W piątek 13 stycznia br. w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbył się Finał Wojewódzki Konkursu Historyczno-Religijnego „1050-lecie Chrztu Polski”. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Organizatorami konkursu było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.W dniu 12 stycznia br. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu odbyła się gala podsumowująca Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Maria Gugała-Chmiel wizytator tarnobrzeskiego Oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli w  środę 11 stycznia br. odbyła się konferencja pt. „Świat po drugiej stronie lustra. Dziecko ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w domu, szkole i środowisku”. W konferencji, której organizatorami było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli, wzięła udział Pani Alicja Żyrek – starszy wizytator tarnobrzeskiego Oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 9 stycznia 2017 r. w Gimnazjum Nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie odbyło się ogłoszenie wyników XXIV Wojewódzkiego  Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach w dniu 20 grudnia br. odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe. Na zaproszenie Dyrektora SOSW w Ropczycach w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W dniu 16 grudnia br. w Sali Audytoryjnej im. ppłk Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się konferencja „Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży. Analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych”. W konferencji uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Organizatorami konferencji był Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

W Sali Audytoryjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 16 grudnia br. odbyła się konferencja informacyjno-metodyczna na temat realizacji Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez szachy w szkole”. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Organizatorami konferencji był Polski Związek Szachowy, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.  


W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w dniu 15 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni patronackiej, w ramach autorskiego programu „Kreatywna szkoła Dekoral”. Na zaproszenie Dyrektora ZSKU w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie w czwartek 15 grudnia br. odbyła się Podkarpacka Regionalna Konferencja Rad Rodziców. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. Organizatorami konferencji byli Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole”. We wtorek 13 grudnia 2016 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Lekcja RP pt. „Nasza solidarność” nawiązująca do 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.  Podczas spotkania Pan Andrzej Duda Prezydent RP wręczył zasłużonym osobom odznaczenia państwowe.  W uroczystościach w Pałacu Prezydenckim wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty .