W środę 15 lutego br. w siedzibie Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbyło się spotkanie z samorządowcami i dyrektorami szkół  z powiatów kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz niżańskiego na temat „Finansowania małych szkół”. W spotkaniu wzięła udział Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej. Wśród obecnych gości była Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa, Pan Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz Posłowie na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec oraz Pan Kazimierz Moskal.
W tym samym dniu Pani Minister odwiedziła Szkołę Podstawową im. kpt. Józefa Batorego w Weryni, gdzie spotkała się z uczniami i nauczycielami. Następnie wzięła udział w spotkaniu z samorządowcami i dyrektorami szkół zorganizowanym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie, które poprowadzili Pan Stanisław Gwizdak Burmistrz Łańcuta oraz Pan Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP.

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 10 lutego br. został zorganizowany II Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. Turniej objęli patronatem firma RIGIPS Saint Gobain oraz Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z 10 szkół budowlanych województwa podkarpackiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie w piątek 10 lutego br. odbyło się uroczyste zakończenie XXXII Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała. W spotkaniu, na zaproszenie Pana Roberta Szury Dyrektora Liceum, wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 


We wtorek 7 lutego br. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym  Politechniki Rzeszowskiej przy Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie odbyła się konferencja „Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji”. W konferencji udział wzięła Pani Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator, Pani Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa. Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół i placówek związanych z kształceniem zawodowym, pracodawców, przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy w województwie podkarpackim. 


W dniu 26 stycznia br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator wspólnie z Panem Ulrichem Commerçon Ministrem  Oświaty i Kultury Kraju Saary odwiedzili  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, gdzie pod tablicą pamiątkową złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów oraz zwiedzili Muzeum.


W dniu 25 stycznia br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Ulrich Commerçon Minister  Oświaty i Kultury Kraju Saary podpisali porozumienie o współpracy w zakresie oświaty. W spotkaniu wzięła również udział Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Maria Kurowska Wicemarszałek województwa. Porozumienie ma  służyć podtrzymywaniu dobrych kontaktów między szkołami, wspieraniu spotkań uczniów i dalszemu rozwojowi współpracy między nauczycielami, szkołami oraz instytucjami doskonalenia nauczycieli obydwu regionów. W jego realizacji będą brać udział Landesinstitut für Pädagogik und Medien (Krajowy Instytut Pedagogiki i Mediów) oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

 Relacje z uroczystości: 
https://rzeszow.tvp.pl/28803388/26012017  http://radio.rzeszow.pl/informacje/52885/wspolpraca-oswiatowa-podkarpacia-z     http://rzeszow-news.pl/wielkie-zaczyna-sie-malego-porozumienie-oswiatowe-krajem-saary-podpisane-foto/ 
W piątek 20 stycznia br. w Hotelu Blue Diamond w Trzebownisku odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego. Na zaproszenie Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego w spotkaniu uczestniczyli Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Wśród zaproszonych gości była również Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP. Głównym tematem posiedzenia była informacja o zmianach w systemie oświaty wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo oświatowe. 


W środę 18 stycznia br. Panią Małgorzatę Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Pana Stanisława Fundakowskiego Wicekuratora Oświaty odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebosi z widowiskiem „Herody”. „Kolędnicy z Dwójki” z zapałem pielęgnują polską tradycję „chodzenia po kolędzie”.

W sobotę 14 stycznia br. na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Dąbrowskiego 22  w Rzeszowie odbył się piknik z okazji inauguracji stacjonowania wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyły m .in. Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas pikniku Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Straż Graniczna, Służba Więzienna i klasy mundurowe prezentowały swoje umiejętności i swój sprzęt.


W piątek 13 stycznia br. w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbył się Finał Wojewódzki Konkursu Historyczno-Religijnego „1050-lecie Chrztu Polski”. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Organizatorami konkursu było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.