Zgodnie ze zwyczajem i tradycją w okresie przedświątecznym Podkarpackiego Kuratora Oświaty i pracowników Kuratorium odwiedziły dzieci i młodzież wraz z opiekunami a także delegacje z podkarpackich szkół i placówek oświatowych składając życzenia z okazji  Świąt Wielkanocnych.


W dniach 12-15 kwietnia br. w Zakopanem odbyła się IV Konferencja „Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji? Ucząca się szkoła”. Pod Tatry przybyło ponad 380 krajowych i zagranicznych ekspertów, dyrektorów szkół i nauczycieli, samorządowców, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, wizytatorów i kuratorów, wśród których był także Pan Jacek Wojtas  Podkarpacki Kurator Oświaty. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni i czasu na rozmowy i przemyślenia nad edukacją i polskim systemem oświaty. W roli prelegentów wystąpili zarówno eksperci z Polski, jak i z zagranicy, m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Estonii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Konferencję otworzyła Pani Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a wykłady wprowadzające wygłosili: prof. Maria Mendel i dr Grzegorz Mazurkiewicz. Kilkadziesiąt sesji, spotkań i paneli dyskusyjnych zorganizowano w salach konferencyjnych hotelu „Mercure” w Zakopanem. Konferencja odbyła się w ramach realizacji projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.


W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie w poniedziałek 14 kwietnia br. obchodzono II  Rzeszowski Dzień Katyński. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie obchodów z programem słowno-muzycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie. Odbyła się również konferencja naukowa pt. „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Organizatorem II Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego była Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.
W sobotę 12 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbył się  XXIII Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Sejmiku wzięła udział Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Podczas Sejmiku wystąpił prof. Andrzej Kwolek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej, a jednym ważniejszych omawianych tematów były nowe wyzwania stojące przed rehabilitacją geriatryczną. Uczestnicy Sejmiku mogli obejrzeć wystawę prac osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizatorami Sejmiku byli: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Oddział Rzeszowski, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Fundacja Caritas na rzecz Budowy Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.

W piątek 11 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się uroczysty wernisaż pokonkursowy wystawy „Santo Subito, Jan Paweł II – Papież Dialogu”. W spotkaniu, w którym wzięli udział m. in. honorowi patroni konkursu Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, uczestniczyli również zaproszeni goście oraz laureaci konkursu, którym wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

W czwartek 10 kwietnia br. na zaproszenie Pana Grzegorza Piestraka Prezesa Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w spotkaniu jubileuszowym zorganizowanym w ramach Centralnych Obchodów 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W spotkaniu odbywającym się pod hasłem „W poszukiwaniu sposobów pomocy dziecku i rodzinie” uczestniczyli licznie przybyli goście, w tym Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz działacze i wolontariusze związani z Towarzystwem. W trakcie uroczystości przedstawiono dorobek i osiągnięcia organizacji, a osobom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej dla dobra dzieci wręczono odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Spotkanie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie, a jego atrakcją były występy młodych solistów i zespołów wokalnych i tanecznych.W dniu 10 kwietnia br. w auli Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu odbyła się IV Miejska Konferencja pt. ”Dobra Szkoła” – czyli jak angażować do współpracy społeczność szkolną”. Jej organizatorem były Rady Rodziców działające w Szkole Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu i Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, Dyrektorzy tych szkół oraz Stowarzyszenie „Rodzice i Szkoła”. Celem konferencji było uzmysłowienie rodzicom, opiekunom, uczniom i nauczycielom jaki wspólnie tworzą potencjał. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która wygłosiła prelekcję pt. „Prowadzenie wywiadówki i udział w niej rodziców”.

W Auli Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w czwartek 10 kwietnia br. odbyła się pierwsza konferencja naukowo-metodyczna pt. „Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas konferencji zostały omówione tematy związane m. in. z problemem nadwagi wśród dzieci i młodzieży, edukacją zdrowotną w szkole oraz metodami kontroli i oceny sprawności fizycznej w szkolnej praktyce. Organizatorem konferencji był Zakład Biologii Człowieka i Edukacji Zdrowotnej Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej w czwartek 10 kwietnia br. odbył się finał XIII Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Bogactwo natury Podkarpacia”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem konkursu jest m. in. propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, zwrócenie uwagi na różnorodność środowiska naturalnego ze szczególnym wyróżnieniem tematyki ornitologicznej, rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz podwyższanie poziomu edukacji ekologicznej środowiska lokalnego. Organizatorami konkursu, skierowanego do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów z województwa podkarpackiego, są: Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz Wójtem Gminy Świlcza.

W środę 9 kwietnia br. w Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich w Jarosławiu, w której mieści się Centrum Kultury i Promocji Miasta, odbyło się spotkanie pt. „Turystyka drugą twarzą ekonomika”, zorganizowane w ramach obchodów 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Podczas spotkania ukazano znaczenie ruchu turystycznego w dziejach szkoły, a młodzież zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny. Gościem specjalnym spotkania był Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, absolwent a następnie wieloletni nauczyciel i dyrektor Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu.