W dniu 27 czerwca br. w Polskim Radiu Rzeszów odbyło się przedstawienie pt. „Na naszym podwórku” w wykonaniu grupy teatralnej Teatrino – Latający Dywan ze Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Mariola Kiełboń pełnomocnik kuratora ds. kontaktów z mediami.
W dniu 26 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca Rok Bezpiecznej Szkoły. Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyna Szumilas podczas uroczystości powiedziała „Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą dziecka. Bez bezpiecznej szkoły nie ma dobrej atmosfery do nauczania”. W spotkaniu w imieniu Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła Pani Zofia Igras – Dyrektor Wydziału Kontroli, Strategii i Monitorowania.
W dniu 26 czerwca 2013 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z Wojewodą Podkarpackim Panią Małgorzatą Chomycz-Śmigielską oraz Podkarpackim Kuratorem Oświaty Panem Jackiem Wojtasem. Podczas konferencji poinformowano, że na zorganizowanie tegorocznego wypoczynku dzieci i młodzieży zostanie przekazane 1,225 mln zł dla osób z rodzin najuboższych oraz 480 tys. na dofinansowanie dla organizatorów wypoczynku. Do chwili obecnej na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowano 320 form wypoczynku natomiast kuratorium szacuje, że tych form będzie ok. 700. Na czas wakacji uruchomiono całodobową infolinię interwencyjną Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pod numerem: 880 573 777.

W dniu 24 czerwca br. Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników Plebiscytu Belfer Roku 2012/2013. Spotkanie odbyło się w siedzibie redakcji Gazety Codziennej „Nowiny”, która była organizatorem plebiscytu.
W niedzielę 23 czerwca na zaproszenie organizatorów Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w „Dniach Sokołowa”, które odbyły się na obiektach sportowych miejskiego Zespołu Szkół. Mieszkańcy miasta i gminy uczestniczyli w licznych konkursach, zawodach i atrakcjach przygotowanych dla dzieci i dorosłych oraz słuchali koncertów i występów artystycznych. Patronat na imprezą sprawował Burmistrz Gminy i Miasta Sokołowa Małopolskiego Pan Andrzej Ożóg.

W dniach 21-22 czerwca br. w Dębicy odbyło się Sportowe Forum Oświatowe zorganizowane przez Zarząd Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Podczas forum, w którym uczestniczyli działacze sportowi oraz nauczyciele wychowania fizycznego, przedstawiono propozycje zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym oraz omówiono plany Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie upowszechniania sportu. W trakcie konferencji odbyło się także otwarte posiedzenie Zarządu PW SZS w Rzeszowie. Posiedzeniu przewodniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest jednocześnie prezesem związku.


W dniach 21 - 22 czerwca 2013 r. Wicekurator Oświaty Pan Antoni Wydro wziął udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Celem przeglądu była popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd był formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP. Podczas przeglądu odbyła się konferencja nt. „Uwarunkowania prawne oddziałów klas mundurowych w kontekście podstawy programowej Edukacja dla bezpieczeństwa”. Organizatorem przeglądu było Kuratorium Oświaty w Krakowie i Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu.


W dniu 21 czerwca br. w Zagórzu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Obywatelska Międzynarodowa Akademia Bezpieczeństwa Publicznego „Zielone Bieszczady 2013”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wzięła udział Pani Mariola Kiełboń pełnomocnik kuratora ds. kontaktów z mediami. Organizatorem konferencji był Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.
W dniu 20 czerwca br. w Bieździedzy odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. W uroczystym otwarciu kompleksu sportowego w imieniu Wojewody Podkarpackiego i swoim własnym wziął udział Wicekurator Oświaty Antoni Wydro. Po oficjalnym otwarciu obiektu odbył się występ artystyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Bieździedzy. Gospodarzem uroczystości była Pani Małgorzata Salacha Burmistrz Kołaczyc.
W dniu 19 czerwca na Rynku w Pruchniku zgromadzili się uczestnicy XV Spartiakiady Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Następnie udali się oni na miejski stadion sportowy, gdzie po uroczystym otwarciu zawodów podopieczni z 60 domów samopomocy z całego Podkarpacia rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych. Gośćmi spartakiady byli m.in. Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW oraz Mieczysław Golba Poseł na Sejm RP, Jerzy Batycki Starosta Jarosłwski i Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika. Gościem specjalnym imprezy był Rafał Wilk dwukrotny mistrz paraolimpiady. Gospodarzem XV Spartiakiady był Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku z jego kierownikiem Martą Wałach.

