Na Rzeszowskim Rynku w piątek 27 kwietnia br. odbyła się impreza „Przedszkolaki z Biało-Czerwoną” w ramach obchodów Dnia Flagi RP. Organizatorem wydarzenia, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, było Publiczne Przedszkole Nr 13 w Rzeszowie. Podczas imprezy miał miejsce montaż słowno-artystyczny, a w nim m. in. recytacje wierszy i śpiewanie piosenek w wykonaniu przedszkolaków.


27 kwietnia 2018 r. odbyła się Wojewódzka Konferencja „Szkoły ćwiczeń w województwie podkarpackim – od modelu do projektu”, „Wsparcie dyrektorów szkół i placówek w zarządzaniu szkołą. Zarządzanie w praktyce”. W konferencji wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W czwartek 26 kwietnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom VII Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania. W gali wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.


W dniu 25 kwietnia 2018 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz swoim własnym wzięła udział w I Kongresie Edukacyjnym: IT i Szachy. Kongres odbył się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa.


24 kwietnia br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w gali finałowej Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”. Gala finałowa odbyła się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.

W dniu 24 kwietnia br. w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbył się finał Międzydicezjalnego Konkursu Historyczno-Religijnego pod hasłem “Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”. W podsumowaniu konkursu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.


23 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja pn. „Preferencje wyboru drogi rozwoju zawodowego w kontekście wymogów rynku pracy w Powiecie Rzeszowskim oraz Gminie Miasto Rzeszów”. W imieniu Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wzięła udział Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.  

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pt.: „LOWE jest dla Ciebie! czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej”. Gościem honorowym konferencji była Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej. Celem konferencji było m. in. przedstawienie nowego sposobu wykorzystania potencjału szkół w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych, zaprezentowanie dobrych praktyk zwiększania dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, omówienie roli szkół w aktywizowaniu lokalnych społeczności, czy przedstawienie efektów pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. W konferencji uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, oraz dyrektorzy szkół i  nauczyciele.

W  Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie w dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyła się wojewódzka konferencja „EDUKACJA DLA ZDROWIA”. Celem konferencji było m. in.  uświadomienie konieczności współpracy szkoły z instytucjami w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym o uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy, zapoznanie z przedsięwzięciami i programami rekomendowanymi przez MEN odnoszącymi się do profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym, a także przyjęcie kolejnych przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa podkarpackiego do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów SzPZ. Gościem honorowym konferencji była Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej. W otwarciu konferencji, skierowanej do przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, nauczycieli, rejonowych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz pedagogów szkolnych, wzięła udział Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W sobotę 21 kwietnia br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Stanisław Fundakowski wzięli udział XII Kongresie Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej.


W dniu 21 kwietnia br. przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie odbyło się uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej. W uroczystości otwarcia wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.


19 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie odbył się III Wojewódzki Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Patronat nad konkursem objął Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, którą reprezentowała Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska – Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Rzeszowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrodzeni otrzymali statuetki i nagrody książkowe.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach w dniu 17 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych, hali maszyn i poligonu uprawowego, wybudowanych w ramach projektów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach należy do Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zaproszenie Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
We wtorek 17 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie miał miejsce Przegląd Piosenki Religijnej „Boże Światełka 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” oraz montaż słowno-muzyczny związany z Jubileuszami Tyczyńskimi. Na zaproszenie Przedszkolaków, Sióstr i personelu Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 12 kwietnia br. w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbył się Rymanowski Festiwal Robotyki. Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w festiwalu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu w dniu 12 kwietnia br. odbył się III Regionalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie Motyle” 2018. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie uczestniczył Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W czwartek 12 kwietnia br. w Państwowej Szkole Muzycznej w Dębicy odbyła się VI konferencja popularnonaukowa Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół  Promujących Zdrowie Rejonu Dębica pt. „Czy żywienie to odżywianie? – holistyczne spojrzenie na człowieka. Co zrobić, by przeszłość miała wpływ na teraźniejszość, a teraźniejszość na przyszłość, by zapewnić zdrowie, urodę i witalność na najwyższym poziomie?”. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W podziemiach sędziszowskiego Ratusza w godzinach wieczornych 11 kwietnia br. odbył się wieczór wspomnień i refleksji „Modlitwę ciszy zmów bez słów – epitafium pamięci Ofiar Katynia i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Na zaproszenie Burmistrza Sędziszowa Młp. oraz Wicestarosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 11 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość przekazania społeczności szkolnej sztandaru. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Uczniów szkoły w uroczystości uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Kościele Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim w intencji Nauczycieli i Pracowników, Rodziców i Uczniów szkoły. Następnie w sali gimnastycznej Gimnazjum odbyła się część główna uroczystości: prezentacja historii szkoły, przedstawienie sylwetki patrona szkoły, program artystyczny w wykonaniu uczniów SP oraz ceremonia przekazania sztandaru.