16 grudnia 2011 r.
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Gala XIV Edycji Programu „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”. W uroczystej gali uczestniczyli: Pani Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki, Pan Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się 626 firm z całej Polski. Z Podkarpacia wyróżnienia otrzymało 68 przedsiębiorstw oraz 9 samorządów.
13 grudnia 2011 r.
W Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyła się konferencja naukowa „Walory turystyczne Podkarpacia w świetle badań pracowników naukowych połączona z uroczystym otwarciem nowego Budynku Biblioteki PWSTE. W konferencji uczestniczyli m.in.: Posłowie RP Tomasz Kulesza i Kazimierz Ziobro, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.
12 grudnia 2011 r.
W Rymanowie odbyła się konferencja regionalna „Problemy i dylematy podkarpackiej oświaty”, w której uczestniczyli: Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Antoni Wydro – Wicekurator Oświaty, Grażyna Kalandyk – Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, podkarpaccy posłowie, samorządowcy, przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty, dyrektorzy szkół, członkowie stowarzyszeń prowadzących szkoły oraz przedszkola w regionie. Organizatorem konferencji było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

9 grudnia 2011 r.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie laureaci konkursu "Bezpieczne Wakacje 2011" odebrali nagrody i okolicznościowe dyplomy , które wręczyli im: Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, inspektor Andrzej Sabik - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Jan Krawiec z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, Piotr Kluz - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie oraz Teresa Krzeszowiak - Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie, która wręczyła specjalne wyróżnienie przyznane przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. W uroczystości uczestniczyli również koordynatorzy konkursu - nadkom. Alina Pieniążek i nadkom. Krzysztof Piskor z Wydziału Prewencji KWP oraz Lucyna Winiarska z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

8 grudnia 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w konferencji inauguracyjnej kampanię edukacyjno-informacyjną na temat: ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY KOMERCYJNYM WYKORZYSTYWANIEM SEKSUALNYM, REALIZOWANĄ W PERSPEKTYWIE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ 2012. Konferencja odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

7 grudnia 2011 r.
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Zespoły interdyscyplinarne jako narzędzie zintegrowanych działań instytucji lokalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W konferencji uczestniczyli: Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Piotr Sworzec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Dariusz Tracz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, inspektor Andrzej Sabik - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

5 listopada 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystości Jubileuszu 130-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kolegiacie Jarosławskiej dalsze uroczystości odbyły się w Hali Sportowej MOSiR im. A. Dietziusa w Jarosławiu. Podczas uroczystości Kurator Oświaty wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej i nagrody Kuratora Oświaty.
4 listopada 2011 r.
Wicekurator Oświaty Antoni Wydro uczestniczył w uroczystości upamiętnienia pobytu Druha Andrzeja Małkowskiego w Rzeszowie i powstania pierwszych drużyn harcerskich. W trakcie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem pierwszego rzeszowskiego skauta oraz pod pamiątkowymi tablicami poświęconymi Oldze i Andrzejowi Małkowskim.
28 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystości jubileuszu 100-leciu szkoły im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Greckokatolickim Soborze Archikatedralnym Św. Jana Chrzciciela, uroczysta akademia odbyła się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Podczas akademii Wicewojewoda Andrzej Reguła i Kurator Oświaty wręczyli Medale Komisji Edukacji Narodowej i okolicznościowe nagrody.
18 października 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Jarosławiu, podczas której wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
17 października 2011 r.
Na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012. Wszystkich zaproszonych gości przywitał JM Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak. W inauguracji wzięli udział m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyta, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Podczas uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa i otwarcie budynku Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej.

15 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w podsumowaniu X Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Jerzego Hordyńskiego, który odbył się w Jarosławiu. Konkurs odbył się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta Jarosławia.
14 października 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uroczystość rozpoczął przemówieniem JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz. Pani Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki odznaczyła zasłużonych pracowników Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę, kurator wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej.


Ponadto kurator uczestniczył w Miejskich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Teatrze „Maska” w Rzeszowie.
13 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wraz z Wicekuratorem Oświaty Antonim Wydro wręczyli medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty,. Program artystyczny wykonała młodzież z MDK w Rzeszowie „Kornele” oraz Arkadiusz Kłusowski.

