W środę 30 października br. odbyła się uroczystość nadania imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Gimnazjum w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski. Na zaproszenie Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Uczniów Gimnazjum w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po Mszy Św. w szkole odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, Pani Senator Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Ożóg, Pan Jerzy Stanisław Paul Burmistrz Nowej Sarzyny i  Pan Marek Kogut Wicestarosta Leżajski.
W sobotę 26 października br. odbył się uroczysty finał VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”. Po Mszy Św. odprawionej przez Ks. Bpa Adama Szala w przemyskim kościele oo. Franciszkanów goście i uczestnicy finałowej gali spotkali się w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Po programie artystycznym Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Grzegorz Hayder Zastępca Prezydenta Przemyśla wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu. Organizatorem konkursu i gali finałowej było Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”. Wieczorem 25 października br. w hotelu Nowy Dwór w Śwliczy koło Rzeszowa obyła się Uroczysta Gala z okazji 60-lecia powstania Szkolnego Związku Sportowego. Uroczystość zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki SZS w Rzeszowie rozpoczął wykład prof. Stanisława Zaborniaka ukazujący historię związku i sportu szkolnego na terenie Rzeszowa i regionu. Następnie członkowie Zarządu Wojewódzkiego Pan Jacek Wojtas – prezes, Pan Jacek Bigus – urzędujący wiceprezes oraz wiceprezesi Pan Kazimierz Zima i Pan Jacek Boho wybitnym działaczom, sędziom i nauczycielom wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe oraz pamiątkowe odznaki i medale.  Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie z okazji 60-lecia Związku przyznał Odznakę Zbiorową „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Odznakę odebrał Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W piątek 25 października br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konferencja, którą otworzył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, dotyczyła dokonywania analizy danych statystycznych uzyskanych w trakcie ewaluacji przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie SEO. Szkolenie, w którym uczestniczyli wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, przeprowadził Pan Stanisław Bobula – trener Systemu Ewaluacji Oświaty z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 


W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu w piątek 25 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej auli w budynku szkoły. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz miasta Przemyśla,  zaproszeni goście ze Lwowa oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół.
W dniu 24 października br. w Sali Kongresowej hotelu Nowy Dwór w Świlczy odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Klubów, Gmin i Powiatów za rok szkolny 2012/2013. Podczas spotkania Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty pełniący także funkcję Prezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie wraz z Wiceprezesami Panem Jackiem Bigusem i Panem Jackiem Boho wręczyli nagrody szkołom-laureatom wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego oraz wyróżnienia najlepszym gminom i powiatom uczestniczącym w rywalizacji sportowej. W trakcie uroczystości nagrodzono również wyróżniających się działaczy sportu szkolnego.

 

W Hotelu Novotel w Warszawie w dniu 24 października br. odbyła się konferencja pt. „Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów OBUT 2013 – czego dowiedzieliśmy się o umiejętnościach uczniów i o szkole”. Konferencja zorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie była współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowała Pani Katarzyna Wilczyńska-Trawka starszy inspektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji.  Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań trzecioklasistów w obszarze umiejętności językowych oraz matematycznych.
W Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie w czwartek 24 października 2013 r.  odbyła się konferencja inaugurująca projekt Mały Mistrz. Organizatorem Konferencji było Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podczas konferencji miały miejsca wystąpienia Pani Joanny Muchy Minister Sportu i Turystki oraz Pani Krystyny Szumilas Minister Edukacji Narodowej. W imieniu Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie konferencji zaprezentowano założenia projektu Mały Mistrz, którego główną ideą jest uatrakcyjnienie oferty zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, skierowanej do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zadaniem projektu jest także pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zdobyciu nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów.
W dniach 23-24 października 2013 r. odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor” wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. W środę 23 października br. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Osmeckiego odbył się Koncert Inauguracyjny, natomiast w czwartek 24 października w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym „Podpromie” w Rzeszowie miały miejsce prezentacje konkursowe oraz Koncert Galowy, po którym ogłoszono wyniku Festiwalu.
W czwartek 24 października br. w Auli Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan prof. Krzysztof Eckhardt Dziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie dokonali uroczystego otwarcia 11 Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs” Prawa Człowieka w Filmie. W trakcie festiwalu zostanie zaprezentowanych 27 filmów poruszających tematykę praw człowieka i obywatela w różnych krajach na całym świecie. Projekcje filmowe uzupełniają wykłady i dyskusje m. in. na temat tolerancji, antysemityzmu i mechanizmów manipulacji.  Imprezami towarzyszącymi festiwalowi trwającym  w dniach 24-26 października br. są spotkania ze znanymi podróżnikami.

 

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w czwartek 24 października br. odbyła się uroczystość 20-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie. Na zaproszenie Dyrekcji i Pracowników OREW Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wziął udział Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie. Natomiast oficjalne otwarcie uroczystości miało miejsce w WDK-u, gdzie zaprezentowano pracę placówki, wyświetlono film o Ośrodku, a także odbył się występ artystyczny wychowanków placówki.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie w środę 23 października br. odbyła się debata w sprawie polityki prorodzinnej, która otwiera cykl spotkań pod hasłem „Forum dla rodziny”. Na zaproszenie Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w debacie wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Spotkania w ramach „Forum dla rodziny” odbywają się z przedstawicielami różnych środowisk, którym leży na sercu dobro rodziny,  i mają na celu wypracowanie spójnego planu długofalowych działań  w tym obszarze. Sesję plenarną w debacie, która zapoczątkowała cykl spotkań, otworzyło wystąpienie Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów. Następnie odbyły się panele dyskusyjne, podczas których omawiane były tematy dotyczące systemu mieszkań, godzenia pracy z rodzicielstwem, wspierania i ułatwiania rodzinom dostępu do opieki i edukacji, pozycji polskiego taty w rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i kulturowej, a także funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej i wielodzietnej.

