28 czerwca 2010 r.

Poseł na Sejm RP Renata Butryn, Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wręczyli 19 nauczycielom Krzyże Zasługi, 89 nauczycielom Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz 26 nauczycielom nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciele uhonorowani zostali za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, zaangażowanie w niesieniu pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej oraz rozwój oświaty i wychowania w województwie podkarpackim. Uroczystość odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.


23 czerwca 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w XII Spartakiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Podczas imprezy zapalno znicz olimpijski, a następnie odbyły się zawody sportowe. Młodzież z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej wraz z uczestnikami Domu Samopomocy w Zagórzu wykonała występ artystyczny pt: „Sport - piękny duch, piękne ciało”. W spotkaniu uczestniczyli także: Starosta Powiatu Sanockiego Wacław Krawczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Bogusław Jaworski oraz Dyrektor Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz.
18 czerwca 2010 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wręczył Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Następnie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów: „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989” oraz „Ocal okruchy historii ” na opis pamiątki historycznej z okresu II wojny światowej lub działalności „Solidarności” i opozycji demokratycznej lat 1970-1989. Laureaci otrzymali wyróżnienia oraz nagrody.

Ponadto Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Zawiązku Gmin Bieszczadzkich. W spotkaniu tym uczestniczyli również: Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Dyrektor Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz.
17 czerwca 2010 r.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu odbyła się Debata Ekologiczna - „Czy grozi nam życie na wysypisku śmieci? Jak możemy zatrzymać degradację naszego środowiska?" mająca na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących lokalnej polityki ekologicznej zarówno w sferze edukacji, jak i działań doraźnych. Podczas debaty Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wygłosił referat „Rola edukacji w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego modelu życia.
15 czerwca 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w IV Konferencji „Opieka nad uczniem niepełnosprawnym i przewlekle chorym w bursie i internacie”. W/w konferencja odbyła się w Internacie Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnym w Trzcianie. Podczas konferencji podkreślano, że internat oraz bursa spełniają ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniej opieki, ale też rozwoju psychofizycznego uczniów. Organizatorem konferencji było Kuratorium w Rzeszowie.
13 czerwca 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wraz z Wicestarostą Jarosławskim Jackiem Stańdą uczestniczyli w pikniku rodzinnym „Matka, Dziecko, Ojciec”, który odbył się w Pełkinach.
7 czerwca 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wraz z Dyrektorem Polityki Społecznej Dariuszem Traczem uczestniczyli w spotkaniu z urzędnikami i mieszkańcami na terenie Gminy Gorzyce informując ich o podejmowanych działaniach pomocowych ze strony Kuratorium Oświaty i Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego.
1 czerwca 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jack Wojtas zwołał konferencję prasową, podczas której został przedstawiony program pomocy dzieciom dotkniętym powodzią w formie bezpłatnych wyjazdów edukacyjnych oraz wypoczynku letniego. W konferencji wzięli udział : Dyrektor Wydziału Ewaluacji Alina Pieniążek, Starszy Wizytator Krystyna Błotnicka.
29 maja 2010 r.

Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczyli w „Dniu Odkrywców – Pierwszym Interaktywnym Pikniku Wiedzy” w Rzeszowie. Celem zorganizowania pikniku była promocja idei edukacji interaktywnej oraz jako kolejny krok w drodze do utworzenia w Rzeszowie Centrum Edukacji Interaktywnej. Organizatorem imprezy byli: Stowarzyszenie ExploRes, Polskie Radio Rzeszów, firma POLIMEDIA.
28 maja 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w VIII Wojewódzkiej Sportowej Olimpiadzie – „Przedszkolada”, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Celem olimpiady było kształtowanie zachowań prozdrowotnych, integracja dzieci niepełnosprawnych, popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia.