28 czerwca 2012 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym otwarciu nowego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu. W uroczystości wzięli udział także Starosta Strzyżowski Robert Godek, Wicestarosta Strzyżowski Jan Stodolak oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie Marek Jurzysta.


27 czerwca 2012 r. W Miejskim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie 6 edycji programu „Świadectwa dojrzałości społecznej”, w którym uczestniczyli m.in. Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul, Pełnomicnik Prezydenta ds. Edukacji Henryk Wolicki, oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. W tym roku 951 młodych krwiodawców  z 40 szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu otrzymało „Świadectwa dojrzałości społecznej”, dyrektorom szkół i opiekunom szkolnych kół honorowych krwiodawców krwi wręczono wyróżnienia i podziękowania. Uroczystość została zorganizowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie.

26 czerwca 2012 r.  W Centrum Sportu i Rekreacji GAME SPORT w Krośnie odbyło się zebranie Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Powiatowych Organizatorów Imprez Sportowych SZS. Podczas spotkania został podsumowany rok szkolny 2011/2012 oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest także Prezesem Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego omówił propozycję zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2012/2013. Zebranie Zarządu było częścią Forum Oświatowego dla nauczycieli wychowania fizycznego województwa podkarpackiego.

25 czerwca 2012 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wraz z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej PUW Dariuszem Traczem odwiedzili Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy im. Krystyny Rajtar, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu Mariusz Mituś omówił strukturę i funkcjonowanie ośrodka, następnie zwiedzano nowo wybudowany budynek szkoły specjalnej prowadzonej przez w/w ośrodek.
 

23 czerwca 2012 r. odbyły się Obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa połączone z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ. W uroczystości wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, Starosta Powiatu Jarosławskiego Jerzy Batycki,  Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Prezes Koła Nr 3 SKMPONZ Zbigniew Broś. Pod tablicą upamiętniającą udział żołnierzy garnizonu Jarosław w misjach pokojowych złożono wiązanki kwiatów, następnie odbyło się przemówienie okolicznościowe oraz wręczenie wyróżnień. Po uroczystościach odbyła się prezentacja multimedialna i zwiedzanie wystawy fotograficznej. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej.


22 czerwca 2012 r.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów: przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w roku szkolnym 2011/2012.

Liczba laureatów w/w konkursów:

- szkoły podstawowe 160

- gimnazja 384

- certyfikaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” 22

Laureaci otrzymali z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pana Jacka Wojtasa listy gratulacyjne oraz nagrody. Szkoły z największą liczbą laureatów otrzymały certyfikaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.20 czerwca 2012 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z Wojewodą Podkarpackim Małgorzatą Chomycz-Śmigielską oraz Podkarpackim Kuratorem Oświaty Jackiem Wojtasem. Podczas konferencji poinformowano, że na zorganizowanie tegorocznego wypoczynku dzieci i młodzieży zostanie przekazane 1,6 mln zł. Do chwili obecnej na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowano 172 formy wypoczynku. Na czas wakacji działać będzie całodobowa infolinia interwencyjna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pod numerem: 880 573 777.
4 czerwca 2012 r.
W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się Gala Finałowa konkursu „Mam 6 lat”, w której uczestniczył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wraz z przedstawicielami szkół wyróżnionych podczas Finałowej Gali Wojewódzkiej.


Wyróżnione szkoły to:
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu,

- Zespół Szkół nr 1 w Dębicy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy,

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół w Tarnobrzegu,

- Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3 w Sanoku,

- Gminne Przedszkole w Malawie w Zespole Szkól w Malawie,

- Przedszkole Publiczne nr 12 w Rzeszowie.

Konkurs skierowany był do rad rodziców w szkołach podstawowych i przedszkolach. Celem konkursu było upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z kuratorami oświaty.

Link do zdjęć z uroczystej gali finałowej konkursu „Mam 6 lat”:

https://plus.google.com/photos/103919536961681684040/albums/5750488308375236785?authkey=CKyu7_nLs6XwaQ


31 maja 2012 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym podsumowaniu XIX Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Finał konkursu pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty odbył się w Sali Kolumnowej PUW.