W dniach 12 i 13 października 2011 r. wyróżnionych zostało 731 nauczycieli i pracowników oświaty z województwa podkarpackiego.
Odznaczenia państwowe:
Złoty Krzyż Zasługi - 2
Srebrny Krzyż Zasługi - 9
Brązowy Krzyż Zasługi - 7
Medal Złoty za Długoletnią Służbę - 88
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - 103
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - 45
Medale Komisji Edukacji Narodowej - 353
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej - 23
Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty - 10112 października 2011 r.
W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się Wojewódzkie Odchody Dnia Edukacji Narodowej. Wicewojewoda Podkarpacki Andrzej Reguła w asyście z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Jackiem Wojtasem odznaczył zasłużonych nauczycieli oraz pracowników oświaty Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę, wręczył także nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

 

10 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 powiązaną z obchodami Jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Zaproszonych gości przywitała Pani Rektor prof. nadzw. dr hab. Halina Mieczkowska, wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Franciszek Ziejka pt. „W tej Katedrze bije serce Polski”. Kurator wręczył w imieniu Ministra Edukacji Narodowej medale Komisji Edukacji Narodowej.

8 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zaproszonych gości przywitał prof. dr hab. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA. Wykład inauguracyjny wygłosił Sędzia Jerzy Stępień, nt.„Administracja w zdecydowanym państwie – nowe wyzwania”.

 
7 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest jednocześnie prezesem Szkolnego Związku Sportowego uczestniczył w Wojewódzkim Podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów w Sanoku. Podczas podsumowania kurator wręczył nagrody zwycięzcom rywalizacji sportowej za rok szkolny 2010/2011.
5 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest prezesem Szkolnego Związku Sportowego uczestniczył w Wojewódzkiej Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego 2011/2012. Uroczystość odbyła się na stadionie „RESOVII” w Rzeszowie.

4 października 2011 r.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu odbyła się konferencja szkoleniowa: „Turystyka w Szkole. Wpływ turystyki i rekreacji na rozwój ucznia”. Prelegenci przekazali nauczycielom i pedagogom nowoczesne metody oraz formy pracy z uczniami w celu wspierania zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych oraz szerzenia kultury turystyki. Organizatorem konferencji był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.
29 września 2011.
Na stadionie Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbył się Finał Wojewódzki II Turnieju ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska. W podsumowaniu turnieju uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas.

27 września 2011 r.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku odbyła się konferencja: Rok Szkoły z Pasją. Współpraca organizacji pozarządowych ze szkołami. W/w konferencji uczestniczyli: Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.
26 września 2011 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich programów „Świadectwo dojrzałości społecznej” oraz „Szkoła Promująca Zdrowie” realizowanych w roku szkolnym 2010/2011. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty złożył gratulacje oraz wręczył „Świadectwa Dojrzałości Społecznej” uczniom, którzy od września 2010 do sierpnia 2011 oddawali honorowo krew. W tegorocznej edycji wzięło udział 1298 uczniów z 53 szkół ponagimnazjalnych.


24 września Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w obchodach Jubileuszu 100- lecia istnienia Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Jarosławskiej Kolegiacie z poświęceniem nowego sztandaru szkoły, dalsze uroczystości odbyły się w hali MOSiR. Wśród dostojnych gości obecni byli: Posłowie Tomasz Kulesza, Mieczysław Kasprzak, Andrzej Ćwierz, Mieczysław Golba, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta.

W tym samym dniu na uroczystości 100-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie Podkarpackiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Alina Pieniążek Dyrektor Wydziału Ewaluacji.

8 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi ośrodka Pani Krystynie Rajtar w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym w Jarosławiu. W uroczystości uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Tomasz Kulesza- współfundator tablicy pamiątkowej, Posłowie Andrzej Ćwierz i Mieczysław Golba w imieniu Wojewody uczestniczył Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz.

