We wtorek 28 czerwca br. odbyło się Absolutorium Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na zaproszenie Dziekana Wydziału Ekonomii Pana prof. UR dr. hab. Grzegorza Ślusarza w uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.   

W czwartek 23 czerwca br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnanie absolwentów Publicznego Przedszkola św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rzeszowie. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w gali otwarcia Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce, które odbyło się 23 czerwca br. Otwarcie CWK swoim występem uświetnił Krzysztof Iwaneczko i Justyna Steczkowska.

W dniu 22 czerwca 2016 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Wojewody Podkarpackiego wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami parlamentu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii. Spotkanie odbyło się w restauracji Ambasador w Rzeszowie.

W dniu 22 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie, połączona z nadaniem Szkole imienia św. Franciszka z Asyżu. W spotkaniu uczestniczyła  Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W Jasielskim Domu Kultury w dniu 21 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za najlepsze projekty naukowo-badawcze realizowane przez uczniów jasielskich szkół i przedszkoli w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w dniu 21 czerwca br. odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Krosna z uczniami, którzy w roku szkolnym 2015/2016 reprezentowali miasto w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych. W spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty w Rzeszowie.
We wtorek 21 czerwca br. w siedzibie Domu technika NOT w Rzeszowie odbyło się podsumowanie okręgowych eliminacji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Olimpiada prowadzona przez Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji wspólnie z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów wraz z władzami oświatowymi jest formą rywalizacji mającej na celu uzupełnienie wiedzy zawodowej przyszłych techników, inżynierów i prawników. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie w poniedziałek 20 czerwca br. odbyło się spotkanie Zespołu Samokształceniowego Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa podkarpackiego poświęcone zadaniu: wspomaganie szkół i przedszkoli. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W Zamku w Baranowie Sandomierskim w sobotę 18 czerwca br. odbyło się IV Forum Kobiet Podkarpacia im. dr Grażyny Gęsickiej pt. „Aktywność kobiet w życiu publicznym”. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.