W dniach 17-19 października br. odbywa się III Ogólnopolski Zjazd Polaków Ratujących Żydów – Województwo Podkarpackie. W piątek 19 października Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział oddaniu hołdu przed Pomnikiem Rodziny Ulmów oraz otwarciu i poświęceniu „Sadu Pamięci” w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. W uroczystości wzięła udział również Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego.


W dniu 18 października br. miała miejsce uroczystość obchodów 150-lecia szkolnictwa w Dębowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Magdalena Ćwikła wizytator Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie w dniu 18 października br. odbyła się ceremonia nadania sztandaru Szkole. Na zaproszenie Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Sali Balowej Muzeum Zamku w Łańcucie w godzinach popołudniowych w czwartek 18 października br. odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie. W Koncercie uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W dniu 18 października br. odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu. W uroczystościach, na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników, Rodziców i Uczniów placówki, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju w dniu 17 października br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej wojewódzkich jednostek oświatowych połączone z jubileuszem 70-lecia Szkoły. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

 


 
 
 

W środę 17 października br. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie. W imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniach 11,12, 15 i 16 października br. w Mielcu, Rzeszowie, Przemyślu oraz Sanoku odbyły się w uroczyste spotkania z nauczycielami, dyrektorami szkół oraz pracownikami oświaty, podczas których wręczone zostały Krzyże Zasługi (16),  Medale za Długoletnią Służbę (137) , Medale Komisji Edukacji Narodowej (190), nagrody Ministra Edukacji Narodowej  (30) oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty (138). W spotkaniach uczestniczyli prezydenci miast, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie.
W czwartek 11 października spotkanie, które zostało zorganizowanie wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Mielca, odbyło się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.
W piątek 12 października w spotkaniu, które odbyło się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody.
W poniedziałek 15 października spotkanie, które zostało zorganizowanie wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Przemyśla,  odbyło się w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.
We wtorek 16 października spotkanie, które zostało zorganizowanie wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta Sanoka, odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku.