W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach w dniu 17 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych, hali maszyn i poligonu uprawowego, wybudowanych w ramach projektów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach należy do Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zaproszenie Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
We wtorek 17 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie miał miejsce Przegląd Piosenki Religijnej „Boże Światełka 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” oraz montaż słowno-muzyczny związany z Jubileuszami Tyczyńskimi. Na zaproszenie Przedszkolaków, Sióstr i personelu Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 12 kwietnia br. w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbył się Rymanowski Festiwal Robotyki. Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w festiwalu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu w dniu 12 kwietnia br. odbył się III Regionalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie Motyle” 2018. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie uczestniczył Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W czwartek 12 kwietnia br. w Państwowej Szkole Muzycznej w Dębicy odbyła się VI konferencja popularnonaukowa Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół  Promujących Zdrowie Rejonu Dębica pt. „Czy żywienie to odżywianie? – holistyczne spojrzenie na człowieka. Co zrobić, by przeszłość miała wpływ na teraźniejszość, a teraźniejszość na przyszłość, by zapewnić zdrowie, urodę i witalność na najwyższym poziomie?”. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W podziemiach sędziszowskiego Ratusza w godzinach wieczornych 11 kwietnia br. odbył się wieczór wspomnień i refleksji „Modlitwę ciszy zmów bez słów – epitafium pamięci Ofiar Katynia i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Na zaproszenie Burmistrza Sędziszowa Młp. oraz Wicestarosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 11 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość przekazania społeczności szkolnej sztandaru. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Uczniów szkoły w uroczystości uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Kościele Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim w intencji Nauczycieli i Pracowników, Rodziców i Uczniów szkoły. Następnie w sali gimnastycznej Gimnazjum odbyła się część główna uroczystości: prezentacja historii szkoły, przedstawienie sylwetki patrona szkoły, program artystyczny w wykonaniu uczniów SP oraz ceremonia przekazania sztandaru. W Gabinecie Ordynata na Zamku w Łańcucie w dniu 9 kwietnia br. odbyła się ceremonia zakończenia XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych PODKARPACKIE 2018. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w ceremonii uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


We Wrocławiu w dniu 6 kwietnia br. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbył się ogólnopolski Kongres Powiatów „Dobry Zawód”, podczas którego przedstawiono aktualny stan prac legislacyjnych dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego oraz zaprezentowano przykłady innowacyjnych działań w zakresie kształcenia zawodowego. Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przybliżyła zmiany uczestnikom kongresu, tj. samorządowcom, dyrektorom szkół oraz przedsiębiorcom. Podkarpacie miało swoją mocną reprezentację w osobach Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pana Zbigniewa Tymuły Starosty Mieleckiego, Pani Barbary Pilawy-Kraus Wicestarosty Łańcuckiego oraz Pana Jana Stodolaka Wicestarosty Strzyżowskiego. Obecni byli również dyrektorzy szkół wchodzący w skład Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych Pani Halina Samko dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz Pan Adam Tomaszewski dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, a także dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu Pan Mariusz Wojciechowski.

W Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie w dniu 27 marca br. odbyła się konferencja pt. „Ochrona środowiska u progu rewolucji przemysłowej 4.0”  Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.