W dniu 14 czerwca br. uroczyście zostało otwarte boisko wielofunkcyjne i stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie. Na zaproszenie Dyrekcji i Społeczności Szkoły w spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Krośnie.
W czwartek 14 czerwca br. otwarto nowe boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaśle. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Jasła oraz Dyrektora Szkoły, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty,  w spotkaniu wziął udział Pan Wojciech Telesz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.   

We wtorek 12 czerwca br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018. W tym roku Statuetki Prymu odebrali zwycięzcy i laureaci 2 i 3 miejsca w poszczególnych konkursach szkół podstawowych i gimnazjów. Dyplomy i wyróżnienia  otrzymali  wielokrotni laureaci, wyróżnione zostały także szkoły, które efektywnie wspierają sukcesy konkursowe uczniów. Statuetki Prymu z rąk Pani  Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego i Pani  Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymało 24 najlepszych konkursowiczów z podstawówek, a w kategorii gimnazjów rozdanych zostało 54 statuetki – zdobywcy I, II, III miejsca. Ogółem 78 uczniów. Wyróżnienia tytułem „Wybitnego laureata” otrzymało 55 uczniów podkarpackich podstawówek i 138 uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych – wielokrotni laureaci (co najmniej dwukrotni).  Natomiast na ręce  dyrektorów  zostały przekazane certyfikaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.W Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu w dniu 11 czerwca br. odbył się Interaktywny Piknik Edukacyjny zorganizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w pikniku, którego głównym celem było zaprezentowanie uczniom i nauczycielom podkarpackich szkół interaktywnych metod nauczania, wzięła udział Pani Jolanta Wasilewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

W poniedziałek 11 czerwca br. w Instytucie Teologiczno–Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się narada dla dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących na temat zmian w przepisach prawa dotyczących awansu zawodowego nauczyciela oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Podczas narady zaprezentowano również Program “Dobry Start” (wyprawka szkolna). Organizatorem narady było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W naradzie uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 11 czerwca br. odbyło się spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 oraz zmian w szkolnictwie zawodowym, skierowane do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych prowadzących publiczne szkoły ponadpodstawowe w województwie podkarpackim. W spotkaniu wzięli udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W niedzielę 10 czerwca br.  odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku hali sportowej w Zespole Szkół w Huwnikach. Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Huwnikach w uroczystości, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wzięła udział Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

W sobotę 9 czerwca br. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru i imienia pułkownika Leopolda Lisa-Kuli Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Łańcucie. Uroczystości połączone były z Dniem Patrona Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości pułkownika – Kosinie. W uroczystościach wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W dniu 9 czerwca br. w Mrzygłodzie  obchodzono 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 380-lecie Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystościach wzięła udział Pani Barbara Dżugan starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

W Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie w piątek 8 czerwca br. odbyły się Uroczystości Jubileuszowe 65-lecia Szkoły. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystościach wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.