28.05.2013 r.
Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim. Po uroczystościach został rozegrany turniej piłki nożnej szkół podstawowych oraz gimnazjalny turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

28 maja w Szkole Podstawowej w Będziemyślu odbyła się uroczystość 100-lecia istnienia szkoły połączona z nadaniem imienia św. Jana Kantego i poświęcenie sztandaru. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Strategii i Monitorowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Natomiast gospodarzem uroczystości była Pani Renata Jasińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będziemyślu.
W dniu 28 maja w Sali Klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się podsumowanie  X edycji konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej". Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wręczył laureatom dyplomy oraz nagrody. Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, natomiast organizatorem konkursu było Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współudziale Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

W sobotę 25 maja Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystościach Dnia Samorządu Terytorialnego 2013. Po mszy św. w Kościele Farnym w Rzeszowie uczestnicy udali się do Regionalnego Centrum Widowiskowo - Sportowego przy ul. Podpromie w Rzeszowie. Tam odbyła się okolicznościowa konferencja połączona z otwarciem Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych – „Ekogala 2013”. Podczas gali wręczono nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży podkarpackiej oraz wyróżniających się samorządów i samorządowców. W uroczystościach liczny udział wzięli przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych z terenu całego Podkarpacia.

Także 24 maja br. w Sali Klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbył się Wojewódzki Finał XV Edycji Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”. Nagrody i wyróżnienia dla dzieci i ich opiekunów wręczyli: Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej St. bryg. Bogdan Kuliga oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW Piotr Skworzec.24 maja br. Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas wziął udział w seminarium dla uczniów szkół podstawowych nt. „Skąd się biorą ekologiczne miody”. Seminarium przygotowali i prowadzili członkowie Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego. Spotkanie odbyło się w ramach targów „Ekogala” odbywających się w hali na Podpromiu w Rzeszowie. W seminarium wzięli udział Pan Lucjan Kuźniar członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.


W dniu 23 maja  w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się seminarium pt. ”Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa – Bezpieczne wakacje 2013”. Seminarium otworzyła Wicewojewoda Podkarpacki Pani Alicja Wosik, a prowadził  Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Stanisław Rysz. Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas podczas seminarium omówił regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i w różnych formach wypoczynku letniego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu „Razem bezpieczniej”, przedstawiciele służb mundurowych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy szkół i organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

W dniu 22 maja br. na Podkarpaciu gościła delegacja władz oświatowych obwodu lwowskiego na Ukrainie. Podczas wizyty członkowie delegacji odwiedzili Zespół Szkół Nr 3 w Krośnie, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem szkoły i zwiedzili nowoczesne pracownie nauczania przedmiotów mechanicznych. Następnie delegacja odwiedziła Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Na zakończenie wizyty w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej w dziedzinie edukacji pomiędzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, reprezentowanym przez Pana Jacka Wojtasa - Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Departamentem Oświaty, Nauki, Rodziny i Młodzieży Lwowskiej Obwodowej Państwowej Administracji, reprezentowanym przez Pana Mychajła Brehina - Dyrektora Departamentu.

W dniu 22 maja odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce. W imieniu Wicewojewody i Kuratora w otwarciu kompleksu sportowego wziął udział Pan Ludwik Sobol Kierownik Oddziału Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W Uroczystości wzięli udział także Pan Zygmunt Cholewiński Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele Gminy Rymanów i okolicznych samorządów. Gospodarzami uroczystości byli Pan Wojciech Farbaniec Burmistrz Gminy Rymanów i Pan Marian Penar Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce. Po uroczystym otwarciu zostały rozegrane mecze piłki nożnej i koszykówki.
W dniu 21 maja Pani Alina Pieniążek Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięła udział w uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznemu w Zapałowie.  Uroczystości oficjalne, które odbyły się w budynku szkoły, poprzedziła msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Adama Szala.
W dniu 21 maja w Krośnie gościła Wiceminister Edukacji Narodowej Pani Joanna Berdzik. Odwiedziła ona Szkołę Podstawową Nr 10, a następnie Przedszkole Miejskie Nr 8, gdzie spotkała się z dziećmi i nauczycielami tych placówek oświatowych. Następnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej spotkała się ze środowiskiem oświatowym oraz z rodzicami i mieszkańcami Krosna i regionu. Podczas tych spotkań Pani Wiceminister przedstawiła program zmian w kształceniu wczesnoszkolnym jaki przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej na najbliższe lata. W spotkaniach tych uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran.

W niedzielę 19 maja na zaproszenie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym pod hasłem: „Żyj zdrowo i wesoło”. Impreza, na którą składały się: gry i zabawy, konkursy, pokazy i występy artystyczne przy licznym udziale dzieci i ich rodziców, odbywała się na terenie szkoły i na scenie osiedlowej.
W sobotę 18 maja Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas w imieniu Wicewojewody oraz swoim własnym uczestniczył w jubileuszowych uroczystościach 50-lecia Zespołu Szkół Energetycznych im. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. Po mszy św. odprawionej przez ks. bp. Edwarda Białogłowskiego w Kościele p.w. Św. Jacka w Rzeszowie w Sali Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się otwarcie zjazdu i uroczysta akademia. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do budynku szkoły, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz miasta Rzeszowa oraz byli i obecni nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły. Gospodarzem jubileuszowych uroczystości była dyrektor szkoły Pani Irena Jamróz.

W dniu 16 maja br. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Gospodarzem wydarzenia był Rektor UR prof. dr hab. Aleksander Bobko, zaś gościem honorowym uroczystości był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. ministrowie z Kancelarii Prezydenta, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa podkarpackiego oraz rektorzy i pracownicy naukowi rzeszowskich uczelni.

16 maja 2013 r. Wicekurator Oświaty Antoni Wydro wziął udział w Uroczystości Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie. Część oficjalna i artystyczna jubileuszu odbyła się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
15 maja br. w Świlczy k. Rzeszowa odbyła się konferencja „Samorząd w Polsce A.D. 2013 na rozdrożu?”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol  Kierownik Oddziału Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem spotkania był Samorząd Wojewóztwa Podkarapckiego i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
W imieniu Wicewojewody i swoim własnym Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas w dniu 14 maja br. uczestniczył w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a także Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Uroczystości odbyły się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Gospodarzami tej imprezy byli: Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek, a uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz uczniowie i mieszkańcy Kolbuszowej.

13 maja br. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas sprawujący także funkcję Prezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Sportowego otworzył zawody finałowe Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców, które odbywały się w hali sportowej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.