W sali konferencyjnej Hotelu „Gloria” w Przemyślu w dniu 8 października br. została otwarta trzydniowa Międzynarodowa Konferencja „Nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych – współczesne trendy”. W konferencji w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W czwartek 8 października br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie została zorganizowana konferencja nt. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczył Pan Stanisław Wróbel starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konferencja była okazją do omówienia dotychczasowej współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz nakreślenia wspólnych perspektyw dalszego współdziałania.
W dniu 7 października br. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu miała miejsce Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w inauguracji uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. W trakcie uroczystości inauguracyjnych, po wystąpieniu dr. Pawła Maciaszczyka Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz zaproszonych gości,  miała miejsce m. .in. immatrykulacja studentów I roku, odśpiewana została pieśń Gaudeamus Igitur, a także odbył się wykład inauguracyjny.
Na stadionie miejskim MOSiR w Łańcucie w środę 7 października br.  odbył się Finał Wojewódzki VI Turnieju ORLIKA o Puchar Premiera RP. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ceremonii otwarcia turnieju uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Finału był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.


W środę 7 października br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie gościł Pan Paweł Włodarczyk Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie. Podczas spotkania z Panem Jackiem Wojtasem Podkarpackim Kuratorem Oświaty rozmawiano na temat edukacji w obu krajach i wymiany turystycznej pomiędzy Polską a Chorwacją. Ponadto uzgodniono zorganizowanie konkursu wiedzy o Chorwacji dla uczniów z województwa podkarpackiego z okazji 25-lecia niepodległości tego kraju.


We wtorek 6 października br. na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 i kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po Mszy św.  w Kościele Uniwersyteckim otwarcia uroczystości dokonał Aleksander Bobko Rektor UR. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Cezary Cieślukowski Wiceminister Zdrowia, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl Marszałek  Województwa Podkarpackiego i Biskup Kazimierz Górny. Podczas uroczystości dokonano immatrykulacji studentów I roku a zasłużonych naukowców i pracowników uczelni uhonorowano odznaczeniami i medalami. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Michael Good z Medycznego Uniwersytetu Floryda w Gainesville pt. „Rola badań  naukowych prowadzonych przez uniwersytety medyczne w poprawie zdrowia ludzkiego i rozwoju gospodarczego”. Uroczystość zorganizowaną w Dużej Auli UR przy al. Rejtana w Rzeszowie uświetnił występ Chóru Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego pod dyrekcją Katarzyny Sobas-Klocek.

W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie we wtorek 6 października br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 115-lecia istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz swoim własnym w uroczystościach wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Podczas części oficjalnej, po wystąpieniu dyrektora ZSO Pana Ryszarda Józefczyka, odbyła się prezentacja historii i dorobku szkoły połączona z częścią artystyczną. Wręczone zostały również nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
W Sanockim Domu Kultury we wtorek 6 października br. odbyła się uroczystość 90-lecia Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców oraz Zarządu Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik” w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 6 października br. w Szkole Podstawowej  im. St. Staszica w Tycznie odbyła się uroczystość otrzymania Certyfikatu Rejonowego w Rzeszowskiej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas imprezy uczniowie zaprezentowali m. in. program pt. „Co o zdrowiu wiemy innym opowiemy”, odbyła się również prelekcja pt. „Czy wiemy co jemy”, a także pokaz zdrowej żywności.
W auli im. Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 października br. odbyła się II wojewódzka konferencja „Kto czyta książki żyje podwójnie”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz starszy referent Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji były Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne z Krosna, Przemyśla, Rzeszowa oraz Tarnobrzega.