W piątek 28 listopada br. na zaproszenie Pani Beaty Rapa Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Grażyna Kalandyk Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięli udział w konferencji dla nauczycieli przedsiębiorczości i ekonomicznych przedmiotów zawodowych. Podczas spotkania eksperci Narodowego Banku Polskiego przybliżyli nauczycielom uczestniczącym w konferencji wiedzę na temat obrotu bezgotówkowego oraz zasad bezpiecznego zaciągania pożyczek i kredytów, a także lokowania oszczędności. Konferencję zorganizowano w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie.


W czwartek 27 listopada br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu. Po Mszy Św. w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu uczestnicy obchodów udali się do budynku szkolnego, gdzie zwiedzali okolicznościową wystawę poświęconą dziejom szkoły, a następnie obejrzeli program literacko-muzyczny poświęcony Stefanowi Żeromskiemu patronowi szkoły, który zaprezentowali uczniowie jubilatki. Gospodarzem uroczystości była Pani Filomena Górecka-Bedla Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu.

 
W Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w dniu 27 listopada br. odbyła się konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nt. Organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2015 r. W konferencji uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego a także przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących szkoły zawodowe.
W dniach 25-26 listopada br. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenia językowe SLI”, w której uczestniczył Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas konferencji zostały zaprezentowane nowe narzędzia diagnostyczne dotyczące zarówno dysleksji jak i SLI (Specyfic Language Impairment) przygotowane w ostatnich latach przez Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia się IBE. Specjaliści krajowi i zagraniczni podzielili się doświadczeniami i pokazali rozwiązania systemowe stosowane w najbardziej zaawansowanych krajach świata. W ramach konferencji odbyły się również warsztaty, na których zaprezentowano testy do diagnozy ryzyka dysleksji – dotykającej 10 % uczniów i specyficznych zaburzeń językowych – dotykających 7 % uczniów. Organizatorem konferencji był Instytut Badań Edukacyjnych.
W Kampusie technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie w dniu 24 listopada br. odbyła się konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nt.  "Organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2015 r.". W konferencji uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty oraz Panie Beata Streb i Marta Jadach-Stupnicka starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konferencja była skierowana dla dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, dyrektorów centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz dla przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących wymienione placówki.
W niedzielę 23 listopada br. miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. generała Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Wiesława Warpechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym w Pniowie w intencji budowniczych Szkoły w Antoniowie, z poświęceniem i przekazaniem sztandaru. Następnie odbył się koncert Radomyskiej Orkiestry Dętej. Podczas części oficjalnej w budynku Szkoły odbyło się ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, zaproszeni goście zwiedzili okolicznościowe wystawy i obejrzeli program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w piątek 21 listopada br. odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi z województwa podkarpackiego. Konferencja, którą otworzyli Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, poświęcona była problemom edukacyjnym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w aspekcie integracji i edukacji włączającej. W spotkaniu udział wzięło blisko 150 dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych z całego Podkarpacia. Wśród prelegentów wystąpiły Pani Teresa Mayer – superwizor behawioralny Fundacji „Od Początku” oraz Pani Agata Pieniążek – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a koordynatorem spotkania Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium.


W czwartek 20 listopada br. w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca działania szkół na Podkarpaciu w zakresie realizacji wojewódzkich programów profilaktycznych. Podczas spotkania, które otworzyli Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, dokonano uroczystego przyjęcia kolejnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenów województwa podkarpackiego do Wojewódzkiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie wręczając im Wojewódzkie Certyfikaty. W trakcie konferencji Pani Mariola Kiełboń Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie zaprezentowała także założenia Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który realizowany będzie w latach 2014-2016.


W środę 19 listopada br. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli odbyła się konferencja pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – trudności instytucjonalne i dobre praktyki”. Konferencja była częścią projektu pn. „Więź w działaniu między pokoleniami” organizowanego przez Gminę Stalowa Wola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli.  W konferencji w roli prelegenta wzięła udział Pani Mariola Kiełboń – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, z  wykładem nt. „Roli oświaty w realizacji procedury Niebieskiej Karty”. Adresatami konferencji byli przedstawiciele m. in. prokuratury, sądu, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty, a jej celem był rozwój współpracy między wymienionymi jednostkami oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w tym zakresie.

