W piątek 30 października br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty spotkał się z dyrektorem, nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół w Widełce. W trakcie spotkania Kurator wręczył uczniom gimnazjum i ich opiekunom dyplomy uznania za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Książki naszych marzeń” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


W czwartek 29 października br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono działania organizacyjno-logistyczne w zakresie przygotowania służb i inspekcji  administracji publicznej do okresu zimowego. W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, uczestniczył także Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.


We wtorek 27 października br. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Przemyślu odbyła się konferencja dla dyrektorów ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z województwa podkarpackiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, które było organizatorem konferencji. Podczas spotkania zostały przedstawione zadania i dobre praktyki z zakresu realizacji nadzoru pedagogicznego w niepublicznych placówkach oświatowych.


W Wojewódzkim Domu Kultury w dniu 27 października br. odbyło się uroczyste rozpoczęcie III edycji projektu „Młodzież (dla) Miasta”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz starszy referent Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. "Młodzież (dla) Miasta" to projekt edukacyjno-kulturalny, którego celem jest przygotowanie młodzieży rzeszowskich szkół średnich do realizacji swoich pierwszych inicjatyw kulturalnych w szkole lub mieście.
W poniedziałek 26 października br. odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Klubów, Gmin i Powiatów za rok szkolny 2014/2015. Podczas spotkania Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, jednocześnie Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, wręczył nagrody najlepszym szkołom, klubom, gminom i powiatom uczestniczącym w szkolnej rywalizacji sportowej. Nagrodzono również wyróżniających się nauczycieli i działaczy sportu szkolnego. Organizatorem spotkania, które odbyło się w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na czele z Panem Jackiem Bigusem Dyrektorem Biura Związku. 


W sali artKina w Krośnie w poniedziałek 26 października br. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów motywacyjnych przyznanych w ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na zaproszenie Pana Bronisława Barana Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie.
W sobotę 24 października br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym  finale X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”. Po Mszy Św. w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Radymnie odprawionej przez Biskupa Stanisława Jamrozka laureaci konkursu i ich opiekunowie udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam w sali widowiskowej podsumowano konkurs oraz wręczono dzieciom z przedszkoli i uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dyplomy oraz nagrody. Organizatorem kolejnej edycji konkursu było Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”  Świetlica w Radymnie. 


W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w sobotę 24 października br. odbyła się uroczystość obchodów 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Alicja Żyrek starszy wizytator tarnobrzeskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie spotkania, po wystąpieniu Prezesa Oddziału ZNP,  wręczone zostały odznaczenia związkowe i listy gratulacyjne.
W Kolegium Wschodnim Państwowej Wyższej Szkoły Wchodnioeuropejskiej w Przemyślu w sobotę 24 października br. odbyła się gala wręczenia stypendiów i grantów dla uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Elwira Węgrzyn wizytator przemyskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Książąt Lubomirskich, a gościem specjalnym Gali był Prezes Fundacji Jan Lubomirski-Lanckoroński.
W dniu 23 października br. w Restauracji Fregata w Tarnobrzegu z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie dla nauczycieli opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Wioletta Durda starszy wizytator tarnobrzeskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie szkoły na terenie Podkarpacia chętnie współpracują z Ligą Ochrony Przyrody.
W dniach 22-23 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się II Kongres „Edukacja i Rozwój”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Gościem specjalnym Kongresu była Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej. Przewodnią ideą Kongresu była budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w  zdobywaniu wiedzy, wykorzystywanie różnorodnych  form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji.


W piątek 23 października br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystościach związanych z Jubileuszem 80-lecia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Po Mszy Św.  w Kościele pw. Świętego Krzyża uczestnicy spotkania udali się do kina „Zorza”, gdzie Pan Bogdan Kaczmar Dyrektor Muzeum zaprezentował dorobek i osiągnięcia instytucji, a Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki wręczyła wyróżniającym się pracownikom odznaczenia państwowe. Natomiast w budynku Głównym Muzeum odbyła się prezentacja wystawy „4 wymiAR muzeum”. 


W Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w piątek 23 października br. odbyło się uroczyste zakończenie XIV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Jerzego Hordyńskiego, podczas którego laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody. Na zaproszenie Pana Waldemara Palucha Burmistrza Miasta Jarosławia w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Grzegorz Moskal wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w piątek 23 października br. odbyła się konferencja oraz sesja szkoleniowo-warsztatowa pod hasłem „Poszerzamy horyzonty – mobilność młodzieży miarą sukcesu zawodowego i rozwoju kulturowego”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem konferencji była m. in. promocja efektów osiąganych poprzez realizację programów współfinansowanych ze środków UE, wymiana doświadczeń oraz  możliwość uzyskania informacji dotyczących rozszerzenia działalności placówki w zakresie realizacji projektów mobilności młodzieży. Patronat nad konferencją objęli wspólnie Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Kurator Oświaty, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.
W czwartek 22 października br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystych obchodach 70-lecia Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Po Mszy Św. w Kościele pw. Św. Krzyża  uczestnicy uroczystości udali się do siedziby Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie Jubileuszu, a zasłużonym rzemieślnikom i działaczom cechowym wręczono odznaczenia i wyróżnienia. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa i Pan Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Gospodarzem uroczystości był Pan Emil Kunysz Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, a oprawę muzyczną zapewniła Kapela „Muzykanty” z Trzciany.


W Hotelu „Łańcut”  w Łańcucie w czwartek 22 października br. odbył się VIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył  Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Organizatorami Przeglądu byli Starosta Powiatu Łańcuckiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie oraz Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej.
W dniach 18-21 października br. 24-osobowa grupa dyrektorów i nauczycieli języka polskiego i historii z województwa podkarpackiego wzięła udział w wizycie studyjnej „Śladami literatury i kultury polskiej na Litwie”. W ramach wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami polskiej administracji na Litwie i odwiedzili polskie szkoły w rejonie wileńskim. Zwiedzili także zabytkową część Wilna, Zamek w Trokach i Świętą Górę Garbarkę. Delegacji z Podkarpacia przewodniczył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, natomiast organizatorem wizyty było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Rzeszowie oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie.