23 września 2010 r.
W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się spotkanie inicjujące utworzenie Młodzieżowej Akademii Prawa. Głównym celem działalności Akademii będzie kształtowanie i rozwijanie zainteresowań prawniczych młodzieży. Uczestnictwo w Akademii ma być pierwszym krokiem młodego człowieka na drodze do wykonywania zawodu prawnika. W spotkaniu wzięli udział: Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Pan Jacek Czaja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Andrzej Leciak z-ca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dyrektorzy szkół ponagimnazjalnych.
23 września 2010 r.

Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w otwarciu „Salonu Maturzystów „Perspektywy 2010”. W spotkaniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i przyszłymi maturzystami uczestniczyli rektorzy rzeszowskich wyższych uczelni oraz Pan Lech Gawryłow – Dyrektor OKE w Krakowie.

W dniach 20-21 września 2010 roku 1225 nauczycieli naszego województwa otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Uroczystości wręczenia, z udziałem Wicewojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz , Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa, Wicekuratora Oświaty Antoniego Wydro odbyły się:
- 20.09.2010 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
- 20.09.2010 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu
- 21.09.2010 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu
- 21.09.2010 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
16 września 2010 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość podsumowania realizacji programu edukacji patriotycznej w województwie podkarpackim w latach 2006-2010. podczas, której wręczone zostały Medale "Pro Memoria" dla szkół i drużyn ZHP wyróżniających się w wychowaniu patriotycznym.
W uroczystości wzięli udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty, Pani Zofia Igras, Dyrektor Wydziału Kontroli, wizytatorzy, kombatanci, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie i harcerze.

11września 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w obchodach Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Radymnie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Radymnie. Następnie uczestnicy Jubileuszu przeszli ulicami miasta do szkoły gdzie odbyła się część oficjalna oraz występ w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie.
9 września 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez  Wicewojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz z Dyrektorem niemieckiej ekologicznej Szkoły Spohns Haus Hansem Bollingerem. Tematem spotkania była organizacja międzynarodowej konferencji pedagogicznej "Możliwości uczenia się przez partnerstwo", która ma odbyć się w Rzeszowie w dniach 17-21 listopada. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy między Podkarpaciem a Krajem Saary. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Ochrony Środowiska z obydwu krajów a także kilkunastu dyrektorów i nauczycieli szkół kraju Saary, którzy prowadzą wymianę partnerską placówkami na Podkarpaciu.

W dniach od 3 do 7 września 2010 r. odbyły się narady dotyczące nowego roku szkolnego 2010/2011.
- 3.09.2010 r. Kino HELIOS - Rzeszów (Szkoły Ponadgimnazjalne)
- 6.09.2010 r. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza- Krosno
-6.09 2010 r. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji - Rzeszowie
-7.09.2010 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Tarnobrzeg
-7.09.2010 r. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki – Przemyśl
Podczas narad zostały przedstawione wyniki i plan nadzoru pedagogicznego.
Organizatorem narad był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.
1 września 2010 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011 w Pilźnie. Uroczystość połączona była z oddaniem do użytku nowego budynku szkoły.