W dniu 24 października br. odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Klubów, Gmin i Powiatów za rok 2013/2014. Podczas spotkania Pan Jacek Wojtas  Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Bogdan Romaniuk Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego wręczali nagrody najlepszym szkołom, gminom i powiatom uczestniczącym w szkolnej rywalizacji sportowej. W trakcie spotkania nagrodzono także wyróżniających się działaczy sportu szkolnego. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, którego Prezesem jest Pan Jacek Wojtas a Dyrektorem Biura Związku Pan Jacek Bigus.

 

W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w piątek 24 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Na zaproszenie Pana Bogdana Rączego Dyrektora ZSKU w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu  wzięła udział Pani Monika Piątek wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniach 23-26 października br. w Rzeszowie odbywa się 12 Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs” Prawa Człowieka w Filmie. W trakcie festiwalowych pokazów zostaną zaprezentowane filmy ukazujące tematykę praw człowieka i obywatela w różnych krajach na całym świecie. W piątek 24 października br. prof. Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej  Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, gdzie przegląd się odbywa, Pani Teresa Kubas-Hul wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty dokonali uroczystego otwarcia festiwalu.

W dniach 21-24 października br. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zorganizowało konferencje przedmiotowe skierowane  do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, których tematem przewodnim była „Matura z matematyki”. Konferencje odbywały się w Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie. We wtorek 21 października w konferencji w tarnobrzeskim Oddziale PCEN-u uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. W środę 22 października w konferencji w przemyskim Oddziale PCEN-u uczestniczył Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W czwartek 23 października w krośnieńskim Oddziale PCEN-u uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. W piątek 24 października w konferencji, która odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, uczestniczyła Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ośrodek Rozwoju Edukacji.W czwartek 23 października br. na zaproszenie płk. Zbigniewa Winiarskiego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz płk. Tadeusza Homy Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w jubileuszu 70-lecia powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu połączonym ze świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Podczas uroczystości odznaczenia i nagrody wręczono wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom cywilnym. Dyplom uznania wraz z pamiątkowym ryngrafem otrzymała także Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, w imieniu której wyróżnienie odebrał Pan Jacek Wojtas. Uroczystość zorganizowano w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.


W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku w dniu 23 października br. odbyła się konferencja dla dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pn. „Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – współczesne zagrożenia”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji, których praca jest związana z zagadnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach oraz podejmowaniem działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich. Organizatorem konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Sanoku wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku oraz Starostwem Powiatowym.
W Centrum Konferencyjnym  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej w czwartek 23 października br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Egzaminacyjnego The European Languages Certficates telc Rzeszów pt. „Nowe egzaminy telc i trendy w nauczaniu języków obcych”. W konferencji wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Konferencja została zorganizowana pod Honorowym Patronatem Rektora WSIiZ prof. Tadeusza Pomianka, z udziałem Pani dr Sibylle Plassmann Zastępcy Dyrektora telc GmbH Frankfurt oraz Przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konferencji była integracja przedstawicieli instytucji członkowskich, szkół wyższych i uniwersytetów realizujących egzaminy telc za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego The European Languages Certficates telc Rzeszów, wymiana doświadczeń na temat egzaminów językowych telc i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych stosowanych  w nauczaniu języków obcych.
W czwartek 23 października br. na zaproszenie  Pana Józefa Michalika Starosty Lubaczowskiego i Pana Andrzeja Wójciaka Dyrektora Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w V Podkarpackim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. W tegorocznej edycji olimpiady uczestniczyło ponad stu wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z całego województwa podkarpackiego. Spotkanie zorganizowano w hali sportowej Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.


W Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie w dniu 23 października br. odbyła się konferencja pn.: „Moda na zdrowie”, w której udział wzięła Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pełniąca funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie na Podkarpaciu. Konferencję otworzyła Pani Aleksandra Wanic Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie. W trakcie konferencji zostały omówione m. in.  standardy Szkoły Promującej Zdrowie, ciekawostki żywieniowe w promocji zdrowia, prawa i obowiązki dziecka, a także tematy dotyczące mediacji rodzinnych, cywilnych i dla nieletnich.
W dniu 23 października br. miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kopkach imienia ks. Jerzego Popiełuszki i przekazania sztandaru. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina w Kopkach pod przewodnictwem Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Następnie w budynku szkoły odbyła się część oficjalna i uroczysta akademia. Zaproszenie zostało wystosowane przez  Pana Waldemara Grochowskiego Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Panią Halinę Ziębę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopkach.