W sali Hotelu Artis w Moderówce w dniach 29-30 października br. odbyła się konferencja pt. „Efektywność kształcenia modułowego w zawodzie technik pojazdów samochodowych”. W środę 29 października konferencji wzięła udział Pani Urszula Pelczar starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Natomiast w czwartek 30 października w konferencji uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Organizatorami konferencji był Starosta Krośnieński oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
W Jasielskim Domu Kultury w dniu 29 października br. miała miejsce uroczystość 110-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle. Na zaproszenie Pana Jacka Nawrockiego Dyrektora Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Św. Stanisława B. M. celebrowana przez Ks. Bpa Kazimierza Górnego. Następnie w sali widowiskowej odbyła się jubileuszowa akademia.
W środę 29 października br. w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyły się obchody Związkowego Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu, na zaproszenie Pana Stanisława Kłaka Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP, uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. W trakcie spotkania zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe nauczycielom i pracownikom zasłużonym dla oświaty.
We wtorek 28 października br. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie zorganizowano konferencję pt. „Wygaszanie zachowań  trudnych i niepożądanych”. Spotkanie skierowane było do Dyrektorów i Pracowników Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych z województwa podkarpackiego. Podczas konferencji, którą zainaugurował Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, omówiono najważniejsze problemy dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodków. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, które reprezentował starszy wizytator Pan Marek Zaleśny, we współpracy z Ośrodkiem REW w Rymanowie z Dyrektorem Panią Zuzanną Wojtoń na czele.


W Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim w dniu 28 października br. odbył się V Przegląd Małych Form Teatralnych. Na zaproszenie Niepublicznej  Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Gościem specjalnym Przeglądu była Pani Dominika Markuszewska aktorka Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. W trakcie Przeglądu odbyły się występy zgłoszonych grup teatralnych. Na zakończenie zostały wręczone młodym aktorom nagrody, dyplomy i pamiątkowe statuetki.
W dniu 28 października br. na zaproszenie Pana Wojciecha Farbańca Burmistrza Gminy Rymanów i Pani Beaty  Kozerskiej-Szewczyk Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Milczy Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości otwarcia sali sportowej oraz części dydaktycznej dla Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Milczy. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Milczy pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Szala, po której uczestnicy wzięli udział w oficjalnym otwarciu nowego obiektu. Spotkanie uświetnił program artystyczny zaprezentowany przez dzieci i młodzież szkolną.

W Szkole Podstawowej w Trześni we wtorek 28 października br. miała miejsce uroczystość nadania Szkole imienia Świętego Jana Bosko. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po Mszy Św. w Kościele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach odbyła się część oficjalna w Szkole Podstawowej w Trześni, gdzie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły. Następnie w Domu Weselnym „Zacisze” odbyło się okolicznościowe spotkanie z wystąpieniami zaproszonych gości oraz występem artystycznym przygotowanym przez uczniów szkoły.
W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w niedzielę 26 października br. odbyła się VII Wielka Aukcja Charytatywna „Artyści Dzieciom” zorganizowana przez Fundację Podkarpackie  Hospicjum dla Dzieci. Na aukcji, w której uczestniczył także Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, licytowano ponad 150 obrazów, ikon, rzeźb i grafik przekazanych bezpłatnie przez artystów i kolekcjonerów sztuki. Dochód z licytacji będzie przeznaczony na zakup leków dla małych Podopiecznych oraz rozbudowę Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci.

W niedzielę 26 października br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika Jana Pakosławica – dyplomaty i rycerza, pierwszego właściciela Rzeszowa. W obecności zaproszonych gości i mieszkańców miasta odsłonięcia pomnika, który stanął na skwerze przy ulicy Zamkowej, dokonali Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa, Biskup Kazimierz Górny, który dokonał także poświęcenia pomnika, oraz Pan Andrzej Bajor Prezes Firmy „Stalbudowa Kazex”, pomysłodawca i fundator pomnika.

W piątek 24 października br. w auli pałacu Stawiarskich w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu odbyła się uroczysta inauguracja Roku Jubileuszowego 70-lecia szkoły. Na zaproszenie Społeczności Liceum Ogólnokształcącego w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Podczas inauguracji odbyło się ślubowanie klasy I oraz musztra paradna. A z okolicznościowym referatem pt. „Szkoła w moich wspomnieniach” wystąpił Pan Zdzisław Łopatkiewicz.