28 lipca 2012 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji połączone z wręczeniem sztandaru dla ZW NSZZ w Rzeszowie. Uroczystość była okazją do uhonorowania odznaczeniami i awansami na wyższe stopnie służbowe policjantów podkarpackiego garnizonu Policji. Na zakończenie obchodów odbyła się defilada kompanii honorowych. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Zastępca Komendanta Głównego Policji Inspektor Arkadiusz Letkiewicz, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz Komendanci Policji i Dowódcy Służb Mundurowych.
25 lipca 2012 r.
Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki wraz z Panem Jackiem Wojtasem Podkarpackim Kuratorem Oświaty odwiedzili dzieci i młodzież w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Caritas” w Myczkowcach. Obecnie na turnusie kolonijnym przebywa ponad 200 osób. Uczestnicy wypoczynku, pod opieką wychowawców i wolontariuszy, korzystają z wielu atrakcji – wycieczek, konkursów i ciekawych warsztatów.

W dniu 5 lipca 2012 r., na zaproszenie Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji prof. Jerzego Posłusznego, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym otwarciu kolejnej części kampusu WSPiA w Rzeszowie znajdującego się przy ulicy Cegielnianej.
4 lipca 2012 r. w Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie odbyła się uroczystość 69. rocznicy śmierci Generała Władysława Sikorskiego. W ceremonii wzięli udział m.in. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Podczas uroczystości pod pomnikiem generała odbył się apel pamięci i salwa honorowa, następnie delegacje złożyły kwiaty.