W piątek 25 października br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  odbyła się uroczystość, podczas której Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wręczyły zasłużonym nauczycielom i pracownikom oświaty Złote, Srebrne i Brązowa Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Spotkanie uświetnił występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.  

 
 
 
 
 
 
 
 


We wtorek 22 października  br. miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach oraz jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia. W uroczystościach wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 22 października br. w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej odbył się V Zjazd Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. W zjeździe wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 
 
 
W dniu 22 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia Gminnego Żłobka „Wesołe Krasnoludki” i Przedszkola w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zaproszenie zostało wystosowane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Jasionce oraz Wójta gminy Trzebownisko.
 
 
 
 
W poniedziałek 21 października br. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się konferencja z okazji Jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy nt. „Pracuję legalnie”. W konferencji wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 18 października br. odbył się Zjazd Jubileuszowy 60-lecia Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

 
 
 
 

W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w piątek 18 października br. odbyła się konferencja naukowa poświęcona bł. Jerzemu Popiełuszce „Zło dobrem zwyciężaj – tak żyłem”. Organizatorem konferencji, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, był Region Rzeszowski NSZZ ‘Solidarność”. 


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  w dniu 18 października br. miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii”, której towarzyszył program artystyczny w wykonaniu Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy.  Organizatorem spotkania, w którym wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w piątek 18 października br. odbyła się premiera pierwszej w Rzeszowie mobilnej gry miejskiej Leopold GO, będącej częścią projektu „Leopold GO” – gry miejskiej opartej na życiorysie Leopolda Lisa-Kuli. Wydarzenie to uświetniło obchody odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 rocznicę śmierci Leopolda Lisa-Kuli – legionisty związanego z Rzeszowem, którego rok jest właśnie obchodzony na Podkarpaciu. W spotkaniu w Bibliotece uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 17 października br. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyła się konferencja „Mediacja ma moc na Podkarpaciu”, w której wzięła udział  Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas konferencji odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom I Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Mediacja ma moc” i I Ogólnopolskiego konkursu na symulację mediacji „Mediacja ma moc” organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Sąd Okręgowy w Rzeszów. W programie konferencji  odbyły się panele dyskusyjne na temat mediacji, a nagrodzeni uczniowie zwiedzali siedzibę Sądu Okręgowego w Rzeszowie z przewodnikiem PTTK. 

 
 

W sali konferencyjnej Klinicznego Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Rzeszowie w dniu 16 października br. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Uczniów w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

 
 
 

W dniu 15 października br. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy odbyła się Gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Wójta Gminy Świlcza, Dyrektora, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów Szkoły w spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją oraz Pani Jolanta Wasilewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W poniedziałek 14 października br. miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w uroczystość uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 14 października br. w przemyskim Oddziale Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej wojewódzkich jednostek oświatowych. Podczas uroczystości, w której wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty,  wręczone zostały Nagrody Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

 
 
 

W dniu 11 października br. Pani Magdalena Ćwikła wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowała Podkarpackiego Kuratora Oświaty podczas uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim oraz na zaproszenie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w uroczystości gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniach 8, 9, 10 i 11 października br. w Jarosławiu, Jaśle, Rzeszowie oraz Stalowej Woli odbyły się w uroczyste spotkania z nauczycielami, dyrektorami szkół oraz pracownikami oświaty, podczas których wręczone zostały Medale za Długoletnią Służbę (85) , Medale Komisji Edukacji Narodowej (204), nagrody Ministra Edukacji Narodowej (28) oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty (103). W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie. 

We wtorek 8 października spotkanie, które zostało zorganizowanie wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Starostę Jarosławskiego, odbyło się w Centrum Kultury Akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Nauczycielom wyróżnionym za osiągnięcia w pracy pedagogicznej wręczono nagrody Kuratora i Starosty, a także odznaczono Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

W środę 9 października spotkanie, które zostało zorganizowanie wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Starostę Jasielskiego, odbyło się w  Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle. Nauczyciele zostali wyróżnieni nagrodami Kuratora i Starosty oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

W czwartek 10 października w spotkaniu, które odbyło się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody.

W piątek 11 października uroczystość, która została zorganizowana wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Stalowa Wola oraz Starostę Stalowowolskiego, odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Nauczycielom wręczono nagrody Kuratora, Prezydenta oraz Starosty, a także odznaczono Medalami Komisji Edukacji Narodowej.