W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie w piątek 27 listopada br. odbyła się uroczystość 25-lecia nadania szkole imienia Orląt Lwowskich oraz 15-lecia otrzymania sztandaru. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.
W czwartek 26 listopada br. w Prywatnym „Tęczowym Przedszkolu” w Krasiczynie odbyły się obchody Dnia Misia. W imieniu Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty, na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz wszystkich przedszkolaków, w spotkaniu  wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości była Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki.
W dniu 25 listopada br. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół z oddziałami integracyjnymi z województwa podkarpackiego. Tematem konferencji, którą otworzyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty, było „Kształcenie integracyjne w aspekcie rozwoju umiejętności poznawczych ucznia z diagnozą autyzmu, w tym z zespołem Aspergera”. Z wykładem na temat „Zmian w prawie oświatowym” wystąpił Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, które było współorganizatorem konferencji.  


W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w środę 25 listopada br. miało miejsce spotkanie z udziałem ks. prof. Michała Hellera oraz prof. Krzysztofa Zanussiego pt. „Kosmiczny dramat. Mój prywatny scenariusz”. Spotkanie, w którym uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, odbyło się w ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
W dniach 23-24 listopada br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Ogólnopolskim Forum Kuratorów w Polanicy. Kuratorzy uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych nt. „Kształcenia dzieci cudzoziemskich w polskim systemie edukacji” oraz w konferencji inaugurującej projekt „Zdrowsza Polska”. W trakcie pobytu uczestnicy zwiedzili także obiekty uzdrowiskowe w kurorcie Polanica-Zdrój. Organizatorem Forum była Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty. 


W Zespole Zamkowo-Pałacowym w Krasiczynie we wtorek 24 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Dydaktyczno-Programowej Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa oraz konferencja pt. „Ramy organizacyjno-prawne funkcjonowania szkoły”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem posiedzenia i konferencji była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 24 listopada br. odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Tematem konferencji były mediacje szkolne oraz rówieśnicze. Konferencję  otworzyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 nauczycieli ze szkół z całego województwa podkarpackiego. 


W dniu 24 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zaleszanach. Na zaproszenie Wójta Gminy Zaleszany, Przewodniczącego Rady Gminy Zaleszany oraz Dyrektora, Nauczycieli i Uczniów Zespołu Szkół w Zaleszanach w imprezie uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu.
W dniu 21 listopada br. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego oraz 10-lecie Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w których uczestniczył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas uroczystej akademii, którą zainaugurował prof. Aleksander Bobko Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego,  zasłużonym pracownikom Wydziału Wychowania Fizycznego oraz wybitnym działaczom Akademickiego Związku Sportowego wręczono odznaczenia oraz okolicznościowe wyróżnienia. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tanecznego „Resovia Saltans”. Obchodom towarzyszyła wystawa pamiątek i zbiorów historycznych związanych z działalnością Klubu i Wydziału eksponowanych w holu głównym budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego.


W sobotę 21 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej. Na zaproszenie Pana Jana Chowańca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska oraz Pani Lucyny Woty Dyrektora Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.