10 lipca 2010 r.
Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP Renata Butryn, Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz Dyrektor Polityki Społecznej PUW Dariusz Tracz uczestniczyli w 29-tej rocznicy podpisania Porozumień Ustrzyckich. Podczas uroczystości Prezydentowi Lechowi Wałęsie nadano tytuł Honorowego Obywatela Ustrzyk Dolnych.
W dniach 1 – 2 lipca 2010 r. odbyło się szkolenie pracowników Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakresie wybranych zagadnień obronnych i organizacji służby cywilnej, którego organizatorem był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Szkolenie odbyło się w Ulanowie.