29 września 2011.
Na stadionie Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbył się Finał Wojewódzki II Turnieju ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska. W podsumowaniu turnieju uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas.

27 września 2011 r.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku odbyła się konferencja: Rok Szkoły z Pasją. Współpraca organizacji pozarządowych ze szkołami. W/w konferencji uczestniczyli: Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.
26 września 2011 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich programów „Świadectwo dojrzałości społecznej” oraz „Szkoła Promująca Zdrowie” realizowanych w roku szkolnym 2010/2011. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty złożył gratulacje oraz wręczył „Świadectwa Dojrzałości Społecznej” uczniom, którzy od września 2010 do sierpnia 2011 oddawali honorowo krew. W tegorocznej edycji wzięło udział 1298 uczniów z 53 szkół ponagimnazjalnych.


24 września Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w obchodach Jubileuszu 100- lecia istnienia Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Jarosławskiej Kolegiacie z poświęceniem nowego sztandaru szkoły, dalsze uroczystości odbyły się w hali MOSiR. Wśród dostojnych gości obecni byli: Posłowie Tomasz Kulesza, Mieczysław Kasprzak, Andrzej Ćwierz, Mieczysław Golba, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta.

W tym samym dniu na uroczystości 100-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie Podkarpackiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Alina Pieniążek Dyrektor Wydziału Ewaluacji.

8 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi ośrodka Pani Krystynie Rajtar w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym w Jarosławiu. W uroczystości uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Tomasz Kulesza- współfundator tablicy pamiątkowej, Posłowie Andrzej Ćwierz i Mieczysław Golba w imieniu Wojewody uczestniczył Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz.

1 września odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu.Uroczystości w szkole poprzedziła Msza św. w bazylice Matki Bożej Bolesnej, następnie uczestnicy udali się do szkoły gdzie odbyła się część oficjalna.Obecny rok szkolny będzie prowadzony pod hasłem „Szkoła z pasją”. W uroczystości wzięli udział: Pani Elżbieta Łukacijewska- Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Małgorzata Chomycz- Wojewoda Podkarpacki, Pan Jacek Wojtas- Podkarpacki Kurator Oświaty.
Po uroczystości inauguracyjnej Podkarpacki Kurator Oświaty wręczył pamiątkowe puchary zwycięzcom turnieju odbywającego się na pobliskim boisku "Orlik 2012".

W dniach od 26 do 31 sierpnia odbyły się narady z dyrektorami szkół i placówek dotyczące nowego roku szkolnego 2011/2012.
- 26.08.2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu
-29.08.2011 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
-30.08.2011 r. w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki w Przemyślu
-31.08.2011 r. w Kinie HELIOS w Rzeszowie
Podczas narad zostały przedstawione wyniki i plan nadzoru pedagogicznego. Organizatorem narad był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.