26 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli odbył się Jubileusz 75-lecia istnienia szkoły. W uroczystości uczestniczyły m.in. Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP, a w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Kontroli, Strategii i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Część oficjalna i artystyczna obchodów odbyła się Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.
W dniach 22-26 kwietnia br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Ewaluacja a jakość pracy szkół", organizowana w ramach projektu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie” - Wizyty Studyjne. Podczas konferencji goście z dziesięciu państw: Austrii, Cypru, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Turcji i Polski wymieniali się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nadzoru pedagogicznego nad szkołami w swoich państwach. W konferencji wzięli udział: Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty i Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Kontroli, Strategii i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W dniu 23 kwietnia br. podczas wizyty zorganizowanej w ramach kampanii informacyjnej związanej z obniżeniem wieku szkolnego i promowaniem dobrych praktyk Pan Maciej Jakubowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wraz z Panem Antonim Wydro Wicekuratorem Oświaty odwiedzili Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rzeszowie,  w którym sześciolatki uczęszczają zarówno do I klasy, jak również realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne. Następnie w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów z województwa podkarpackiego, oświatowymi związkami zawodowymi oraz dyrektorami placówek oświatowych, a także była okazja porozmawiać z rodzicami dzieci sześcioletnich, którzy stoją przed wyborem: czy posłać w tym roku sześciolatka do szkoły czy jeszcze zostawić w przedszkolu. Wiceminister zachęcał rodziców, by odwiedzili szkołę i przekonali się, jak wygląda nauka w I klasie. Zwrócił również uwagę, że nauczyciele dostosowują rytm pracy do możliwości dzieci, a szkoły są bezpieczne, przyjazne najmłodszym. W spotkaniu wzięła udział także Pani Renata Butrun Poseł na Sejm RP.

18 kwietnia br. w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja szkoleniowa „Problemy systemowej pomocy uczniom z autyzmem i zespołem Aspergera”. Celem konferencji było poszukiwanie właściwych rozwiązań systemowych w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera. W spotkaniu wzięli udział: Wicekurator Oświaty Antoni Wydro oraz przedstawiciele podkarpackich szkół i placówek. Organizatorem konferencji byli: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

W dniu 9 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja „E-scola-edukacja przyszłości" pod honorowym patronatem: Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Spotkanie miało charakter interaktywnego spotkania dotyczącego współczesnych i przyszłych technologii służących rozwojowi edukacji. W konferencji wzięli udział m.in.: Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki oraz przedstawiciele podkarpackich szkół i placówek. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Wspierania Edukacji ESCOLA oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.