30 października br. odbyła się konferencja pt. „Efektywność kształcenia modułowego w zawodzie technik pojazdów samochodowych”. W środę 29 października konferencji wzięła udział Pani Urszula Pelczar starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Natomiast w czwartek 30 października w konferencji uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Organizatorami konferencji był Starosta Krośnieński oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
W Jasielskim Domu Kultury w dniu 29 października br. miała miejsce uroczystość 110-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle. Na zaproszenie Pana Jacka Nawrockiego Dyrektora Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Św. Stanisława B. M. celebrowana przez Ks. Bpa Kazimierza Górnego. Następnie w sali widowiskowej odbyła się jubileuszowa akademia.
W środę 29 października br. w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyły się obchody Związkowego Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu, na zaproszenie Pana Stanisława Kłaka Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP, uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. W trakcie spotkania zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe nauczycielom i pracownikom zasłużonym dla oświaty.
We wtorek 28 października br. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie zorganizowano konferencję pt. „Wygaszanie zachowań  trudnych i niepożądanych”. Spotkanie skierowane było do Dyrektorów i Pracowników Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych z województwa podkarpackiego. Podczas konferencji, którą zainaugurował Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, omówiono najważniejsze problemy dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodków. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, które reprezentował starszy wizytator Pan Marek Zaleśny, we współpracy z Ośrodkiem REW w Rymanowie z Dyrektorem Panią Zuzanną Wojtoń na czele.


W Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim w dniu 28 października br. odbył się V Przegląd Małych Form Teatralnych. Na zaproszenie Niepublicznej  Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Gościem specjalnym Przeglądu była Pani Dominika Markuszewska aktorka Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. W trakcie Przeglądu odbyły się występy zgłoszonych grup teatralnych. Na zakończenie zostały wręczone młodym aktorom nagrody, dyplomy i pamiątkowe statuetki.
W dniu 28 października br. na zaproszenie Pana Wojciecha Farbańca Burmistrza Gminy Rymanów i Pani Beaty  Kozerskiej-Szewczyk Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Milczy Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości otwarcia sali sportowej oraz części dydaktycznej dla Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Milczy. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Milczy pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Szala, po której uczestnicy wzięli udział w oficjalnym otwarciu nowego obiektu. Spotkanie uświetnił program artystyczny zaprezentowany przez dzieci i młodzież szkolną.

W Szkole Podstawowej w Trześni we wtorek 28 października br. miała miejsce uroczystość nadania Szkole imienia Świętego Jana Bosko. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po Mszy Św. w Kościele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach odbyła się część oficjalna w Szkole Podstawowej w Trześni, gdzie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły. Następnie w Domu Weselnym „Zacisze” odbyło się okolicznościowe spotkanie z wystąpieniami zaproszonych gości oraz występem artystycznym przygotowanym przez uczniów szkoły.
W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w niedzielę 26 października br. odbyła się VII Wielka Aukcja Charytatywna „Artyści Dzieciom” zorganizowana przez Fundację Podkarpackie  Hospicjum dla Dzieci. Na aukcji, w której uczestniczył także Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, licytowano ponad 150 obrazów, ikon, rzeźb i grafik przekazanych bezpłatnie przez artystów i kolekcjonerów sztuki. Dochód z licytacji będzie przeznaczony na zakup leków dla małych Podopiecznych oraz rozbudowę Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci.

W niedzielę 26 października br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika Jana Pakosławica – dyplomaty i rycerza, pierwszego właściciela Rzeszowa. W obecności zaproszonych gości i mieszkańców miasta odsłonięcia pomnika, który stanął na skwerze przy ulicy Zamkowej, dokonali Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa, Biskup Kazimierz Górny, który dokonał także poświęcenia pomnika, oraz Pan Andrzej Bajor Prezes Firmy „Stalbudowa Kazex”, pomysłodawca i fundator pomnika.

W piątek 24 października br. w auli pałacu Stawiarskich w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu odbyła się uroczysta inauguracja Roku Jubileuszowego 70-lecia szkoły. Na zaproszenie Społeczności Liceum Ogólnokształcącego w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Podczas inauguracji odbyło się ślubowanie klasy I oraz musztra paradna. A z okolicznościowym referatem pt. „Szkoła w moich wspomnieniach” wystąpił Pan Zdzisław Łopatkiewicz.
W dniu 24 października br. odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Klubów, Gmin i Powiatów za rok szkolny 2013/2014. Podczas spotkania Pan Jacek Wojtas  Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Bogdan Romaniuk Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego wręczali nagrody najlepszym szkołom, gminom i powiatom uczestniczącym w szkolnej rywalizacji sportowej. W trakcie spotkania nagrodzono także wyróżniających się działaczy sportu szkolnego. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, którego Prezesem jest Pan Jacek Wojtas a Dyrektorem Biura Związku jest Pan Jacek Bigus.

