W piątek 19 września br. miała miejsce uroczystość 10-lecia istnienia Gminnego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy. Gospodarzami  uroczystości byli  Wójt Gminy Roźwienica oraz Dyrekcja Szkoły.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Po Mszy Św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Roźwienicy  oraz okolicznościowych przemówieniach w budynku szkoły zaproszeni goście, mieszkańcy i młodzież szkolna  obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów.
W Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w czwartek 18 września br. odbyło się otwarcie popularno-naukowej sesji poświęconej Wrześniowej Kampanii 1939 r. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w otwarciu wziął udział Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości był m. in. Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP. Współorganizatorami sesji było Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie. Sesja została podzielona na dwa dni, w piątek 19 września br. odbyło się drugie spotkanie w Domu Kultury „Sokół” w Jaworowie.
W czwartek 18 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Chorzelowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Organizatorami i Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Mielec oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Chorzelowie.
W Szkole Podstawowej Nr 10 w Dębicy w dniu 17 września br. odbyła się Uroczystość Nadania Szkole Imienia ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala oraz Poświęcenia Sztandaru Szkoły. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. W programie uroczystości znalazł się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu  uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy, odsłonięcie  tablicy pamiątkowej oraz zwiedzanie szkoły i wystawy poświęconej Patronowi. 
W środę 17 września br. miała miejsce uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Sybiraków w Parku Sybiraków w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Rafał Górka główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św., po której uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Sybiraków w Parku Sybiraków, gdzie została m. in. podniesiona Flaga RP na maszt i odegrano Hymn Państwowy. Następnie odbyła się ceremonia odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Sybiraków, a także przemówienie okolicznościowe Prezesa Związku Sybiraków Oddział w Rzeszowie oraz wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Związku Sybiraków”.  Wśród zaproszonych gości była m. in. Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Szlachta,  Pan Marek Ustrobiński Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Pan Bogdan Romaniuk członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Uroczystość została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie i Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca.

W Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w dniu 16 września br. odbyły się uroczyste obchody 75 rocznicy śmierci gen. bryg. Józefa Kustronia. Na zaproszenie Pana Józefa Michalika Starosty Lubaczowskiego oraz Pana Andrzeja Nepelskiego Dyrektora Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji Generała i żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 r. na terenie powiatu lubaczowskiego. Podczas spotkania została odsłonięta i poświęcona płyta upamiętniająca rocznicę śmierci patrona szkoły, złożono wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową, odbył się apel poległych, pokaz musztry paradnej i defilada pododdziałów jednostek strzeleckich. Gościem specjalnym obchodów był Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
We wtorek 16 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty pełniący funkcję Prezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie wziął udział w oficjalnym otwarciu Finału Krajowego Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej. W zawodach, które odbyły się na stadionie „Resovia” w Rzeszowie, uczestniczyło 25 drużyn z całej Polski. Organizatorem Finału Krajowego był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

 


W dniach 11-13 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Spotkaniu Kuratorów Oświaty, które zorganizowało Kuratorium Oświaty w Lublinie. Podczas spotkania Kurator uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum poświęconym problematyce kształcenia zawodowego w państwach Unii Europejskiej „Skills Alliance Energy” oraz w Konferencji inauguracyjnej „Rok Szkoły Zawodowców”. Gościem specjalnym sympozjum i konferencji był Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W ramach wizyty Kuratorzy zwiedzili także Lublin oraz odwiedzili Kozłówek, Nałęczów i Kazimierz Dolny. Gospodarzem spotkania Kuratorów Oświaty był Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.


W dniach 13-14 września br. w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym im. Jana Strzelczyka „Hala Podpromie” w Rzeszowie  odbyła się III edycja międzynarodowej imprezy targowo-konferencyjnej „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy”. W imprezie uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Forum jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej przedsięwzięciem targowo-konferencyjnym prezentującym potencjał obszaru karpackiego i współpracę funkcjonujących na nim podmiotów z organizacjami, instytucjami i firmami z regionów alpejskich i innych części Europy. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „Karpaty – pomiędzy mistyką a inteligentnym rozwojem”.
W sobotę 13 września br. w Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej miały miejsce obchody jubileuszowe 15-lecia szkoły. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Elwira Węgrzyn wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po Mszy Św. w kościele parafialnym uczestnicy obchodów udali się do szkoły, gdzie odbył się m. in. program artystyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum. Imprezie towarzyszył pokaz filmu, wystawa zdjęć oraz wystawa prac plastycznych absolwentów.