1 września odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu.Uroczystości w szkole poprzedziła Msza św. w bazylice Matki Bożej Bolesnej, następnie uczestnicy udali się do szkoły gdzie odbyła się część oficjalna.Obecny rok szkolny będzie prowadzony pod hasłem „Szkoła z pasją”. W uroczystości wzięli udział: Pani Elżbieta Łukacijewska- Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Małgorzata Chomycz- Wojewoda Podkarpacki, Pan Jacek Wojtas- Podkarpacki Kurator Oświaty.
Po uroczystości inauguracyjnej Podkarpacki Kurator Oświaty wręczył pamiątkowe puchary zwycięzcom turnieju odbywającego się na pobliskim boisku "Orlik 2012".

W dniach od 26 do 31 sierpnia odbyły się narady z dyrektorami szkół i placówek dotyczące nowego roku szkolnego 2011/2012.
- 26.08.2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu
-29.08.2011 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
-30.08.2011 r. w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki w Przemyślu
-31.08.2011 r. w Kinie HELIOS w Rzeszowie
Podczas narad zostały przedstawione wyniki i plan nadzoru pedagogicznego. Organizatorem narad był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.

30 lipca odbyły się Obchody Święta Policji w Rzeszowie, w których uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych. Podczas uroczystości funkcjonariusze otrzymali nominacje na wyższe stopnie oraz zostali wyróżnieni medalami i odznakami.
24 lipca 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w "Jarosławskim Spotkaniu z Folklorem i Sztuką Ludową" połączonym ze Świętem Chleba  Powiatu Jarosławskiego. W uroczystości uczestniczyli: Wicepremier Waldemar Pawlak, Wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak, Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, Starosta Jarosławski Jerzy Batycki oraz przedstawiciele samorządu miasta i powiatu jarosławskiego. Imprezę uświetniły występy zespołów polonijnych z Brazylii, Francji, USA, Kanady, Czech, zespół pieśni i tańca "FAMILIA" z Rudołowic oraz zespół Karczmarze.
29 czerwca 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w konferencji pod hasłem: „Znaczenie edukacji – potrzeba kontynuacji” organizowanej przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie oraz Związek Gmin Ziemi Przeworskiej w Hali Sportowej w Zarzeczu. W konferencji uczestniczyli także: Pan Jan Bury Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Reguła Wicewojewoda Podkarpacki, wójtowie, burmistrzowie oraz dyrektorzy i nauczyciele powiatu jarosławskiego i przeworskiego.

18 czerwca 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji Odzyskania Praw Miejskich. Sesja odbyła się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.
16 czerwca 2011 r.W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów:
- przedmiotowych
- „Losy żołnierza i oręża polskiego…”
- Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej
Laureaci otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody. Szkoły z największą liczbą laureatów otrzymały certyfikaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.
W spotkaniu uczestniczyli: Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Biura Poselskiego Pana Posła Zbigniewa Rynasiewicza, Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty, Pan Marek Kondziołka Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W dniach od 11 do 14 maja w Kraju Saary odbył się „Tydzień Europy 2011”. Do Niemiec przybyła delegacja w składzie: Wicewojewoda Podkarpacki Andrzej Reguła, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. W ramach spotkania odbyły się warsztaty, kursy językowe, spotkania młodzieży z całej Europy.
4 maja 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Przemyślu przez Pana Marka Rząsę Posła na Sejm RP. Wiodącym tematem konferencji były zagadnienia formalno-prawne przyjmowania likwidowanych szkół przez stowarzyszenia. Prelegentem była Pani Alina Kozińska-Bałdyga Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych. 


3 maja 2011 r.
W obchodach Święta Konstytucji 3-go Maja w Jarosławiu uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, które rozpoczęły się koncertem patriotycznym w wykonaniu Chóru „Jarosław” oraz Mszą Św. w intencji ojczyzny w Kościele NMP Królowej Polski. Dalsze uroczystości odbyły się pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. 
27 kwietnia 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Wojewódzkich Obchodach 92. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP Województwa Podkarpackiego. Uroczystość rozpoczęła się koncertem patriotycznym w wykonaniu Chóru „Jarosław” oraz Mszą Św. w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, następnie uroczystości odbyły się pod pomnikiem Inwalidów Wojennych RP w Jarosławiu.
20 kwietnia 2011 r.
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”. Organizatorami konferencji byli Podkarpacki Kurator Oświaty wraz z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi. Patronat honorowy objęli: Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza i Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele organów prowadzących.