19 czerwca 2013 r. Wicekurator Oświaty Antoni Wydro wziął udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych na czele z Wójtem Gminy Dębowiec Panem Zbigniewem Staniszewskim, Dyrektorem Szkoły Panią Ireną Inglot oraz uczniowie i mieszkańcy Zarzecza.
W dniu 18 czerwca br. w budynku „V” Politechniki Rzeszowskiej  odbyła się konferencja pt. „Rola Oddziałów Terenowych Telewizji Polskiej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Na zaproszenie organizatorów w  konferencji wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas spotkania prelekcję wygłosiła m.in. Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki. Konferencji przewodniczyli: prof. dr hab. Marek Orkisz - rektor Politechniki Rzeszowskiej, Pan Marian Zalewski - członek Zarządu TVP oraz Pan Jacek Szarek - dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej w Rzeszowie.
W dniu 18 czerwca br. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyło się spotkanie dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 godnie reprezentowali miasto Krosno w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych i konkursach artystycznych. W spotkaniu wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
W dniach 15-16 czerwca br. w Centrum Expo XXI w Warszawie odbył się II Kongres Polskiej Edukacji. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w kongresie wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Kontroli, Strategii i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych kongres odbył się pod hasłem „Współpraca, odpowiedzialność, autonomia", a głównymi tematami dwudniowych obrad były wczesna edukacja oraz relacje między edukacją a rynkiem pracy. W kongresie udział wzięli m.in. Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Daria Lipińska-Nałęcz Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nauczyciele, naukowcy, pedagodzy, przedstawiciele wielu stowarzyszeń związanych z oświatą oraz szkolnictwem wyższym, a także samorządowcy i pracodawcy z całej Polski.
W dniu 14 czerwca br. na boiskach „Orlik” przy ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste zakończenie Mistrzostw Rzeszowa w Piłce Nożnej Przedszkolaków. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas na zakończenie zawodów wręczył zwycięskim drużynom  i pozostałym uczestnikom mistrzostw pamiątkowe puchary, nagrody oraz medale. Organizatorem turnieju był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie, którego dyrektorem jest Pan Grzegorz Gross.

W dniu 13 czerwca w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się „Debata o Dobrej Szkole”, którą prowadził Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Trenerami spotkania byli pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Joanna Kołodziejczyk i Justyna Franczak. Uczestniczyli w niej przedstawiciele: uczniów z podkarpackich szkół, rodziców, samorządów terytorialnych, placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracownicy wyższych uczelni. Ekspertami debaty byli m.in.: dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski dziekan Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego, Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Stanisław Fundakowski wicedyrektor PCEN w Rzeszowie Oddział w Krośnie.  W spotkaniu także udział wzięła Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki. W trakcie debaty wypracowano model „Dobrej podkarpackiej szkoły”.

W dniu 13 czerwca br. w Auli Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych i prowadzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tym roku szkolnym tytuł laureata uzyskało 278 uczniów, 10 szkołom z największą liczbą laureatów na konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych zostały wręczone honorowe dyplomy „Szkoły przyjaznej utalentowanych uczniów”. Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas podczas uroczystości podziękował laureatom za ich osiągnięcia, a nauczycielom za twórczą i efektywną pracę oraz opiekę dydaktyczno–wychowawczą nad uczniami.


12 czerwca w Krośnie odbyła się konferencja wojewódzka promująca program „Uczenie się przez całe życie” i upowszechniająca jego rezultaty. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty konferencję otworzyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Kontroli, Strategii i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konferencję prowadziła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Kontroli w Krośnie i koordynator wojewódzki programu „Uczenie się przez całe życie”. Uczestnicy spotkania dzielili się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami i uwagami, które nasunęły się w trakcie realizacji projektów poszczególnych szkół. Podczas konferencji szkoły prezentowały efekty projektów realizowanych w ramach programu Comenius i Leonardo da Vinci. Prezentacje słowno-muzyczne oraz wspaniale przygotowane stoiska stanowiły dodatkową oprawę konferencji. Nowe propozycje dla kadry oświatowej przedstawił koordynator Zespołu Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów FRSE.

W dniu 12 czerwca w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja pt. „Kiedy dziecko łamie prawo”. W imieniu Wicewojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Strategii i Monitorowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
W dniu 10 czerwca br. na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w seminarium nt. „Samorządy uczniowskie mają głos” zorganizowanym we współpracy z Koalicją na rzecz samorządów uczniowskich. Podczas seminarium odbyły się panele dyskusyjne dotyczące roli i funkcjonowania samorządów uczniowskich w szkołach. Seminarium prowadziła Minister w Kancelarii Prezydenta Pani Irena Wóycicka, a w dyskusji uczestniczyli m.in. Pan Przemysław Krzyżanowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pan Jacek Strzemieczny z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Seminarium odbyło się w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

W dniach 8-9 czerwca w Hali „Podpromie” w Rzeszowie odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce. Finały zawodów organizowanych przez Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie obserwował na zaproszenie organizatorów Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, który również wraz z Panem Stanisławem Sieńką Zastępcą Prezydenta Rzeszowa oraz członkami władz związku dekorował medalistów Mistrzostw Polski.
W niedzielę 9 czerwca Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w finałowej gali XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Bajkowisko”. W uroczystej imprezie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów ze szkół z całego Podkarpacia. Organizatorem corocznego przeglądu jest Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie, a finałowa prezentacja odbyła się na scenie Teatru „Maska”.

Także 8 czerwca br. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca XIX Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Podczas gali wyróżniono kilkudziesięciu młodych ludzi z całego kraju, którzy w minionym roku najaktywniej angażowali się w działalność społeczną. W uroczystościach w imieniu Wojewody i swoim własnym uczestniczył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, który był także członkiem Komitetu Honorowego tegorocznego konkursu. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” na czele z prezesem Panią Joanną Fabisiak, natomiast gali finałowej Prezydent Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc.