W czwartek 28 listopada br. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu.  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym, następnie w hali sportowej Zespołu Szkół miała miejsce uroczysta akademia.
W środę 27 listopada br. w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji wieloletniej wspólnej działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego Szkolnego Związku Sportowego i Akademickiego Związku Sportowego. Na zaproszenie wystosowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uroczystości przybyły delegacje obu tych organizacji  z terenu całej Polski. Na czele delegacji Podkarpackiego Wojewódzkiego  Szkolnego Związku Sportowego stał  Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty pełniący także funkcję prezesa Szkolnego Związku Sportowego. Pan Jacek Wojtas odebrał z rąk Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP Flagę Rzeczypospolitej Polskiej jako wyraz podziękowania dla Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie za wkład w rozwój polskiego sportu i kształtowanie charakteru młodych ludzi w poszanowaniu dla symboli narodowych i poczucia dumy z Polski.W Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w środę 27 listopada br. odbyła się uroczystość  wręczenia dyplomów przedstawicielom  uczniów, którzy otrzymali stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013.  W uroczystości wzięli udział uczniowie z trzech podkarpackich szkół: Gimnazjum Nr 1 w Stobiernej, Gimnazjum Nr 5 w Ropczycach oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych, opiekunem młodzieży był Pan Tomasz Kwiatkowski przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wręczenia dyplomów stypendystom dokonał Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia dyplomów została połączona z konferencją ogólnopolską organizowaną w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. 

W środę 27 listopada br. w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu w Warszawie miała miejsce Konferencja zorganizowana z okazji 65. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 24. rocznicy uchwalenia Konwencji i Prawach Dziecka. Organizatorami Konferencji była Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Rzecznik Praw Dziecka. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Honorowy patronat nad Konferencją  objęła Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w środę 27 listopada br. odbyła się konferencja pt. „Jak odnieść sukces na rynku pracy” zorganizowana przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W ramach konferencji miały miejsce prelekcje zaproszonych gości na temat lokalnych rynków pracy. Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego.
W dniu 26 listopada br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął  udział w międzynarodowej konferencji pt.  „Nowoczesne technologie w edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka.” W trakcie konferencji omówiono znaczenie zastosowania Technologii Informacyjno-Kominukacyjnych (TIK) w edukacji, jako narzędzia wspomagającego uczniów o specjalnych potrzebach w procesie nauczania i integracji. Prelegenci, którymi byli praktycy, eksperci i badacze z Polski i krajów europejskich, przedstawili także najnowsze wyniki międzynarodowych badań dotyczących wykorzystywania nowych technologii w edukacji włączającej. W imieniu organizatorów konferencji, która odbyła się w Hotelu Sobieski w Warszawie, wystąpili: Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Michał Federowicz Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i Pan Cor J. W. Meijer Dyrektor Europejskiej Agencji na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.


We wtorek 26 listopada br. w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie Młp. odbyła się konferencja „Nowoczesna Klasa – od fascynującej lekcji po zarządzanie szkołą”. Na zaproszenie Pani Doroty Depy Dyrektora Liceum w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W ramach konferencji odbyły się warsztaty, podczas których przedstawione zostały nowoczesne urządzenia mające podnieść atrakcyjność zajęć oraz ułatwiające zarządzanie placówką.
W poniedziałek 25 listopada br. w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się I Podkarpacka Konferencja „Dziecko z FAS”. W imieniu Pani Wojewody i swoim własnym w spotkaniu wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas konferencji przedstawiono zagadnienia związane z diagnozowaniem i leczeniem alkoholowego zespołu płodowego. Ukazano także różne aspekty funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością FAS zarówno w środowisku domowym jak i w szkole. Organizatorem konferencji był Personal Dziennego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na czele z Panią dr Marzeną Pelc-Dymon. 


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 25 listopada br. odbyło się I Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Podczas konferencji, której przewodniczyła Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, przedstawiono nowy zakres działań administracji publicznej i sektora prywatnego, mających na celu sprawne funkcjonowanie kluczowych systemów dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. W spotkaniu, w którym wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz prezesi i dyrektorzy firm i instytucji o strategicznym znaczeniu dla województwa podkarpackiego.

