W dniach 11, 12, 13 oraz 16 października br. w Przemyślu, Tarnobrzegu, Rzeszowie oraz Krośnie zostały zorganizowane uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego oraz Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty nauczyciele, dyrektorzy szkół  oraz pracownicy zasłużeni dla oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tym roku ogółem przyznano 71 odznaczeń państwowych, 128 odznaczeń resortowych oraz 128 nagród. 

OGÓŁEM ODZNACZENIA PAŃSTWOWE: 71
w tym:
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
1
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
2
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
2
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
30
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
22
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
14
OGÓŁEM ODZNACZENIA RESORTOWE: 128
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
128
OGÓŁEM NAGRODY: 128
NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
31
NAGRODA PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
97

OGÓŁEM: 327


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 9 października br. odbyła się uroczysta gala „Nauczyciel – Wolontariusz Roku” z udziałem Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Nauczycielem wyróżnionym z Podkarpacia jest Pani Agnieszka Jakubowska-Cetnar, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie oraz doradca zawodowy z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy.


W piątek 6 października br. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej odbyła się Inauguracja 67. Roku Akademickiego 2017/2018. Na zaproszenie Rektora i Senatu Politechniki Rzeszowskiej w inauguracji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 

W Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 4 października br. odbyła się XXII Inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Na zaproszenie Prezydenta, Rektora i Senatu w uroczystości wziął  udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.  


W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie we wtorek 3 października br.  odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Na zaproszenie Rektora i Senatu PWSZ w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Msza Św. inaugurująca rok akademicki została odprawiona w krośnieńskiej Farze. Następnie w Auli uczelni odbyły się uroczystości inauguracyjne: z przemówieniem wystąpił Rektor Prof. Grzegorz Przebinda, odbyła się immatrykulacja studentów I roku, wręczenie odznaczeń państwowych i nagród oraz wykład inauguracyjny.
W poniedziałek 2 października br. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Na zaproszenie Rektora i Senatu w inauguracji wziął  udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 


W godzinach popołudniowych w dniu 27 września br. w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA odbyła się debata pt. „Centralizacja czy decentralizacja w polityce oświatowej?”. W debacie, zorganizowanej przez Instytut Nauk o Polityce we współpracy z Zakładem Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Debata odbyła się w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. Rejtana w Rzeszowie.
W Wyższym Seminarium  Duchownym w Rzeszowie w środę 27 września br.  odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Na zaproszenie Rektora WSD w Rzeszowie w inauguracji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniach od 17 do 23 września 2017 r., na zaproszenie strony niemieckiej, odbyła się wizyta studyjna w Kraju Saary w Niemczech, w której wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Wizytatorzy Kuratorium Oświaty, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Dyrektorzy i Nauczyciele średnich szkół zawodowych. Uczestnicy poznali obowiązujący w Kraju Saary, w pełni dualny system kształcenia zawodowego, gdzie odpowiedzialność za przygotowanie praktyczne w danym zawodzie spoczywa na pracodawcy. W trakcie wizyty grupa zapoznała się z działalnością Ekologicznego Ośrodka dla Młodzieży Schullandheim Spohns Haus w Gersheim, który oferuje programy uzupełniające program szkolny w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz kształcenia proekologicznego. W Ministerstwie Edukacji i Kultury Kraju Saary w Saarbrücken przedstawiono system edukacji funkcjonujący w tym landzie. Wizyta w Centrum Poradnictwa Zawodowego w St. Wendel, którego zadaniem jest kształcenie zawodowe w trzech obszarach: techniczno-rzemieślniczym, socjalnym i opiekuńczym oraz handlowym pozwoliła grupie poznać realia procesu edukacji, system oraz warunki realizacji zajęć. Zwiedzanie warsztatów Izby Rzemieślniczej Kraju Saary w Saarbrücken i prezentacja instytucji zwracały uwagę na jej istotny udział w procesie kształcenia zawodowego. Nie bez znaczenia było także poznanie przebiegu kształcenia i przygotowania nauczycieli dla szkół zawodowych w Państwowym Związkowym Seminarium Nauczycielskim w Kraju Saary w Völklingen oraz ich doskonalenia przez Instytut Krajowy Pedagogiki i Mediów w Dudweiler. Grupa miała okazję zwiedzić Kopalnię węgla – muzeum w Velsen, gdzie przez długie lata prowadzone było przygotowanie do zawodu górnika w rzeczywistych warunkach pracy oraz zobaczyć pracę Huty Dillingen. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z Ministrem – Panem Ulrichem Commerçon, następowała wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat systemów kształcenia zawodowego obowiązujących w Niemczech i Polsce. 


W dniu 22 września br. w Enei Połaniec odbyła się regionalna konferencja projektu Enea Akademia Talentów. W konferencji uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.