W sobotę 18 kwietnia br. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyły się zawody pn. „Sprawni jak żołnierze – 2015”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zawodach wziął udział Pan Robert Zygmunt pełnomocnik  ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zawody zostały zorganizowane wspólnie przez RCEZ w Nisku, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Wojewódzki Sztab  Wojskowy, 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich i Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie. Patronat nad imprezą objął Minister Obrony Narodowej.W programie zawodów znalazł się m. in. test sprawnościowy, strzelanie, bieg na orientację oraz pomoc medyczna.


W piątek 17 kwietnia br. Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczył w Kolbuszowskim Festiwalu Nauki i Techniki oraz spotkaniu przedstawicieli samorządu powiatowego z przedstawicielami firm, urzędów i uczelni. Tematem spotkania był „Dualny system szkolnictwa zawodowego, perspektywy jego zastosowania w Polsce”. Organizatorem Kolbuszowskiego Festiwalu Nauki i Techniki był Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej. W trakcie Festiwalu można było zwiedzić i obejrzeć najnowszą wystawę Centrum Nauki Kopernik, wystawę pojazdów samochodowych i sprzętu wojskowego, stanowiska wirtualnych lotów  i pokazy modeli latających.  Zaprezentowano również kierunki kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego oraz oferty wyższych uczelni i przedsiębiorstw z Podkarpacia.

W czwartek 16 kwietnia br. na zaproszenie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr Marii Zadarko-Domaradzkiej Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział  w II Konferencji Naukowo-Metodycznej pt. „Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego” zorganizowanej w ramach Uniwersyteckiego Tygodnia Zdrowia i Sportu. Spotkanie, które zgromadziło blisko 120 nauczycieli wychowania fizycznego z całego województwa podkarpackiego, otworzył i prelekcję wygłosił prof. Emilian Zadarko Przewodniczący Komitetu Naukowego. Konferencję pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowano w Auli Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.


W środę 15 kwietnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. W konkursie uczestniczyli soliści, chóry i zespoły wokalne z 13 Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych z całego województwa podkarpackiego. Organizatorem Przeglądu, który odbył się w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury, był Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.


We wtorek 14 kwietnia br. w Kampusie Państwowej  Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu obchodzono Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej „W cieniu Katynia – Martyrologia ludności podczas II wojny światowej”. Obchody rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz wszelkich zamordowanych podczas II wojny światowej, która została odprawiona w Centrum Kultury Akademickiej PWSTE w Jarosławiu. Po Mszy uczczono oficerów – Ofiary Zbrodni Katyńskiej przy pamiątkowej tablicy im poświęconej oraz przy Dębach Pamięci na terenie kampusu PWSTE w Jarosławiu. Następnie w Centrum Dialogu między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu  odbyło się spotkanie ze świadkami historii i osobami zajmującymi się badaniem losów jednostek w czasie II wojny światowej.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty obchodach Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej uczestniczył Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 14 kwietnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych”. Spotkanie otworzył dr Wergiliusz Gołąbek Prorektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – organizatora konferencji. Natomiast głównym prelegentem był prof. Jan Gmiński Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych WSIiZ w Rzeszowie. Adresatem konferencji byli nauczyciele biologii, chemii i wychowania fizycznego ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.


W sali konferencyjnej w Domu Samodzielności w Jarosławiu we wtorek 14 kwietnia br. odbyła się konferencja pt. „Współczesne podejście do diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji  było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu wspólnie z Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną w Jarosławiu oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu.
W niedzielę 12 kwietnia br. odbyła się uroczystość z okazji Patronalnego Święta Caritas Diecezji Sandomierskiej. Na zaproszenie Księdza Bogusława Pituchy Dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Paweł Boratyński wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza w kaplicy pw. Matki Bożej Niepokalanej w Bojanowie odbyło się poświęcenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego w Bojanowie.
W dniach 8-11 kwietnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyli w konferencji  „Przywództwo Edukacyjne” zorganizowanej w salach konferencyjnych hotelu „Qubus” w Krakowie. Celem spotkania była prezentacja wypracowanych w ramach projektu modeli przygotowania, wspierania i rozwoju zawodowego dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych. W konferencji wzięło udział blisko 350 uczestników – przedstawicieli instytucji kształcących i doskonalących dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Polsce oraz eksperci z kraju i zagranicy. Gościem specjalnym spotkania była Pani Joanna Berdzik Wiceminister Edukacji Narodowej. Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Jagielloński i Ośrodek Rozwoju Edukacji, którzy wspólnie realizują projekt pn. „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek”.

W piątek 10 kwietnia br. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu odbył się Finał Konkursu „Juliusz Słowacki i jego epoka”, zorganizowanego pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Jarosławskiego. W imieniu Pana Kuratora w spotkaniu wziął udział Pan Bartosz Szymański wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.