W dniu 3 lipca br. w Auli Uniwersyteckiej im. „Solidarności” w Stalowej Woli odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na zaproszenie Pana prof. Andrzeja Kuczumowa Dziekana Wydziału Zamiejscowego oraz Pani Jolanty Róży Kozłowskiej Prezesa Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Gościem Honorowym spotkania był Pan prof. Bohdan Cywiński, który wygłosił wykład pt. „Polityczne perspektywy Europy Wschodniej w Środkowej”.
We wtorek 30 czerwca br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Rodziny, zorganizowanych w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Uśmiechu” w Jarosławiu. Podczas spotkania  dzieci z Przedszkola zaprezentowały okolicznościowe przedstawienie, po którym wraz z rodzicami i opiekunami uczestniczyły we wspólnej zabawie. Gospodarzem imprezy była Pani Elżbieta Gaweł Dyrektor Przedszkola „Akademia Uśmiechu” w Jarosławiu.
 

W dniu 29 czerwca br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w spotkaniu Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, którego jest Prezesem, z Powiatowymi Organizatorami Imprez Sportowych SZS. W trakcie spotkania, które prowadził Pan Jacek Bigus Dyrektor Biura PW SZS w Rzeszowie, dokonano podsumowania sportowego roku szkolnego 2014/2015 w województwie podkarpackim. Przed zebraniem jego uczestnicy wzięli udział w terenowych zajęciach praktycznych prowadzonych przez instruktora Nordic Walking. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 


W poniedziałek 29 czerwca  br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Absolutorium Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po powitaniu i przemówieniu dr. hab. Grzegorza Ślusarza Dziekana Wydziału Ekonomii osobom blisko współpracującym z Uczelnią wręczono podziękowania i wyróżnienia, a absolwentom Wydziału przekazano listu gratulacyjne. Uroczyste spotkanie odbyło się w Auli budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.W dniu 26 czerwca br. w Zespole Szkół w Dynowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Dynowa, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Uczniów Zespołu Szkół w Dynowie w spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.


W Hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów w dniu 26 czerwca br. odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna dotycząca monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji był Marszałek  Województwa Podkarpackiego.
W piątek 26 czerwca br. na zaproszenie Pani Marty Kurpiel Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2014/2015, podczas którego dokonano podsumowania Roku Szkoły Zawodowców, propagującego kształcenie zawodowe wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


W auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli w dniu 26 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego „Primus Inter Pares”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, który obchodzi jubileusz 25-lecie istnienia  Społecznej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli.
W dniu 26 czerwca br. odbyła się miejska uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2014/2015 połączona z Jubileuszem 35-lecia Przedszkola Integracyjnego Nr 9 w Tarnobrzegu. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Dyrektora Przedszkola w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu.
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Babicy w piątek 26 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. W imieniu Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz swoim własnym w spotkaniu uczestniczyła Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.