W dniu 12 sierpnia 2016 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w wieczorze harcerskim „Uczta Wspólnoty” w ośrodku harcerskim w Ruszelczycach. Spotkanie odbyło się w ramach Złazu Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Ruszelczycach.
W dniach 31 lipca - 7 sierpnia br. w Lubaczowie oraz gminach Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów i Narol odbywał się XII Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. W ostatnim dniu Festiwalu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. Centralnym punktem przedsięwzięcia była impreza plenerowa zorganizowana na placu festiwalowym w Baszni Dolnej, w czasie której zaprezentowały się różnorodne zespoły folklorystyczne. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kulinariami kuchni: polskiej, słowackiej, węgierskiej i ukraińskiej oraz podziwiania wyrobów rękodzieła.


O godzinie 17:00 w poniedziałek 1 sierpnia br.  w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Rzeszowie pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów odbył się uroczysty Apel Poległych oraz złożenie wiązanek i kwiatów pod pomnikiem. W uroczystości wzięły udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia była parafia pw. Św. Krzyża w Rzeszowie, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Żołnierze Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego ŚZŻ AK.


W dniu 27 lipca br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce odbyło się I Forum Polonii Amerykańskiej zorganizowane wspólnie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pod Honorowy Patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystej inauguracji Forum, na zaproszenie Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Partnerami lokalnymi przedsięwzięcia są Miasto Rzeszów, Miasto Stalowa Wola, Miasto Sanok, Powiat Sanocki oraz Gmina Lubaczów.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 19 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Programowej przy Wojewódzkiej Komendzie OHP. Rada to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie inicjatyw programowych oraz promocji Ochotniczych Hufców Pracy. Jej celem jest inicjowanie współpracy z partnerami w zakresie wspólnych działań na rzecz młodzieży, w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnej do 25 roku życia, przeciwdziałanie marginalizacji oraz realizacja zadań w zakresie jej kształcenia i wychowania. W skład rady została powołana Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W godzinach wieczornych w dniu 28 czerwca br. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się Gala Chorwacka z okazji rocznicy 25-lecia niepodległości Republiki Chorwacji. Wcześniej na Rynku Głównym miała miejsce ceremonia symbolizująca przyjaźń  polsko-chorwacką, podczas której wypuszczone zostały balony w polsko-chorwackich barwach. W wydarzeniu, na zaproszenie Ambasadora Chorwacji i Konsula Honorowego w Krakowie oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

We wtorek 28 czerwca br. odbyło się Absolutorium Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na zaproszenie Dziekana Wydziału Ekonomii Pana prof. UR dr. hab. Grzegorza Ślusarza w uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.   

W dniu 27 czerwca w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Debata o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w której wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Było to spotkanie podsumowujące wojewódzkie debaty oświatowe, jakie odbywały się na wiosnę tego roku. Podczas spotkania zaprezentowano główne kierunki zmian w polskim systemie edukacji oraz wnioski z debat.
W Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym w piątek 24 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. W imprezie wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. 


W czwartek 23 czerwca br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnanie absolwentów Publicznego Przedszkola św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rzeszowie. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.