18 marca 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w III Jarosławskich Potyczkach Ortograficznych. Intencją organizatorów było motywowanie jarosławskiej młodzieży i mieszkańców powiatu do nauki języka polskiego, poprzez zabawę. Dyktando odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu.Wicewojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz gościła w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Marcina Michnę ucznia II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie, zdobywcę I miejsca w 51 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, rodzice Marcina Ewa i Wojciech Michnowie, Pani Małgorzata Kupis Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie, Pan Mariusz Duliban nauczyciel historii.
15 marca 2010 r.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyło się XV Artystyczne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Jarosław 2010. W spotkaniu wziął udział Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Honorowy patronat nad imprezą objął Poseł RP Tomasz Kulesza, Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Burmistrz Miasta Jarosławia.
10 marca 2010 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w spotkaniu z Panem Kazimierzem Plocke Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Tematem spotkania było: „Żywność ekologiczna i jej produkcja”, „Rozwój szkół spożywczo-rolniczych”. Organizatorem spotkania była Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP oraz Pani Aleksandra Wanic Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych.
6 marca 2010 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Uroczystym Finale XI Wojewódzkiego Konkursu „Sacrum w literaturze i sztuce”,  który odbył się w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.
5 marca 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Ponadto Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w obchodach 91. rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisa- Kuli. Podczas uroczystości delegacja z Kuratorium Oświaty złożyła kwiaty pod pomnikiem bohatera.
3 marca 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w podsumowaniu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim, które odbyło się w auli Urzędu Marszałkowskiego. Podczas Gali młodym sportowcom wręczono stypendia za wybitne osiągnięcia.
27 lutego w gospodarstwie agroturystycznym „U Piotrka” w Radawie odbyło się spotkanie integracyjne dla 80 dzieci niepełnosprawnych oraz z ubogich środowisk. W ramach spotkania odbył się kulig i pieczenie kiełbasy. Dzieci również miały możliwość zobaczyć pokaz sprawności strażaków zawodowych. Inicjatorem spotkania był Poseł Tomasz Kulesza. W imprezie aktywny udział wzięli Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Tracz.