W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie w dniu 21 marca br. miało miejsce otwarcie V Krośnieńskiego Festiwalu Nauki i Techniki. W spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski.
W poniedziałek 20 marca br. na Podkarpaciu gościła Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej. Wizytę rozpoczęła od odwiedzin w Gimnazjum w Tyczynie i Szkole Podstawowej w Tyczynie, gdzie spotkała się z nauczycielami i uczniami szkół. Pani Minister towarzyszyły Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Następnie Pani Minister uczestniczyła w Konferencji Regionalnej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, która miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie; gospodarzem spotkania był Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa.

W dniu 17 marca br. w godzinach popołudniowych w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej odbyła się uroczystość Rocznicy Otwarcia Muzeum. W wydarzeniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w dniu 17 marca br. miało miejsce  otwarcie wojewódzkiej konferencji „Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej”. Na zaproszenie Dyrektora CKPiDN w Mielcu w konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie w piątek 17 marca br. odbyła się debata o mediacjach w ramach II Podkarpackiego Kongresu Mediatorów.  W otwarciu Kongresu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 14 marca br. odbyła się konferencja nt. „Roli klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP”. Organizatorami konferencji było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Szef Wojewódzki Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Wśród osób uczestniczących w konferencji byli Pan Michał Dworczyk sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pani Ewa Lenart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego a także podkarpaccy parlamentarzyści oraz dowódcy i komendanci służb mundurowych. 

W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie w poniedziałek 13 marca br. odbył się uroczysty koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz nadania 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej imienia Patrona płk. Łukasza Cieplińskiego. Na zaproszenie Dowódcy Brygady oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego w koncercie wzięła udział Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W  niedzielę 12 marca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp. odbyła się premiera musicalu pt. „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” w wykonaniu Licealnego Teatru Muzycznego przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.  W premierze uczestniczyła Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 8 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwierzycach z siedzibą w Wiercanach odbył się finał Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W spotkaniu wzięły udział Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Jolanta Niedźwiedzka Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konkursu było Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Młp., Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiercanach.

W dniu 7 marca  br. na Placu Farnym w Rzeszowie odbyły się Obchody 98. Rocznicy Śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli. W Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej odprawionej w kościele Świętego Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie oraz uroczystościach przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kulu na Placu Farnym uczestniczyła Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas obchodów miało miejsce uroczyste przyrzeczenie strzeleckie "Orląt" oraz dziewcząt i chłopców z Jednostek Strzeleckich Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.