W Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie w piątek 30 stycznia br. odbyło się Noworoczne Spotkanie Inwestorów i Partnerów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki i plany strefy, nową strategię Agencji Rozwoju Przemysłu, a także omówiono problematykę szkolnictwa zawodowego. Organizatorem spotkania był Oddział w Tarnobrzegu Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie.
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w piątek 30 stycznia br. miała miejsce konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nt. Organizacji egzaminu maturalnego w 2015 r. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Konferencja skierowana była do przewodniczących i zastępców zespołów egzaminacyjnych szkół ponadgimnazjalnych, wizytatorów, doradców metodycznych, a także przedstawicieli organów prowadzących szkoły
 W I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie w piątek 30 stycznia  br. odbyło się uroczyste zakończenie Jubileuszowego XXX Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Konkursu oraz Dyrektora Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie w dniu 29 stycznia br. w ramach Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ odbył się cykl dwunastu paneli warsztatowych związanych z działaniem programu Erasmus+. W panelu „Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej” uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty. Podczas spotkania  omówione zostały wyjazdy studyjne, których celem jest doskonalenie kompetencji pracowników szkół i wizytatorów. Erasmus+ funkcjonuje od początku 2014 r. Pod jego szyldem połączyło się siedem europejskich programów, m. in. program „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”. Organizatorem Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.
W czwartek 29 stycznia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego oraz Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Podczas konferencji poinformowano o stanie przygotowań do ferii zimowych na Podkarpaciu oraz przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas wypoczynku w zimie. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przed rozpoczęciem ferii zarejestrowano blisko 200 form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Podkarpacia, natomiast dla dzieci i ich rodziców został uruchomiony telefon interwencyjny o numerze 728 832 622.


W dniach 28-29 stycznia br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się seminarium dla samorządowców pt. „Mała szkoła – problem czy szansa?”, które zorganizował  Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz z Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico”. W seminarium uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem seminarium  było  zaprezentowanie alternatywnych rozwiązań zmierzających do zaniechania likwidacji małych szkół. Likwidacje czy przekształcenia małych szkół, zwłaszcza na terenach wiejskich, dotykają coraz większej liczby jednostek samorządu terytorialnego i mają związek z bieżącą sytuacją demograficzną oraz kondycją finansową poszczególnych jednostek.


 W Teatrze „Maska” w Rzeszowie w dniu 29 stycznia br. odbył się XXII Międzyszkolny Przegląd Jasełek „Z Kolędą Bliżej Boga”. Na zaproszenie Pana Artura de Sternberg Stojałowskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Przeglądzie uczestniczyła Pani Monika Lechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Uczestnikom oraz organizatorom Przeglądu szczególne podziękowania złożył Ks. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.
   
W dniu 28 stycznia br. w sali posiedzeń Rady Powiatu Starostwa w Dębicy odbyła się I Debata z Przedsiębiorcami Powiatu Dębickiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty oraz Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Głównym tematem spotkania były zagadnienia dotyczące współpracy w obszarze kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, m. in. przedstawienie przez przybyłych przedsiębiorców ich oczekiwań zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz wypracowanie zasad współpracy z Powiatem.
   

W siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu w środę 28 stycznia br. podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej działalność biblioteki w roku 2014 odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe. Na zaproszenie Pani Haliny Ukarmy Dyrektora PBW w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu.
W środę 28 stycznia br. w Jarosławiu odbyły się IV Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Uczczenie pamięci ofiar Holocaustu z Jarosławia i okolic odbyło się w symbolicznym miejscu kaźni przy murach Jarosławskiego Opactwa. W obchodach uczestniczył Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W ramach obchodów w Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu miała miejsce debata studencka nt. „Oceny postaw Polaków wobec Żydów w czasie niemieckiej okupacji”, a także prezentacja wystaw „Żydzi na Podkarpaciu w okresie międzywojennym” oraz „Żydzi podkarpaccy w okresie Holocaustu – zagłada i pamięć”.