W dniach 25-26 listopada br. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenia językowe SLI”, w której uczestniczył Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas konferencji zostały zaprezentowane nowe narzędzia diagnostyczne dotyczące zarówno dysleksji jak i SLI (Specyfic Language Impairment) przygotowane w ostatnich latach przez Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia się IBE. Specjaliści krajowi i zagraniczni podzielili się doświadczeniami i pokazali rozwiązania systemowe stosowane w najbardziej zaawansowanych krajach świata. W ramach konferencji odbyły się również warsztaty, na których zaprezentowano testy do diagnozy ryzyka dysleksji – dotykającej 10 % uczniów i specyficznych zaburzeń językowych – dotykających 7 % uczniów. Organizatorem konferencji był Instytut Badań Edukacyjnych.
W Kampusie technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie w dniu 24 listopada br. odbyła się konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nt.  "Organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2015 r.". W konferencji uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty oraz Panie Beata Streb i Marta Jadach-Stupnicka starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konferencja była skierowana dla dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, dyrektorów centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz dla przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących wymienione placówki.
W niedzielę 23 listopada br. miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. generała Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Wiesława Warpechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym w Pniowie w intencji budowniczych Szkoły w Antoniowie, z poświęceniem i przekazaniem sztandaru. Następnie odbył się koncert Radomyskiej Orkiestry Dętej. Podczas części oficjalnej w budynku Szkoły odbyło się ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, zaproszeni goście zwiedzili okolicznościowe wystawy i obejrzeli program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w piątek 21 listopada br. odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi z województwa podkarpackiego. Konferencja, którą otworzyli Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, poświęcona była problemom edukacyjnym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w aspekcie integracji i edukacji włączającej. W spotkaniu udział wzięło blisko 150 dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych z całego Podkarpacia. Wśród prelegentów wystąpiły Pani Teresa Mayer – superwizor behawioralny Fundacji „Od Początku” oraz Pani Agata Pieniążek – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a koordynatorem spotkania Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium.


W czwartek 20 listopada br. w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca działania szkół na Podkarpaciu w zakresie realizacji wojewódzkich programów profilaktycznych. Podczas spotkania, które otworzyli Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, dokonano uroczystego przyjęcia kolejnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenów województwa podkarpackiego do Wojewódzkiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie wręczając im Wojewódzkie Certyfikaty. W trakcie konferencji Pani Mariola Kiełboń Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie zaprezentowała także założenia Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który realizowany będzie w latach 2014-2016.


W środę 19 listopada br. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli odbyła się konferencja pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – trudności instytucjonalne i dobre praktyki”. Konferencja była częścią projektu pn. „Więź w działaniu między pokoleniami” organizowanego przez Gminę Stalowa Wola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli.  W konferencji w roli prelegenta wzięła udział Pani Mariola Kiełboń – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, z  wykładem nt. „Roli oświaty w realizacji procedury Niebieskiej Karty”. Adresatami konferencji byli przedstawiciele m. in. prokuratury, sądu, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty, a jej celem był rozwój współpracy między wymienionymi jednostkami oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w tym zakresie.

W Teatrze „Maska” w Rzeszowie we wtorek 18 listopada 2014 r. odbył się Koncert finałowy XXII edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej. Na zaproszenie Pana Marka Plizgi Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz Komitetu Organizacyjnego XXII Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w koncercie uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej są jedną z wizytówek III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. Podczas Koncertu finałowego nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursów: literackiego, dziennikarskiego, fotograficznego, muzycznego, tanecznego i teatralnego.


W sobotę 15 listopada br. w Klubie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbył się Zjazd Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego. Na zaproszenie hm. Władysławy Domagały Komendantki Chorągwi w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Wśród zaproszonych gości była Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki. Podczas Zjazdu wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia dla instruktorów Harcerstwa. Odbyły się także wybory Komendy Chorągwi na najbliższe 4 lata. Nowym Komendantem Chorągwi Podkarpackiej został hm. Mariusz Bezdzietny.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w piątek 14 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach finansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Na zaproszenie Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
W czwartek 13 listopada br. w Hotelu „Alta” w Brzozowie odbyło się spotkanie związane z obchodami „Światowego dnia rzucania palenia”. Organizatorem obchodów była Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Obchody „Światowego dnia rzucania palenia” to kampania objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.