W sobotę 6 lutego br. w Gimnazjum Nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie odbył się XV Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek p. o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 


W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie w piątek 5 lutego br. odbyła się uroczystość 10-lecia Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Przyjaciel Szkoły Sportowej w Rzeszowie, dobyło się ślubowanie sportowca a także część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły.
W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie w piątek 5 lutego br. odbył się I Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. W oficjalnym otwarciu Turnieju wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami Turnieju był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie oraz firma RIGIPS Saint Gobain.
W Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS w Rzeszowie w piątek 5 lutego br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W spotkaniu z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyli Pani Mariola Kiełboń i Pan Marek Zaleśny starsi wizytatorzy kuratorium.
W dniu 4 lutego br. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie obyła się IV Konferencja z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.  W konferencji pt.  „Edukacja innowatorów kluczem postępu” wzięła udział Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji był Związek Rzemiosła Polskiego, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Jacek Wojtas
Podkarpacki Kurator Oświaty
30.04.2008 - 3.02.2016


 
We wtorek 2 lutego br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie odwiedzili  wystawców na XI Podkarpackich Targach Edukacyjnych „EduSalon” zorganizowanych w Hali Podpromie w Rzeszowie. W tegorocznych targach, odbywających się w dniach 2-3 lutego, uczestniczy blisko 100 wystawców reprezentujących wyższe uczelnie z całej Polski oraz z Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Łotwy i Szwecji, a także szkoły policealne, wydawcy edukacyjni i portale internetowe. W ramach targów odbywają się imprezy towarzyszące m. in. warsztaty dla uczniów „Lekcje inne niż zwykle”. Organizatorem targów skierowanych do tegorocznych maturzystów i ich nauczycieli jest MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie. W Domu Diecezjalnym "Tabor" im. Jana Pawła II w Rzeszowie w sobotę 30 stycznia br. Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty wzięła udział w spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. W spotkaniu z udziałem Biskupa Jana Wątroby uczestniczyli także Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ks. Paweł Tomoń opiekun KSM. Uczniowie przedstawili jasełka, a następnie dyskutowali nad przygotowaniami młodzieży KSM do obchodów Światowego Dnia Młodzieży.


W piątek 29 stycznia br. na zaproszenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystej Akademii, w trakcie której Społeczność Szkolna oraz władze oświatowe pożegnały odchodzącą na emeryturę wieloletnią  dyrektor tej szkoły Panią Annę Korczewską, a uczniowie szkoły zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej przy Klasztorze OO. Reformatów w Jarosławiu.


W czwartek 28 stycznia br. na zaproszenie Pana Zbigniewa Piskorza Przewodniczącego Rady Powiatu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym Spotkaniu Noworoczno-Opłatkowym Powiatu Jarosławskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Sali Narad Starostwa Jarosławskiego uczestniczyli m. in. Pan Waldemar Paluch Burmistrz Miasta Jarosławia i Pan Tadeusz Chrzan Starosta Jarosławski oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze Starostwem Powiatowym. Spotkanie uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.