W Starostwie Powiatowym w Jaśle w piątek 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie z 34 dyrektorami z miasta i powiatu jasielskiego z okazji zakończenia roku szkolnego maturzystów. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki.
Na Rzeszowskim Rynku w piątek 29 kwietnia br. odbyła się uroczystość „Przedszkolaki z Biało-Czerwoną” w ramach obchodów Dnia Flagi RP. Na zaproszenie Dyrektora i Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 13 w Rzeszowie, będącego organizatorem wydarzenia, w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczył Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas imprezy, którą otworzyli włodarze miasta, odbył się montaż słowno-artystyczny, a w nim m. in. recytacje wierszy, śpiewanie piosenek oraz „Polonez” w wykonaniu dzieci.
W  czwartek 28 kwietnia br. w auli im. prof. dr. hab. Kazimierza Obodyńskiego Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się III Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego”. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorem konferencji była Katedra Nauk Biomedycznych Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu w środę 27 kwietnia br. odbyła się konferencja historyczna poświęcona „Cichociemnym”. W konferencji wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Konferencja była adresowana do nauczycieli, studentów i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na mocy ustawy Sejmu RP rok 2016 obchodzony jest jako „Rok Cichociemnych”.
W dniu 26 kwietnia br. w Centrum Kultury w Ropczycach odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. W Festiwalu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

 
W Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach w poniedziałek 25 kwietnia br. odbył się etap finałowy Powiatowego Konkursu Historycznego „Chrzest Polski – wpływa na państwo pierwszych Piastów”. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Finałowi Konkursu towarzyszyły wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie „Millenium Chrztu Polski” oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Brzesku „1050 rocznica chrztu Polski”.

W sobotę 23 kwietnia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się X Kongres Nauczycieli i Wychowawców. Tematem Kongresu był „Chrzest Polski. Wdzięczność, tożsamość, zobowiązanie". W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorami Kongresu był Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Zgromadzenie Księży Michalitów, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Krośnie i Przemyślu oraz Civitas Christiana w Rzeszowie.
W piątek 22 kwietnia br. w Mirczu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkół Prymasowskich. W rozpoczęciu konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku oraz Gimnazjum im ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie w dniu 21 kwietnia br. odbyła się inauguracja II roku szkolnego Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, połączona z seminarium pt. „Reżim przeciwko społeczeństwu, społeczeństwo przeciwko totalitaryzmowi”. Na zaproszenie prof. dr. hab. Czesława Kłaka Dyrektora Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Seminarium zostało zorganizowane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

W kampusie Uniwersytetu Rzeszowskiego w czwartek 21 kwietnia br. odbyły się Podkarpackie Targi Edukacyjne pt. „Orientation Day” organizowane przez Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie. W części inauguracyjnej Targów uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Celem wydarzenia była prezentacja uczniom gimnazjów oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.