22 grudnia 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Uroczystość odbyła się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
21 grudnia 2009 r.
W sali klubowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla pracowników kuratorium. Gospodarz uroczystości pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty odebrał z rąk harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju. W spotkaniu uczestniczyli Biskup Edward Białogłowski oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Tracz.

Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty gościł na XI Wielkiej Gali Artystycznej, która odbyła się w Zespole Szkół im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. Podczas uroczystości odbyła się aukcja prac autorstwa artystów plastyków oraz wykonywanych przez dzieci i młodzież. Dochód przeznaczony został na cele charytatywne.
18 grudnia 2009 r.
Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wręczyli 105 nauczycielom oraz osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty z województwa podkarpackiego Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Była to uroczystość zorganizowana dla osób, które z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w wojewódzkiej uroczystości zorganizowanej 14 i 15 października 2009 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
16 grudnia 2009 r.
W Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie zostało zawarte porozumienie w sprawie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie postaw szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej oraz poszerzenia wiedzy prawniczej młodzieży. W/w porozumienie parafowali pan Jacek Czaja Podsekretarz Stanu z up. Ministra Sprawiedliwości, pan Jerzy Posłuszny Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.
14 grudnia 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Nowej Wsi - gmina Trzebownisko.
11 grudnia 2009 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym otwarciu świetlicy socjoterapeutycznej im. Anny Jenke w Jarosławiu przy parafii Bożego Ciała-Kolegiacie.
9 grudnia 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Pruchniku.
8 grudnia 2009 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystości Święta Patronalnego Szkoły w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
2 grudnia 2009 r.
Wicekurator Oświaty Antoni Wydro wziął udział w konferencji Innowacje pedagogiczne w zakresie wspierania uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wpływu eksperymentów pedagogicznych na ich rozwój oraz kreatywność nauczycieli. Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i CEN we Włocławku.
W dniach od 22 do 28 listopada 2009 r. 40 osobowa grupa podkarpackich nauczycieli fizyki i astronomii brała udział w kursie dla dydaktyków w ośrodku naukowo-badawczym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy pomocy Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Grupie przewodniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Uczestnicy poznali najnowsze osiągnięcia z dziedziny fizyki, zapoznali się ze specyfiką szwajcarskiej oświaty.
17 listopada 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas był gospodarzem wojewódzkiej konferencji „Współpraca wielodyscyplinarna jako standard pracy na rzecz dziecka i jego rodziny w środowisku lokalnym”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i prezentacja „dobrych praktyk” współpracy wielodyscyplinarnej na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie oraz podniesienie jakości i efektywności świadczonej pomocy. Spotkanie odbyło się w Krośnie.
16 listopada 2009 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty odwiedził uczestników Gali VIII Edycji Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, która odbyła się w Łańcucie. Podczas uroczystości laureatom zostały wręczone statuetki i wyróżnienia.
14 listopada 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas gościł w Przeworsku na XI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego. Swoje prezentacje przedstawili artyści z osiemnastu Domów Pomocy Społecznej z całego Podkarpacia.
11 listopada 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w obchodach 91 rocznicy odzyskania niepodległości w Jarosławiu.

W rzeszowskich obchodach Święta Niepodległości uczestniczył Wicekurator Oświaty Antoni Wydro.
10 listopada 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystości szkolnej z okazji 91 rocznicy odzyskania niepodległości połączonej z rocznicą nadania imienia płk. Czesława Mączyńskiego Szkole Podstawowej w Kaszycach. Przy tej okazji nastąpiło poświęcenie hali gimnastycznej.
7 listopada 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w XXVI Ogólnopolskim Sejmiku Rodzinnym „ Współczesny Świat – zagrożenie i wyzwanie dla małżeństwa i rodziny”. Głównym tematem spotkania zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana była sprawa szczególnej opieki nad rodziną i relacje polityki prorodzinnej.
6 listopada 2009 r.
W Publicznym Gimnazjum w Dębowcu odbyła się uroczystość poświęcona wyzwoleniu państw Europy spod reżimu totalitarnego. Z tej okazji Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas zasadził Pamiątkowy Dąb.
5 listopada 2009 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystości poświęcenia sztandaru i nadania imienia Krystyny Rajtar Ośrodkowi Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczemu PSOUU Koło w Jarosławiu.

X Wojewódzki Przegląd Dorobku Szkół Promujących Zdrowie

4 listopada 2009 r.
W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbył się X Wojewódzki Przegląd Dorobku Szkół Promujących Zdrowie, którego organizatorem było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzki Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie i Rejonowi Koordynatorzy. Pani Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki oraz pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wręczyli 35 szkołom promujących zdrowie certyfikaty wojewódzkie. Na spotkaniu przedstawiono prezentację sieci Wojewódzkiej SzPZ oraz promocję zdrowia i edukacji zdrowotnej w świetle nowej podstawy programowej. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu wykonali program artystyczny „Mogę być twórcą własnego zdrowia, gdy…”.

