W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w piątek 21 listopada br. odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi z województwa podkarpackiego. Konferencja, którą otworzyli Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, poświęcona była problemom edukacyjnym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w aspekcie integracji i edukacji włączającej. W spotkaniu udział wzięło blisko 150 dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych z całego Podkarpacia. Wśród prelegentów wystąpiły Pani Teresa Mayer – superwizor behawioralny Fundacji „Od Początku” oraz Pani Agata Pieniążek – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a koordynatorem spotkania Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium.


W czwartek 20 listopada br. w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca działania szkół na Podkarpaciu w zakresie realizacji wojewódzkich programów profilaktycznych. Podczas spotkania, które otworzyli Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, dokonano uroczystego przyjęcia kolejnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenów województwa podkarpackiego do Wojewódzkiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie wręczając im Wojewódzkie Certyfikaty. W trakcie konferencji Pani Mariola Kiełboń Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie zaprezentowała także założenia Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który realizowany będzie w latach 2014-2016.


W środę 19 listopada br. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli odbyła się konferencja pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – trudności instytucjonalne i dobre praktyki”. Konferencja była częścią projektu pn. „Więź w działaniu między pokoleniami” organizowanego przez Gminę Stalowa Wola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli.  W konferencji w roli prelegenta wzięła udział Pani Mariola Kiełboń – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, z  wykładem nt. „Roli oświaty w realizacji procedury Niebieskiej Karty”. Adresatami konferencji byli przedstawiciele m. in. prokuratury, sądu, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty, a jej celem był rozwój współpracy między wymienionymi jednostkami oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w tym zakresie.

W Teatrze „Maska” w Rzeszowie we wtorek 18 listopada 2014 r. odbył się Koncert finałowy XXII edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej. Na zaproszenie Pana Marka Plizgi Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz Komitetu Organizacyjnego XXII Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w koncercie uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej są jedną z wizytówek III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. Podczas Koncertu finałowego nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursów: literackiego, dziennikarskiego, fotograficznego, muzycznego, tanecznego i teatralnego.


W sobotę 15 listopada br. w Klubie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbył się Zjazd Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego. Na zaproszenie hm. Władysławy Domagały Komendantki Chorągwi w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Wśród zaproszonych gości była Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki. Podczas Zjazdu wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia dla instruktorów Harcerstwa. Odbyły się także wybory Komendy Chorągwi na najbliższe 4 lata. Nowym Komendantem Chorągwi Podkarpackiej został hm. Mariusz Bezdzietny.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w piątek 14 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach finansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Na zaproszenie Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
W czwartek 13 listopada br. w Hotelu „Alta” w Brzozowie odbyło się spotkanie związane z obchodami „Światowego dnia rzucania palenia”. Organizatorem obchodów była Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Obchody „Światowego dnia rzucania palenia” to kampania objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W dniu 12 listopada br. w auli budynku „Collegium Administrativum” w kampusie Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja na temat: „Patologie jako przejaw zagrożenia  bezpieczeństwa młodzieży szkolnej”. W konferencji uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Gościem specjalnym konferencji była Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej. W trakcie konferencji, którą otworzył prof. Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej  Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, odbył się cykl wykładów  oraz debata dotycząca pojęcia i rodzajów patologii, przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także instytucji odpowiadających za edukację społeczną. W trakcie konferencji zaprezentowano program edukacyjno-badawczy WSPiA „Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej wobec współczesnych zagrożeń” oraz „Podkarpacką Akademię Prawa i Bezpieczeństwa”, realizowaną pod patronatem honorowym  Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie w środę 12 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy prac nagrodzonych w Konkursie „Pięknie żyj”. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiącleci w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej z Lourdes odprawiona przez Biskupa Ordynariusza Jana Wątrobę. Następnie w MDK-u odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów SP Nr 25 w Rzeszowie oraz ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród.
11 listopada 2014 r. w dniu Narodowego Święta Niepodległości Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty podczas pobytu w stolicy Litwy Wilnie odwiedził Cmentarz na Rossie, gdzie w krypcie grobowej spoczywa serce Marszałka Józefa Piłsudskiego u stóp trumny ze szczątkami Jego Matki Marii z Billewiczów Piłsudskiej. Tam Pan Kurator  na granitowej płycie z napisem „Matka i Serce Syna” złożył wiązankę kwiatów oddając hołd twórcy niepodległego państwa polskiego.