W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w środę 30 listopada br.  odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Na zaproszenie Pana Stanisława Obary Przewodniczącego Rady w sesji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas sesji omówiono stan realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2015/2016, a także założenia reformy edukacji, która ma wejść w życie jesienią 2017 r.
W dniu 30 listopada br.  w Auli Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie odbyła się III Konferencja „Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera” zorganizowana wspólnie przez Zespół Szkół Specjalnych  im. UNICEF w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie ARS VIVENDI. W konferencji uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w dniu 29 listopada br. odbyła się uroczysta Gala, podczas której uczniom  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wręczone zostały stypendia i nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W spotkaniu, którego gospodarzem był Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Wyróżnienia przyznawane są uczniom w ramach realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zgubić talentu”.


W dniu 25 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie. Na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 W dniach 25-26 listopada br. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyło się sympozjum naukowe „Prawda nas wyzwoli czy my wyzwolimy prawdę – konsekwencje dla wychowania”. W sympozjum wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorami sympozjum było Zgromadzenie Księży Michalitów oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

W hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w dniu 24 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego 2015/2016 w powiecie strzyżowskim. Na zaproszenie Pana Roberta Godka Starosty Strzyżowskiego w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 24 listopada br. odbyło się Podkarpackie Forum Terytorialne „Znaczenie miast dla rozwoju województwa podkarpackiego”. W Forum wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie w dniu 23 listopada br.  odbyła się konferencja pn. „Miasta województwa podkarpackiego. Perspektywy rozwoju” zorganizowana przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) funkcjonujące w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W konferencji z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięła udział Pani Beata Streb starszy wizytator.
W dniu 23 listopada br. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z dyrektorami szkół zawodowych dotycząca m. in. organizacji egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2017. Na zaproszenie Pana Lecha Gawryłowa Dyrektora OKE w Krakowie w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Marta Jadach-Stupnicka p. o. Kierownika  Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 21 listopada br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Na zaproszenie Pana Józefa Jodłowskiego Przewodniczącego Konwentu w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.