W dniu 20 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Zespołowi Szkół w Jeżowem Centrum. W spotkaniu uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia był Wójt Gminy Jeżowe oraz Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół.

W Sali Koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w godzinach popołudniowych w dniu 20 października br. odbyła się uroczystość 60-lecia Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Na zaproszenie Pana Bolesława Pałaca  Prezesa Oddziału SEP w Rzeszowie w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
W czwartek 20 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Stanisława Staszica w Krośnie rozpoczęła się trzydniowa VI Krajowa Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych „Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy szkołami i uczelniami oraz lotniczymi organizacjami obsługowymi”. W otwarciu konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorami Konferencji są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Stanisława Staszica w Krośnie oraz Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych.
W dniu 19 października br. w budynku Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie  odbyła się uroczystość Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz poświęcenie nowego segmentu szkoły. Na zaproszenie Siostry Anny Telus Dyrektora Szkoły, w imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz swoim własnym, w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
W Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w dniu 17 października br. odbyła się inauguracja projektu edukacyjnego „Kamienie pamięci. Życie za życie”. W spotkaniu, które zostało zorganizowane wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum, uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniach 12-17 października br. w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie oraz Tarnobrzegu odbyły się w uroczyste spotkania z nauczycielami, dyrektorami szkół oraz pracownikami oświaty, podczas których wręczone zostały Krzyże Zasługi (5),  Medale za Długoletnią Służbę (71), Medale Komisji Edukacji Narodowej (204), nagrody Ministra Edukacji Narodowej (30) oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty (91). W spotkaniach uczestniczyli prezydenci miast, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie.
W środę 12 października w spotkaniu, które odbyło się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody.
W czwartek 13 października spotkanie, które zostało zorganizowanie wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Przemyśla,  odbyło się w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.
W piątek 14 października spotkanie, które zostało zorganizowanie wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Krosna, odbyło się w Hotelu Nafta Krosno.
W poniedziałek 17 października uroczystość odbyła się w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega - Zamek w Dzikowie.

W Zespole Szkół Nr 4 im. św. Jana Pawła II w Jaśle w dniu 17 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego Sztandaru Szkoły społeczności szkolnej. Na zaproszenie Pana Roberta Niemca Dyrektora Szkoły w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. 
W sobotę 15 października br. odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Na zaproszenie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Społeczności Uczniowskiej w spotkaniu – uroczystym apelu w szkole, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Teatrze Maska w Rzeszowie w dniu 14 października br. odbyły się obchody Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie uroczystości wręczono zasłużonym  nauczycielom i pracownikom oświaty nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa.  Spotkanie uświetnił występ zespołu „Rudki” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie.
W Hotelu „Trzy Korony” w Rudnej Małej w godzinach popołudniowych w dniu 14 października br. odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Burmistrza Głogowa Małopolskiego oraz Dyrektora i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie.