W dniu 6 lipca br. na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbył się Piknik Wolności i Solidarności. Organizatorami Pikniku był NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski oraz NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski Oddział w Ropczycach. W imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz swoim własnym w Pikniku wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.