We wtorek 30 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w wojewódzkiej konferencji pt. „Książka w szkolnej edukacji”. Podczas konferencji omówiono wiele aspektów związanych z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz przedstawiono różne działania podejmowane na rzecz edukacji czytelniczej. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze z terenu całego Podkarpacia. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Auli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, były  Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.

W dniu 29 września br. miały miejsce obchody jubileuszu 150-lecia szkolnictwa oraz 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami i Gospodarzami uroczystości byli Pani Krystyna Czochara Dyrektor Szkoły oraz Pan Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej.
W Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie w poniedziałek 29 września br. odbyło się otwarcie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania połączone z uroczystą sesją Rady Powiatu Łańcuckiego w ramach obchodów święta Patrona Miasta i Powiatu Łańcuckiego Św. Michała Archanioła. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w poniedziałek 29 września br. odbyła się debata „15 lat Polski w NATO” w ramach przedsięwzięcia „NATO-Polska-Ukraina. Doświadczenia i perspektywy”. W  imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w debacie uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości biorących udział w debacie była m. in. Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP. Organizatorami spotkania była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym.


W dniach 27-28 września br. w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu oraz Szkole Podstawowej w Zarzeczu odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt pod Patronatem Wójta Gminy Dębowiec z okazji X-lecia działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Gimnazjum w Dębowcu. W festiwalu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
W dniu 27 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystościach Jubileuszu 110-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Po Mszy Św. w Kościele pw. Chrystusa Króla, której przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski, uczestnicy obchodów udali się na Plac Farny pod pomnik patrona szkoły płk. Leopolda Lisa-Kuli, gdzie delegacja złożyła wiązanki kwiatów. Następnie w budynku szkoły zorganizowano spotkania roczników absolwentów szkoły, a wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom Jubilatki wręczono nagrody. Natomiast w Filharmonii Podkarpackiej uczestnicy obchodów oklaskiwali muzyczny koncert pokoleń. Gospodarzem uroczystości jubileuszowych był Pan Andrzej Szymanek Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
 

W sobotę 27 września br. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Potoku imienia Edmunda Łozińskiego połączona z przekazaniem Szkole sztandaru.  Na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół w Potoku w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele w Potoku, po której nastąpiło poświęcenie sztandaru oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Patrona Szkoły. Spotkanie uświetnił występ artystyczny kapeli ludowej „Kamfinioki”.
 W sobotę 27 września br. miały miejsce uroczystości związane z 675 rocznicą nadania praw miejskich dla miasta Kołaczyce. Na zaproszenie Pani Małgorzaty Salachy Burmistrza Miasta i Gminy Kołaczyce w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Kołaczycach. Następnie pod pomnikami na Rynku zostały złożone kwiaty oraz otwarto wystawę plenerową „25 lat samorządu w gminie Kołaczyce”. Powitanie gości przez Burmistrza oraz okolicznościowe przemówienia odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie uroczystości znalazł się również występ artystyczny przygotowany przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Kołaczycach.
W Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem w sobotę 27 września br. odbył się Zjazd Absolwentów. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia powstania Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Wiesława Warpechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Tarnobrzegu w piątek 26 września br. odbyły się uroczystości 105-lecia Szkoły Realnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Po Mszy Św. w intencji Absolwentów Szkoły w Kościele OO. Dominikanów uczestnicy obchodów udali się do budynku szkoły. Tam nastąpiło uroczyste otwarcie Zjazdu Absolwentów. Natomiast w godzinach popołudniowych w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się koncert okolicznościowy „Było nie minęło”.
W dniach 24-26 września br. na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w IX Kongresie Zarządzania Oświatą. W tegorocznym kongresie uczestniczyło blisko 750 dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za edukację oraz kuratorzy oświaty z terenu całej Polski. W trakcie wykładów, spotkań i warsztatów poruszono najistotniejsze problemy nurtujące polską oświatę oraz zaprezentowano innowacyjne metody pracy pedagogicznej i wychowawczej. Gościem specjalnym kongresu była Pani Joanna Kluzik-Roztkowska Minister Edukacji Narodowej. Kongresowi zorganizowanemu w murach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego towarzyszyły wystawy i prezentacje firm i instytucji realizujących zadania edukacyjne


W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 26 września br. odbyła się konfekcja popularnonaukowa „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie” zorganizowana z okazji 75. Rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacka Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W obiekcie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła w piątek 26 września br. odbyło się omówienie ćwiczenia Bieszczady 2014 oraz narada szkoleniowa Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej. W spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. W trakcie narady zostały przedstawione m. in. sposoby postępowania w sytuacji potrzeby ewakuacji ludności z terenu zagrożonego, postępowania związanego z poszerzeniem bazy szpitalnej, a także odbył się wykład pt. „Reagowanie na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”.

W piątek 26 września br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce zorganizowano uroczyste obchody 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Lucyna Małek-Adamiak wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Jasionce. Następnie w Szkole odbyło się powitanie gości przez Dyrektora Szkoły, miały miejsce okolicznościowe przemówienia z okazji 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Jasionce a także pokaz musztry wojskowej w wykonaniu Pododdziału Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW.
W dniu 25 września br. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie odbył się Festiwal Nauki EDUSCIENCE. Na zaproszenie Pana Bronisława Barana Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna w spotkaniu wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Głównym celem festiwalu skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego  było zwiększanie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi oraz przyrodniczymi.
W sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie w środę 24 września br. odbyła się sesja popularno-naukowa nt. „Wartości smakowo-odżywczych potraw z mięsa baraniego”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem sesji był Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa. W programie sesji znalazła się prezentacja multimedialna „Aż tam nas poniosło” ze stażu uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w ZSTW w Trzcianie w partnerskiej szkole w Turcji w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, referaty na temat wartości odżywczo-smakowych potraw z baraniny, a także tureckich potraw regionalnych.
We wtorek 23 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w wojewódzkich ćwiczeniach kompleksowych pk. „Bieszczady 2014” połączonych z Regionalnym Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej pt. "Kierowanie realizacją zadań operacyjnych w czasie kryzysu i wojny ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji działań służb, inspekcji i straży oraz ochrony infrastruktury krytycznej". Część seminaryjną, którą prowadziła Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, odbyła się w Sali Konferencyjnej Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła, natomiast epizody praktyczne zorganizowano na obiektach „Lotos Infrastruktura S.A.” i ZPS „Gamrat” w Jaśle oraz nad rzeką Wisłoka w okolicach Jasła. W ćwiczeniach uczestniczyli dowódcy i komendanci służb mundurowych, dyrektorzy Wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz przedstawiciele władz samorządowych odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe z całego Podkarpacia.


Na zaproszenie Rektora Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w dniu 22 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu „Polsko-Ukraiński Uniwersytet Wirtualny”. Projekt zakłada uruchomienie studiów w formule e-learningowej dla młodych Ukraińców z językiem polskim jako językiem wykładowym. W trakcie spotkania podpisany został list intencyjny o utworzeniu uczelni. Projekt powstał z inicjatywy Pana Tomasza Kuleszy Posła na Sejm RP. Spotkanie, w którym uczestniczyli rektorzy polskich i ukraińskich uczelni oraz przedstawiciele władz lokalnych, odbyło się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AHE w Jarosławiu.