W Zespole Szkół w Dydni we wtorek 26 maja br. odbyła się uroczystość Dnia Patrona Gimnazjum – Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 5. rocznicę nadania szkole imienia. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Barbara Dżugan starszy wizytator z krośnieńskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 26 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp. i na przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych. Zawody patronatem objął m. in. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. W Jego imieniu w oficjalnym otwarciu turnieju uczestniczył  Pan Robert Zygmunt specjalista d. s. obronnych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami Finału był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie wspólnie z Komendą  Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Burmistrzem Sędziszowa Młp.
W dniu 23 maja br. odbyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Obchodów oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Uroczystość rozpoczęła Msza  Św. dziękczynna w Kościele Parafialnym w Iwoniczu-Zdroju, po której złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą ks. dr. Janowi Rąbowi. Następnie w Zespole Szkół odbyła się część oficjalna i artystyczna. Spotkanie uświetnił koncert muzyczny Mistrzów Świata w Akordeonie ze Szkoły Muzycznej z Sanoka.
W sobotę 23 maja br. na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystościach Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowanych z okazji 25-lecia Odrodzonej Samorządności. Po Mszy Św. w Kościele Farnym w Rzeszowie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta udając się do Wojewódzkiego Domu Kultury na okolicznościową konferencję. Tam w sali widowiskowej przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i reprezentanci samorządów terytorialnych w trakcie wystąpień omówili sukcesy i stan obecny odrodzonej samorządności. Następnie podczas uroczystej Gali wręczono nagrody najlepszym samorządowcom oraz najzdolniejszej młodzieży z całego województwa podkarpackiego.


W dniu 22 maja br. na zaproszenie Pana Stanisława Zamsa Dyrektora Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wziął udział w III Podkarpackim Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych oraz Turnieju Glazurników Szkół Zakładów Doskonalenia Zawodowego z okazji 70-lecia ZDZ.
W piątek 22 maja br. na obiektach Strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu pracownicy Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie i Oddziałów w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu uczestniczyli w szkoleniu w ramach obrony cywilnej i przygotowania do sytuacji kryzysowych. Szkolenie obejmowało pokaz podstawowych czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowych oraz instruktaż w zakresie posługiwania się bronią strzelecką. Po zakończeniu szkolenia odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Podkarpackiego Kuratora Oświaty.


W czwartek 21 maja br. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy.  Na zaproszenie Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Wioletta Durda starszy wizytator z tarnobrzeskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie .

W dniu 20 maja br. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Brzozowie odbyła się 54 edycja wojewódzkich zawodów strzeleckich „O srebrne muszkiety”. Patronat honorowy nad zawodami sprawuje Minister Obrony Narodowej. Imprezę zorganizowało Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspólnie z przedstawicielami Ligi Obrony Kraju oraz przy pomocy Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie. W zawodach wzięło udział 28 uczniów z 5 szkół podkarpackich. Do etapu ogólnopolskiego, który zostanie przeprowadzony w dniach 1-3 czerwca w Bydgoszczy, zakwalifikowały się 2 drużyny (chłopcy i dziewczęta) z Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. W imieniu organizatora – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w zawodach wziął udział Pan Robert Zygmunt specjalista d. s. obronnych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W Publicznym Gimnazjum w Miejscu Piastowym w dniu 20 maja br. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Świętego Jana Pawła II. Na zaproszenie dyrektora, pracowników i uczniów Gimnazjum w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. W trakcie oficjalnej części uroczystości miało miejsce odczytanie aktu nadania imienia szkole, przekazanie sztandaru przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W części artystycznej wystąpili uczniowie Gimnazjum z okolicznościowym programem.
W Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w środę 20 maja br. odbyła się uroczystość  VIII Rocznicy Nadania Imienia Placówce. Na zaproszenie Starosty Lubaczowskiego oraz Dyrektora Zespołu Placówek w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Elwira Węgrzyn wizytator przemyskiego oddziału  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Konkatedrze p.w. św. Stanisława BM w Lubaczowie, po której odbyło się poświęcenie Tablicy Pamiątkowej oraz część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespołu Placówek.