29 czerwca 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w konferencji pod hasłem: „Znaczenie edukacji – potrzeba kontynuacji” organizowanej przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie oraz Związek Gmin Ziemi Przeworskiej w Hali Sportowej w Zarzeczu. W konferencji uczestniczyli także: Pan Jan Bury Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Reguła Wicewojewoda Podkarpacki, wójtowie, burmistrzowie oraz dyrektorzy i nauczyciele powiatu jarosławskiego i przeworskiego.

18 czerwca 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji Odzyskania Praw Miejskich. Sesja odbyła się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.
16 czerwca 2011 r.W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów:
- przedmiotowych
- „Losy żołnierza i oręża polskiego…”
- Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej
Laureaci otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody. Szkoły z największą liczbą laureatów otrzymały certyfikaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.
W spotkaniu uczestniczyli: Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Biura Poselskiego Pana Posła Zbigniewa Rynasiewicza, Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty, Pan Marek Kondziołka Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.