W Szkole Podstawowej w Siedlance w poniedziałek 1 września br. miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2014/2015 połączona z oddaniem do użytku nowych obiektów szkolnych. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Małek-Adamiak wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zaproszenie wystosowali Pani Elżbieta Wróbel Wójt Gminy Niwiska oraz Pani Krystyna Piątkowska Dyrektor Szkoły.
W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czarnej w poniedziałek 1 września br. odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015, w której w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Dorota Szpunar-Eckhardt  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W programie uroczystości znalazła się akademia połączona z ceremonią otwarcia Szkolnego Centrum Kopernikowskiego. Organizatorami i Gospodarzami uroczystości byli Pan Edward Dobrzański Wójt Gminy Czarna oraz Pani Urszula Stępień Dyrektor Szkoły.
W dniu 1 września br. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Zaproszenie zostało wystosowane przez Pana Norberta Mastalerza Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Pana Piotra Wałcerza Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu.
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w poniedziałek 1 września br. odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014-2015, w której w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu. Zaproszenie wystosował Pan Tomasz Dziumak Dyrektor Liceum.
W niedzielę 31 sierpnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie Przedszkola w Brzeźnicy. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Alicja Krzak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zaproszenie zostało wystosowane przez Wójta Gminy Dębica, Dyrektora Zespołu Szkół w Brzeźnicy,  Radę Rodziców Zespołu Szkół w Brzeźnicy oraz Sołtysów Brzeźnicy i Brzeźnicy Woli.
W sobotę 30 sierpnia br. na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego i Burmistrza Miasta Jarosławia Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w oficjalnym otwarciu Jarmarku Jarosławskiego. W trakcie imprezy odbył się Wojewódzki Finał XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy. Imprezom odbywającym się na jarosławskim Rynku towarzyszyły  występy zespołów pieśni i tańca oraz estradowych grup tamecznych i wokalnych.
W piątkowy wieczór 29 sierpnia br. na zaproszenie Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie i Konsula Honorowego Ukrainy w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji 23 rocznicy Niepodległości Ukrainy. Wśród licznie przybyłych gości byli m. in. Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki i Pan Władysław Ortyl Marszałek  Województwa Podkarpackiego. Uroczyste spotkanie zorganizowano w salach Hotelu Pałac w Jasionce koło Rzeszowa.
W dniach 27-29 sierpnia br. w sali kina Helios w Galerii Rzeszów zorganizowano cykl 6 narad dla kierowniczej kadry oświatowej z województwa podkarpackiego, podczas których przedstawiono podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015.  W trakcie spotkań omówiono także zadania dyrektorów szkół, które wymagają podjęcia decyzji administracyjnych. W naradach, które zorganizował Podkarpacki Kurator Oświaty, wzięło udział ponad 2100 dyrektorów szkół i placówek oświatowych z całego Podkarpacia.

W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w piątek 29 sierpnia br. odbyło się III posiedzenie Podkarpackiego Forum Terytorialnego. Przedmiotem posiedzenia Forum było wyrażenie opinii przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat projektu stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w posiedzeniu Forum wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zaproszenie zostało wystosowane przez Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego.


W Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach w poniedziałek 25 sierpnia br. odbyło się podsumowanie wakacyjnej akcji kolonijnej. Na zaproszenie Ks. Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej  w spotkaniu wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.