W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego w poniedziałek 2 marca br. odbył się koncert laureatów VII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych. W uroczystym otwarciu festiwalu w imieniu Pani Wojewody oraz swoim własnym uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Honorowy patronat nad festiwalem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Organizatorem festiwalu jest Zespół Szkół Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 28 im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie.
   
W poniedziałek 2 marca br. w Świetlicy Wiejskiej Domu Kultury w Weryni odbyła się uroczystość zorganizowana w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w Kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe. Następnie w Świetlicy odbyła się Akademia „Żołnierz  Wyklęty mjr Józef Batory 1914-1951” poświęcona  jednemu z siedmiu „Żołnierzy Wyklętych” zamordowanych 1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu oraz wykład Pana Franciszka Batorego brata Józefa Batorego. Podczas Akademii rozstrzygnięto międzyszkolny konkurs „Śladami Żołnierzy Wyklętych”, a także odbył się pokaz filmu „Kwatera Ł”. Organizatorami obchodów był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Gmina Kolbuszowa oraz Szkoła Podstawowa im. kpt. Józefa Batorego w Weryni.
W dniu 1 marca br. w Przemyślu zorganizowano obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w których w imieniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu w intencji Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego. Następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej. W ramach obchodów na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbył się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych  „Tropem Wilczym”. Głównym organizatorem obchodów był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca br. w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie pod Pomnikiem płk. Łukasza Cieplińskiego, Członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny OO. Bernardynów koncelebrowana przez Ks. Biskupa Jana Wątrobę Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Po Mszy pod pomnikiem odbył się uroczysty Apel Pamięci oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów. W uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Wojciech Buczak Wicemarszałek Podkarpacia, Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty, dr Ewa Leniart  Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, a także przedstawiciele władz miasta i samorządu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Rzeszowa.
W niedzielę 1 marca br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych w Jarosławiu. Po Mszy Św. w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu uczestnicy uroczystości wysłuchali prelekcji dr. Tomasza Berezy z IPN Oddział w Rzeszowie pt. „Żołnierze Wyklęci”,  zwiedzili przygotowaną wystawę oraz obejrzeli okolicznościowy program artystyczny. Następnie pod pomnikiem kpt. Władysława Koby, gdzie złożono wiązanki kwiatów, rozpoczął się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W ramach jarosławskich obchodów odbył się również Podkarpacki Marsz Pamięci i koncert pieści patriotycznych. Organizatorem uroczystości byli Burmistrz Miasta Jarosławia oraz rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.W czwartek 26 lutego br. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia ze szkołami partnerskimi, które zgłosiły akces do Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Akademia została utworzona przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie w Rzeszowie przy współudziale Podkarpackiego Kuratora Oświaty i działa pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Akademia ma wspierać proces edukacyjny w szkołach a tematyka zajęć będzie dotyczyć m. in. zagrożeń związanych z użytkowaniem nowoczesnych technologii, technik kryminalistycznych w walce z przestępczością, czy też zasad bezpieczeństwa w szkole, na ulicy i w podróży. W spotkaniu udział wzięli Prof. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA w Rzeszowie i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, którzy w dniu 6 listopada 2014 r. podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Akademii.


 W środę 25 lutego br. w sali konferencyjnej Hotelu Rzeszów odbyła się konferencja w ramach projektu „Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie” zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczył Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 


W niedzielę 22 lutego br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w oficjalnym otwarciu XXXVII Konkursu Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego. W rywalizacji uczestniczyło 68 młodych adeptów sztuki fryzjerskiej. Konkursowi towarzyszył pokaz mody ślubnej oraz występy zespołu tanecznego. Zawody zorganizowała Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie i Cech Rzemiosł Różnych w Jarosławiu w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu.


W dniach 19-20 lutego br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w Spotkaniu Przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych z Kuratorami Oświaty z całej Polski. W trakcie spotkania omówiono zasady i warunki współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz przedstawiono działania rzecz promocji kształcenia zawodowego. Gościem specjalnym konferencji była Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej. Organizatorem spotkania, które odbyło się w salach konferencyjnych JM Hotelu w Warszawie, był Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
 

 W Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w piątek 20 lutego br. odbyły się regionalne warsztaty z programowania pt. „Spotkanie z programowaniem – programować każdy może” w ramach realizowanych projektów „Mistrzowie Kodowania” i „Koduj z Klasą”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie uczestniczył Pan Tomasz Kwiatkowski starszy informatyk Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas spotkania uczestnicy poznali projekty edukacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także wzięli udział w warsztatach programowania w języku Scratch  dla uczniów klas I-VI oraz robotyki Lo Fi Robot. Organizatorami warsztatów były Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej oraz Szkoła Podstawowa w Boguchwale.