25 stycznia 2013 r. na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz – Śmiegielskiej, Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu poświęconemu omówieniu priorytetów w działalności administracji publicznej w 2013 r. w kontekście dalszej poprawy jakości pracy i rozwoju społeczności lokalnej, a także działań w zakresie cyfryzacji sygnału telewizji naziemnej w województwie. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej PUW w Rzeszowie. Gościem na spotkaniu był Pan Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego.

21 stycznia 2013 r. Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Kontroli, Startegii i Organizacji wzięła udział w konferencji pn. „Bliskie spotkania trzeciego stopnia… z fizyką” zorganizowanej przez Panią Renatę Butryn Posła na Sejm RP w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. Podczas konferencji wykład wygłosili: Pan dr hab.  Marian Cholewa profesor Politechniki Rzeszowskiej i Pan dr hab. Jerzy Grębosz pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
9 stycznia 2013 r.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosławskiego Pana Leszka Szczebyło, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Radę Powiatu. W spotkaniu tym uczestniczyli także min. posłowie RP Pan Tomasz Kulesza i Pan Mieczysław Golba, duchowni oraz przedstawiciele władz samorządowych. Panią Wojewodę reprezentował Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW Pan Dariusz Tracz. Spotkanie uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.