W Teatrze „Maska” w Rzeszowie we wtorek 18 listopada 2014 r. odbył się Koncert finałowy XXII edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej. Na zaproszenie Pana Marka Plizgi Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz Komitetu Organizacyjnego XXII Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w koncercie uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej są jedną z wizytówek III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. Podczas Koncertu finałowego nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursów: literackiego, dziennikarskiego, fotograficznego, muzycznego, tanecznego i teatralnego.


W sobotę 15 listopada br. w Klubie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbył się Zjazd Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego. Na zaproszenie hm. Władysławy Domagały Komendantki Chorągwi w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Wśród zaproszonych gości była Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki. Podczas Zjazdu wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia dla instruktorów Harcerstwa. Odbyły się także wybory Komendy Chorągwi na najbliższe 4 lata. Nowym Komendantem Chorągwi Podkarpackiej został hm. Mariusz Bezdzietny.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w piątek 14 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach finansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Na zaproszenie Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
W czwartek 13 listopada br. w Hotelu „Alta” w Brzozowie odbyło się spotkanie związane z obchodami „Światowego dnia rzucania palenia”. Organizatorem obchodów była Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Obchody „Światowego dnia rzucania palenia” to kampania objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W dniu 12 listopada br. w auli budynku „Collegium Administrativum” w kampusie Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja na temat: „Patologie jako przejaw zagrożenia  bezpieczeństwa młodzieży szkolnej”. W konferencji uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Gościem specjalnym konferencji była Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej. W trakcie konferencji, którą otworzył prof. Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej  Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, odbył się cykl wykładów  oraz debata dotycząca pojęcia i rodzajów patologii, przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także instytucji odpowiadających za edukację społeczną. W trakcie konferencji zaprezentowano program edukacyjno-badawczy WSPiA „Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej wobec współczesnych zagrożeń” oraz „Podkarpacką Akademię Prawa i Bezpieczeństwa”, realizowaną pod patronatem honorowym  Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie w środę 12 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy prac nagrodzonych w Konkursie „Pięknie żyj”. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiącleci w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej z Lourdes odprawiona przez Biskupa Ordynariusza Jana Wątrobę. Następnie w MDK-u odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów SP Nr 25 w Rzeszowie oraz ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród.
11 listopada 2014 r. w dniu Narodowego Święta Niepodległości Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty podczas pobytu w stolicy Litwy Wilnie odwiedził Cmentarz na Rossie, gdzie w krypcie grobowej spoczywa serce Marszałka Józefa Piłsudskiego u stóp trumny ze szczątkami Jego Matki Marii z Billewiczów Piłsudskiej. Tam Pan Kurator  na granitowej płycie z napisem „Matka i Serce Syna” złożył wiązankę kwiatów oddając hołd twórcy niepodległego państwa polskiego.


W Pilźnie w dniu 11 listopada br.  odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości połączona z nadaniem imienia Obrońców Ojczyzny Publicznemu Gimnazjum w Pilźnie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie uczestniczyła Pani Alicja Krzak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie Mszy Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym miało miejsce poświęcenie sztandaru Publicznego Gimnazjum w Pilźnie. Następnie przed pomnikiem „Obrońców Ojczyzny” na Rynku odbył się „Apel Poległych”. Uroczystości nadania imienia szkole odbyły się na hali sportowej gimnazjum.
W poniedziałek 10 listopada br. miało miejsce otwarcie i poświęcenie Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Radomyślu nad Sanem, następnie odbyło się otwarcie i poświęcenie obiektu. W programie uroczystości znalazł się m. in. program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół  w Radomyślu nad Sanem a także pokazy sztuki walki i rozgrywki sportowe.
W niedzielę 9 listopada br. odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej. W spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Zaproszenie do udziału w uroczystości wystosowane zostało przez Wójta Gminy Brzyska, Sołtysa Wsi Lipnica Dolna, Prezesa Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości” oraz Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej
W piątek 7 listopada br. na zaproszenie Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego Pan Jacek  Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w obchodach święta Służby Cywilnej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Podczas spotkania, które zorganizowano w Sali Kolumnowej Urzędu, wyróżniający się pracownicy otrzymali z rąk Pani Wojewody odznaczenia i nagrody.