W niedzielę 19 października br. miało miejsce otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu. Na zaproszenie Pani Bożeny Czeluśniak Dyrektora Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele MBNP w Niechobrzu, po której w  budynku szkoły odbyła się cześć oficjalna.
Wieczorem 18 października br.  na zaproszenie Pana Bogdana Szymanika Dyrektora Wydawnictwa BOSZ i Pani Marty Półtorak Prezesa Develop Investment Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystym spotkaniu z okazji 20-lecia Wydawnictwa BOSZ. Podczas benefisu przedstawiono dokonania wydawnictwa, a zaproszeni goście m. in. prof. Jerzy Bralczyk, Tadeusz Górny i Tadeusz Budziński ukazali kulisy współpracy z wydawnictwem BOSZ. Benefis zorganizowany w patio Millenium Hall w Rzeszowie zakończył koncert Anny Szałapak.
W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu w sobotę 18 października br. miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Szkoły. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystościach wzięła udział Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu.  Wśród przybyłych na uroczystość gości był m. in. Pan Marek Rząsa Poseł na Sejm RP.  Po uroczystej Mszy Św. w Bazylice Archikatedralnej, zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu pokoleń, które odbyło się w Sali Lustrzanej ZPSM. Natomiast w godzinach popołudniowych w Centrum Kulturalnym odbył się Koncert Jubileuszowy.
W dniu 18 października br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 140 rocznicy powstania Szkoły Ludowej w Zręcinie oraz 50-lecie istnienia Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Zręcinie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie. Następnie cześć oficjalna miała miejsce w Domu Ludowym, gdzie m. in. z programem artystycznym wystąpiła młodzież szkolna oraz odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.
W sobotę 18 października br. na zaproszenie Rektora i Senatu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015. Uroczystości rozpoczęło wystąpienie Prof. Jerzego Posłusznego Rektora WSPiA, po którym głos zabrali posłowie Krystyna Skowrońska, Andrzej Szlachta i Mieczysław Kasprzak. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku, a pracownikom uczelni, którzy uzyskali tytuły i stopnie naukowe, wręczono listy gratulacyjne. Wykład inauguracyjny pt. „Prawo procesowe cywilne – tradycja a postęp” wygłosił Prof. Piotr Osowy. Uroczystość zorganizowano w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie.

W dniu 18 października br. w zajeździe „Pod Borem” w Rudnej Małej odbyły się uroczyste obchody gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Głogów Młp. oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Przewrotnem w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie.
W Szkole Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie w sobotę 18 października br. odbyła się konferencja pn. „XI Podkarpackie Spotkania z Matematyką”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji był Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie.
W sobotę 18 października br. miały miejsce uroczyste obchody 170-tej rocznicy szkolnictwa w bieszczadzkiej Polanie. Na zaproszenie Księży Salezjanów, Dyrektora, Grona Pedagogicznego i Rady Rodziców przy Zespole Szkół Salezjańskich w Polanie w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas obchodów zaproszeni goście zwiedzili budynek szkolny, uczestniczyli w Mszy Św. w nowym parafialnym kościele pw. Przemienienia Pańskiego, a także podczas spotkania w Świetlicy Wiejskiej zapoznali się z historią szkolnictwa w Polanie i obejrzeli występy uczniów, absolwentów i dorosłych mieszkańców Polany.
Na zaproszenie Pana Jerzego Batyckiego Starosty Jarosławskiego w piątek 17 października br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu powiatu jarosławskiego wręczono nagrody Kuratora Oświaty i Starosty. Wśród przybyłych na uroczystość gości byli m. in. Posłowie na Sejm RP Pan Mieczysław Kasprzak i Pan Tomasz Kulesza. Uroczystość  odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.

W piątek 17 października br. miała miejsce uroczystość 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Humniskach połączone z otwarciem wielofunkcyjnego boiska sportowego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Waldemar Stahl starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Gościem specjalnym uroczystości była Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. Gospodarzami uroczystości byli Pan Józef Rzepka Burmistrz Brzozowa, Pani Małgorzata Woźniak Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Humniskach oraz Pani Barbara Piotrowska Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Humniskach.