W Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach  w poniedziałek 28 sierpnia br. odbyło się podsumowanie wakacyjnej akcji kolonijnej. Na zaproszenie Ks. Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej  w spotkaniu wzięły udział Pani Małgorzat Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W dniach 23-29 sierpnia br. odbył się cykl narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podkarpackiego, podczas których przedstawiono podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018. Organizatorem narad, które odbyły się w Przemyślu, Krośnie, Stalowej Woli i Rzeszowie, była Pani Małgorzat Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.