 

W budynku Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu w sobotę 23 listopada br. miała miejsce konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantologii, Gminę  Jedlicze oraz Zarząd Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. W trakcie konferencji  odbyły się odczyty i prelekcje na temat transplantologii, pobierania narządów w Polsce i województwie podkarpackim, popularyzacji świadomego dawstwa narządów oraz świadomości społecznej na temat zabiegów transplantacyjnych.
W dniu 23 listopada br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w Ceremonii Otwarcia V Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce.  W zawodach, które odbyły się w Hali „Podpromie” w Rzeszowie, uczestniczyło ponad 200 sportowców reprezentujących Polskę, Ukrainę, Rosję, Mołdawię, Kazachstan i Niemcy. Organizatorem  zawodów był Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie obchodzący w tym roku jubileusz 65-lecia.
W sobotę 23 listopada br. w Hotelu „Sanvit” w Sanoku odbyła się uroczystość obchodów 85-lecia Ligi Ochrony Przyrody. Na zaproszenie Zarządu Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie uroczystego spotkania wręczone zostały nagrody laureatom Konkursu Plastycznego na plakat „85 lat Ligi Ochrony Przyrody”. Wręczono również medale i odznaczenia członkom LOP i zaproszonym gościom za działalność na rzecz ochrony przyrody. W programie obchodów znalazły się również okolicznościowe wystąpienia Pana Marka Marynowicza Prezesa Zarządu Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody oraz Pana Wojciecha Blecharczyka Burmistrza Miasta Sanoka.
W piątek 22 listopada br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki w asyście Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty wręczyli odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej kilkudziesięciu nauczycielom oraz osobom zasłużonym dla rozwoju edukacji i oświaty w województwie podkarpackim. Uroczystość zorganizowano dla osób, które nie mogły uczestniczyć w październikowych obchodach Święta Edukacji Narodowej.


W dniu 21 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Widełce odbyło się w ramach „Światowego dnia rzucania palenia” podsumowanie kampanii propagowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej zasad Europejskiego Kodeksu Walki  z Rakiem. Liczny udział uczniów ze szkół, które należą do sieci Szkół Promujących Zdrowie z województwa podkarpackiego, nauczycieli, rodziców w spotkaniu z przedstawicielami środowiska lekarskiego potwierdziło ważność podejmowanych przedsięwzięć prozdrowotnych w środowisku lokalnym. W czasie uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na transparent i plakat pod hasłem „Powiedz papierosom NIE”. Na zaproszenie  Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Mariola Kiełboń – Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie na Podkarpaciu. 
   

W czwartek 21 listopada br. w Zespole Szkół w Potoku odbyła się sesja popularnonaukowa „Polskie powstania narodowe – powstanie listopadowe i powstanie styczniowe” połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej powstańca styczniowego Edmunda Łozińskiego. Na zaproszenie Pani Michaliny Józefowicz Dyrektora Zespołu Szkół w Potoku w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. W programie sesji znalazły się m. in. prelekcje dotyczące powstań narodowych oraz koncert pieśni patriotycznej.
W dniu 20 listopada br. odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Po Mszy Św. w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa. Po powitaniu dokonanym przez Pana Mariusza Mitusia Przewodniczącego Zarządu Koła PSOUU odbył się panel dyskusyjny „Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość”, podczas którego rodzice i członkowie Stowarzyszenia dzielili się swoimi przeżyciami. Następnie wręczono wyróżnienia wybitnym działaczom i instytucjom wspierającym Stowarzyszenie. Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m. in. Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Galę uświetnił występ piosenkarza Pawła Orkisza z zespołem. W dniu 19 listopada br. na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w II Kongresie Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej. Kongres zgromadził architektów, urbanistów i konserwatorów zabytków oraz pasjonatów zainteresowanych problemami przestrzeni miejskiej. Wśród uczestników konferencji  byli m. in. Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pani Grażyna Stojak Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Kongresowi, który odbył się w sali konferencyjnej Hotelu Rzeszów, towarzyszyły także seminaria tematyczne.