W Szkole Podstawowej w Futomie we wtorek 22 października br. odbyły się Gminne Ćwiczenia Obronne pod kryptonimem „Kryzys”. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Po powitaniu gości i części wstępnej, w trakcie której zaprezentowano Gminę Błażowa, odbyły się ćwiczenia obronne podzielone na kilka etapów. Uczestnicy ćwiczeń mieli możliwość wziąć udział w akcji kurierskiej z udziałem przedstawiciela WKU, w ewakuacji Szkoły w Futomie, w ćwiczeniach gaszenia pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy. Organizatorem ćwiczenia obronnego pk. „Kryzys” był Burmistrz Błażowej Pan Zygmunt Kustra.
We wtorek  22 października br. miała miejsce uroczystość z okazji 10-lecia nadania Zespołowi Szkół w Babicy imienia Jana Pawła II. Na zaproszenie Pani Bożeny Piórek Dyrektora Zespołu Szkół w Babicy w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości byli m. in.  Ks. Bp Edward Białogłowski, Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski oraz Pan Stanisław Gierlak Wójt Gminy Czudec.

W dniu 21 października 2013 r. Pan Tadeusz Sławecki sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkał się z 68 przedstawicielami stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, zdobył najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 241 uczniom z województwa podkarpackiego stypendia. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach. Nasze województwo na spotkaniu z ministrem reprezentowali uczniowie z 5 szkół. Opiekunem grupy była Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W dniu 21 października br. w gmachu głównym Sejmu RP w Warszawie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w seminarium „Szkoła demokracji”. Seminarium poświęcone było omówieniu propozycji wzmocnienia samorządności uczniowskiej w polskich szkołach. W trakcie spotkania zaprezentowano również projekt „Szkoła demokracji” opracowany przez Koalicję na rzecz samorządów uczniowskich. Wśród uczestników seminarium byli przedstawiciele Sejmu RP, kuratoriów, dyrektorzy szkół oraz opiekunowie samorządów uczniowskich z terenu całej Polski. Organizatorem seminarium była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 
 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowało w dniu 21 października br. debatę na temat potrzeb współczesnej edukacji widzianej oczami młodego pokolenia. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu, które miało miejsce w sali wykładowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Impreza – Parlament młodzieży, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa podkarpackiego, ma charakter edukacyjny, a jej celem jest kształtowanie postaw obywatelskich i popularyzowanie wiedzy na temat zasad pracy parlamentu. Honorowym gościem uroczystości była Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, która wygłosiła wykład na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i spotkała się z nauczycielami.
W poniedziałek 21 października 2013 r. w Filharmonii Podkarpackiej odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji obchodów Jubileuszu 60-lecia Zespołu  Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. Na zaproszenie Dyrekcji, Rady Rodziców oraz Grona Pedagogicznego w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w  spotkaniu wzięła udział Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości byli m. in Posłowie na Sejm RP Pan Jan Bury i Pan Andrzej Szlachta oraz Ks. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.
W dniu 19 października br. na zaproszenie Rektora i Senatu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014. Po wystąpieniu  prof. Jerzego Posłusznego Rektora WSPiA zasłużonym wykładowcom i pracownikom uczelni wręczono odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku. Podczas uroczystości dokonano także promocji pierwszego przewodu doktorskiego przeprowadzonego na WSPiA. Wykład inauguracyjny pt. „Dylematy zmian Kodeksu postępowania administracyjnego” wygłosił prof. Robert Sawuła. Wśród przybyłych gości byli m. in. Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP Pani Krystyna Skowrońska i Pan Andrzej Szlachta, Pan Zdzisław Gawlik Wiceminister Skarbu oraz Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki. Uroczystość odbyła się w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie.

W sobotę 19 października br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły. Na zaproszenie Pana Zbigniewa Kiszki Starosty Przeworskiego, Pana Stanisława Mrugały Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku oraz Komitetu Organizacyjnego Obchodów w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Obchody rozpoczęła Msza Św. w Bazylice pw. Ducha Św. w Przeworsku. Część oficjalna, w tym okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości i program artystyczny w wykonaniu młodzieży, odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. W programie uroczystości znalazło się również odsłonięcie pamiątkowej tablicy szkolnej oraz złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje uczestników zjazdu i młodzieży na grobach zmarłych nauczycieli.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach w sobotę 19 października br. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 90-lecia Szkoły. Na zaproszenie Dyrekcji oraz Komitetu Organizacyjnego obchodów w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Obchody rozpoczęła  Msza Św. w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Oficjalne uroczystości odbyły się w hali widowisko-sportowej w Ropczycach, po których miało miejsce okolicznościowe spotkanie w sali gimnastycznej Liceum.
W Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w dniu 19 października br. odbył się Jubileusz 50-lecia Szkoły. Na zaproszenie Pani Haliny Cygan Dyrektora Szkoły oraz Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystościach wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Wśród zaproszonych gości była Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. Obchody rozpoczęła Msza Św. w Kościele parafialnym pw Św. Wawrzyńca w Dynowie. Następnie  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych odbyła się część oficjalna Jubileuszu.