W godzinach wieczornych w dniu 28 czerwca br. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się Gala Chorwacka z okazji rocznicy 25-lecia niepodległości Republiki Chorwacji. Wcześniej na Rynku Głównym miała miejsce ceremonia symbolizująca przyjaźń  polsko-chorwacką, podczas której wypuszczone zostały balony w polsko-chorwackich barwach. W wydarzeniu, na zaproszenie Ambasadora Chorwacji i Konsula Honorowego w Krakowie oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

We wtorek 28 czerwca br. odbyło się Absolutorium Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na zaproszenie Dziekana Wydziału Ekonomii Pana prof. UR dr. hab. Grzegorza Ślusarza w uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.   

W dniu 27 czerwca w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Debata o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w której wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Było to spotkanie podsumowujące wojewódzkie debaty oświatowe, jakie odbywały się na wiosnę tego roku. Podczas spotkania zaprezentowano główne kierunki zmian w polskim systemie edukacji oraz wnioski z debat.
W Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym w piątek 24 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. W imprezie wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. 


W czwartek 23 czerwca br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnanie absolwentów Publicznego Przedszkola św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rzeszowie. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w gali otwarcia Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce, które odbyło się 23 czerwca br. Otwarcie CWK swoim występem uświetnił Krzysztof Iwaneczko i Justyna Steczkowska.

W dniu 22 czerwca 2016 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Wojewody Podkarpackiego wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami parlamentu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii. Spotkanie odbyło się w restauracji Ambasador w Rzeszowie.

W dniu 22 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie, połączona z nadaniem Szkole imienia św. Franciszka z Asyżu. W spotkaniu uczestniczyła  Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W Jasielskim Domu Kultury w dniu 21 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za najlepsze projekty naukowo-badawcze realizowane przez uczniów jasielskich szkół i przedszkoli w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w dniu 21 czerwca br. odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Krosna z uczniami, którzy w roku szkolnym 2015/2016 reprezentowali miasto w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych. W spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty w Rzeszowie.