 

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w piątek 24 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Na zaproszenie Pana Bogdana Rączego Dyrektora ZSKU w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu  wzięła udział Pani Monika Piątek wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniach 23-26 października br. w Rzeszowie odbywa się 12 Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs” Prawa Człowieka w Filmie. W trakcie festiwalowych pokazów zostaną zaprezentowane filmy ukazujące tematykę praw człowieka i obywatela w różnych krajach na całym świecie. W piątek 24 października br. prof. Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej  Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, gdzie przegląd się odbywa, Pani Teresa Kubas-Hul wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty dokonali uroczystego otwarcia festiwalu.

W dniach 21-24 października br. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zorganizowało konferencje przedmiotowe skierowane  do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, których tematem przewodnim była „Matura z matematyki”. Konferencje odbywały się w Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie. We wtorek 21 października w konferencji w tarnobrzeskim Oddziale PCEN-u uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. W środę 22 października w konferencji w przemyskim Oddziale PCEN-u uczestniczył Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W czwartek 23 października w krośnieńskim Oddziale PCEN-u uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. W piątek 24 października w konferencji, która odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, uczestniczyła Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ośrodek Rozwoju Edukacji.W czwartek 23 października br. na zaproszenie płk. Zbigniewa Winiarskiego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz ppłk. Tadeusza Homy Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w jubileuszu 70-lecia powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu połączonym ze świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Podczas uroczystości odznaczenia i nagrody wręczono wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom cywilnym. Dyplom uznania wraz z pamiątkowym ryngrafem otrzymała także Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, w imieniu której wyróżnienie odebrał Pan Jacek Wojtas. Uroczystość zorganizowano w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.


W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku w dniu 23 października br. odbyła się konferencja dla dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pn. „Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – współczesne zagrożenia”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji, których praca jest związana z zagadnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach oraz podejmowaniem działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich. Organizatorem konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Sanoku wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku oraz Starostwem Powiatowym.
W Centrum Konferencyjnym  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej w czwartek 23 października br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Egzaminacyjnego The European Languages Certficates telc Rzeszów pt. „Nowe egzaminy telc i trendy w nauczaniu języków obcych”. W konferencji wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Konferencja została zorganizowana pod Honorowym Patronatem Rektora WSIiZ prof. Tadeusza Pomianka, z udziałem Pani dr Sibylle Plassmann Zastępcy Dyrektora telc GmbH Frankfurt oraz Przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konferencji była integracja przedstawicieli instytucji członkowskich, szkół wyższych i uniwersytetów realizujących egzaminy telc za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego The European Languages Certficates telc Rzeszów, wymiana doświadczeń na temat egzaminów językowych telc i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych stosowanych  w nauczaniu języków obcych.
W czwartek 23 października br. na zaproszenie  Pana Józefa Michalika Starosty Lubaczowskiego i Pana Andrzeja Wójciaka Dyrektora Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w V Podkarpackim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. W tegorocznej edycji olimpiady uczestniczyło ponad stu wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z całego województwa podkarpackiego. Spotkanie zorganizowano w hali sportowej Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.


W Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie w dniu 23 października br. odbyła się konferencja pn.: „Moda na zdrowie”, w której udział wzięła Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pełniąca funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie na Podkarpaciu. Konferencję otworzyła Pani Aleksandra Wanic Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie. W trakcie konferencji zostały omówione m. in.  standardy Szkoły Promującej Zdrowie, ciekawostki żywieniowe w promocji zdrowia, prawa i obowiązki dziecka, a także tematy dotyczące mediacji rodzinnych, cywilnych i dla nieletnich.
W dniu 23 października br. miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kopkach imienia ks. Jerzego Popiełuszki i przekazania sztandaru. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina w Kopkach pod przewodnictwem Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Następnie w budynku szkoły odbyła się część oficjalna i uroczysta akademia. Zaproszenie zostało wystosowane przez  Pana Waldemara Grochowskiego Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Panią Halinę Ziębę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopkach.

W Zespole Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie w dniu 23 października br. odbyła się Uroczystość  15-lecia Nadania Szkole Imienia. Na zaproszenie Pani Janiny Fudali Dyrektora Zespołu Szkół w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Obchody rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Św. Józefa koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Szala. Następnie w budynku Szkoły odbyła się część oficjalna oraz występ artystyczny w wykonaniu uczniów.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej w dniu 22 października br. odbył się Jubileusz 50-lecia Istnienia Szkoły. Na zaproszenie Pani Bożeny Sztogrin Dyrektora Zespołu Szkół w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Stasicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w Kościele pw. NNMP w Zawadzie. Następnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Stobiernej odbyła się część oficjalna i artystyczna.
W środę 22 października br. odbyła się wojewódzka inauguracja programów „Mały Mistrz” i „MultiSport” na Podkarpaciu. Podczas uroczystości uczniom z I klas wręczono legitymacje „Małego Mistrza” a szkołom biorącym udział w programie przekazano sprzęt sportowy. Spotkanie, którego  organizatorem był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, którego Prezesem jest Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, zorganizowano w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu.