W dniu 26 października w świetlicy Domu Harcerza w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w spotkaniu z okazji XXV-lecia Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP 8 ZIV działającego przy Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu.
26 października w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013. W uroczystości wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Kontroli, Strategii i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Barbara Marczewska nt.„Twórcy pierwszej elektrody jonoselektywnej do oznaczenia stężenia jonów wodorowych”.
W sobotę 20 października br. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie odbył się XVII Walny Zjazd Delegatów Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego. Podczas zjazdu delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności związku za lata 2009-2012, a następnie dokonali wyboru nowych władz związkowych. Prezesem Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS na 4-letnią kadencję został ponownie wybrany Pan Jacek Wojtas. W trakcie zjazdu zasłużeni i wyróżniający się działacze sportowi zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami. Na zakończenie ukonstytuował się nowy zarząd PW SZS w Rzeszowie.20 października w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2012/2013.
Po powitaniu rektor uczelni prof. dr hab. Jerzy Posłuszny dokonał immatrykulacji studentów I roku. W trakcie uroczystości Pani Wicewojewoda Alicja Wosik odznaczyła wyróżniających się pracowników uczelni: Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę, natomiast Wicekurator Oświaty Pan Antoni Wydro wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej.
17 października 2012 .
W sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki wraz z Panem Jackiem Wojtasem - Podkarpackim Kuratorem Oświaty wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe: Krzyże Zasługi, Medale Za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej, natomiast Prezes Okręgu ZNP Stanisław Kłak wręczył odznaczenia związkowe.


15 października br. Pani Alina Pieniążek Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  wzięła udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Ropczycach. Podczas uroczystości wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty wręczono okolicznościowe nagrody.


16 października 2012 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej, w której wzięli udział Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządowcy.
ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE W 2012 R.
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI: 1,
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI: 5,
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: 71,
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: 112,
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: 44,
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ: 437,
NAGRODY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ: 23,
NAGRODY PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY: 109
\
Więcej zdjęć do pobrania <kliknij tutaj>

  Ponadto w tym dniu Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Jarosławiu. Podczas uroczystości zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty, nagrody Starosty Powiatu Jarosławskiego. W uroczystościach wzięli udział min. : Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, Starosta Jerzy Batycki, Wicestarosta Józef Szkoła, Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szczybyło oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jarosławskiego.
15 października 2012 r.
W Sali Milenium hotelu „Hilton Garden Inn” w Rzeszowie odbyły się Wojewódzkie Odchody Dnia Edukacji Narodowej. Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska w asyście z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Jackiem Wojtasem odznaczyła zasłużonych nauczycieli oraz pracowników oświaty Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę, Kurator wręczył także nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W uroczystości uczestniczyli także: Europoseł Elżbieta Łukacijewska, Wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sieńko, komendanci służb mundurowych, przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządowcy.14.10.2012 r.
Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Alina Pieniążek wzięła udział w uroczystości odsłonięcia Znaku Pamięci na grobie Jana Ziomka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu, część oficjalna odbyła się przy grobie zmarłego Jana Ziomka.

13 października  odbył się Jubileusz 55-lecia Szkoły Podstawowej Nr 9 i 35-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. W uroczystościach Jubileuszu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek – Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
12 października w Teatrze „Maska” w Rzeszowie odbył się Miejski Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięła udział Pani Alina Pieniążek Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
12 października br. w auli KMB w centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Po odśpiewaniu przez chór „Gaude Mater” wystąpił Rektor prof. nadz. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz wyróżniającym się studentom dziekani uczelni wręczyli nagrody. W uroczystej inauguracji uczestniczyli min. bp. Edward Białogłowski, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz parlamentarzyści, samorządowcy i rektorzy uczelni wyższych z województwa podkarpackiego.

11 października br. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Jarosławiu. Podczas spotkania wręczył wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Następnie burmistrz Andrzej Wyczawski i zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn wręczyli nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Oświaty Jarosławskiej”. W trakcie uroczystości Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia wręczył Panu Jackowi Wojtasowi złotą odznakę „Za Zasługi dla Jarosławia”. Na zakończenie spotkania wystąpiła młodzież z jarosławskich szkół z okolicznościowym programem.11 października 2012 w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia Roku Wiary połączona z inauguracją nowego roku akademickiego 2012/2013 oraz poświęceniem Instytutu Teologiczno – Pastoralnego. W uroczystości uczestniczyli min. ks. biskup Kazimierz Górny i ks. biskup Edward Białogłowski w imieniu Pani Wojewody uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
W dniu 10 października br. w Hali Sportowej ROSiR w Rzeszowie, odbyło się uroczyste Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów za rok szkolny 2011/2012. Podczas uroczystości, w której uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest jednocześnie prezesem SZS, wręczył najlepszym szkołom, gminom i powiatom nagrody w rywalizacji sportowej. Nagrodzono również wyróżniających się nauczycieli, działaczy i opiekunów, którzy organizują rywalizację sportową uczniów. Wręczono także honorowe dyplomy „Za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego”. Uroczystość uświetniły pokazy i występy grup i zespołów akrobatycznych i tanecznych.

8 października odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Otwarcia uroczystości dokonał prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec rektor PWSTE. W uroczystości uczestniczyli min. Pan Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego, w imieniu Pani Wojewody – Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz parlamentarzyści i samorzadowycy z województwa podkarpackiego. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski pt. „Nauka w służbie człowieka – korzenie, teraźniejszość, nowe wyzwania”.

W dniu 7 października w rzeszowskim Teatrze im. Wady Siemaszkowej Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zorganizowało V Wielką Akcję Charytatywną „Artyści Dzieciom”. Na akcję, w której uczestniczył także Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, rzeszowska fundacja otrzymała ponad 120 prac. Pieniądze z licytacji w całości przeznaczono na dofinansowanie Domu Hospicyjnego dla Dzieci.
W sobotę 6 października br. odbyła się Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli. W uroczystości tej wzięła udział Zofia Igras – Dyrektor Wydziału Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas uroczystości dokonano immatrykulacji nowych studentów na pierwszy rok. Na zakończenie spotkania wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Feliks Grądalski nt. „Perspektywy polskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego”.
6 października podkarpacki kurator oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym zakończeniu i podsumowaniu XXXV Wojewódzkiego Zlotu Młodzieżowego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Podczas zakończenia Zlotu, które odbyło się w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, zostały ogłoszone wyniki konkursów: krajoznawczo-turystycznego, ekologicznego, wiedzy o PTSM, piosenki turystycznej, prezentacji multimedialnej. Następnie laureatom wręczono nagrody.