„Poznaj Sprawiedliwych ze swojego regionu”

2 listopada 2009 r.
W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się konferencja „Poznaj Sprawiedliwych ze swojego regionu”, w której uczestniczył pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.

Dzień Wszystkich Świętych

1 listopada 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas kwestował na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza w Jarosławiu.
26 października 2009 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Adamówce.
24 października 2009 r.
Na imprezie z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 5-lecia nadania imienia szkole podstawowej w Dylągówce pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty zasadził jedno z pamiątkowych drzew.

Ponadto Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Sędziszowie Małopolskim.
23 października 2009 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas był gościem koncertu V Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalno-Instrumentalnego Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Przemyskim Centrum Kulturalnym. Kurator patronował temu festiwalowi.

Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Jarosławiu.
22 października 2009 r.
W trakcie uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki i pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uhonorowali pracowników Kuratorium Oświaty nagrodami i wyróżnieniami. Gościem uroczystości był także Dyrektor Generalny Janusz Olech.

W sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odbył się finał konkursu „Bezpieczne wakacje 2009”, w którym uczestniczył pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Wszystkim laureatom wręczono nagrody.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w „Międzynarodowej Konferencji Poświęconej Działalności Innowacyjnej w Szkołach i Placówkach”. Spotkanie z udziałem zaproszonych gości z zagranicy Niemiec-Bawaria, Rumunii – Suczawa, Węgier, Hiszpanii, Portugalii i Turcji odbyło się w dniach 21-22 października w Ośrodku Doskonalenia w Czudcu. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
20 października w klasztorze Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu odbyła się uroczystość wręczenia Medali „Pro Memoria” oraz odsłonięcia pomnika „Żyje Polska”, w której uczestniczył pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.
19 października pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty spotkał się z uczestnikami wizyty studyjnej z 5 krajów. Ważną częścią programu wizyty jest udział jej uczestników w „Międzynarodowej Konferencji Poświęconej Działalności Innowacyjnej w Szkołach i Placówkach”. Kurator zapoznał gości ze specyfiką oświaty na Podkarpaciu.
17 października Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Kurator Oświaty wręczył wraz z Małgorzatą Chomycz Wicewojewodą Podkarpackim wybitnym pracownikom uczelni Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w dniu 16 października wziął udział w spotkaniu i dyskusji na temat: „Co to jest Dyskryminacja”, w ramach 7. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie. Gościem specjalnym była pani Anna Kuczak z Amnesty International Polska. Spotkanie miało miejsce w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w Powiatowej Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 15 października w Jarosławiu.
Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty był przez dwa dni gospodarzem wojewódzkiego święta Dnia Edukacji Narodowej. 14 października Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki odznaczyła 5 nauczycieli Krzyżami Zasługi i 238 nauczycieli Medalami za Długoletnią Służbę. 15 października Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki odznaczył 189 nauczycieli Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Kurator Oświaty wręczył 24 nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz 96 nagród kuratora oświaty.


W sobotę 10 października Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystościach Jubileuszu 125-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Kurator odznaczył nauczycieli tej szkoły Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz wręczył nagrody Kuratora Oświaty.
9 października Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.
8 października Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystości Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej w Jarosławiu oraz otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu.
7 października odbyła się konferencja "Ekonomia na co dzień – kształtowanie postaw przedsiębiorczych u uczniów gimnazjów”, w której uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego. W/w konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a odbyła się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas 5 października uczestniczył w ogólnopolskim szkoleniu animatorów sportu szkolnego, które zostało zorganizowane w Polańczyku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie i Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.


5 października Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Rzeszowskim.


2 października Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystej Inauguracji 59. Roku Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej.
1 października w Przemyślu Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas odwiedził uczestników polsko-ukraińskiej konferencji nauczycieli "Współczesny język ukraiński. Zmiany i tendecje".
30września na stadionie Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas i Prezes Szkolnego Związku Sportowego w jednej osobie zainaugurował Rok Sportowy 2009/2010. Uhonorowano medalistów ostatnich mistrzostw Polski młodzików w lekkiej atletyce oraz odbyły się zawody sportowe.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wręczył 1294 nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość odbyła się 28-29 września w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.
W sobotę 26 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w programie obchodów Jubileuszu 85-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.
W tym samym dniu kurator uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego budynku Szkoły Podstawowej w Woli Węgierskiej.
25 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w naradzie szkoleniowej dotyczącej finansów publicznych zorganizowanej przez Wojewodę Podkarpackiego w Kielnarowej.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Rzeszowskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2009. Spotkanie odbyło się 24 września w auli Politechniki Rzeszowskiej. Z dyrektorami szkół i przyszłymi maturzystami spotkał się także Podsekretarz Stanu Zbigniew Włodkowski
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest prezesem Szkolnego Związku Sportowego wręczył nagrody zwycięzcom rywalizacji sportowej za rok szkolny 2008/2009.
Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów odbyło się 23 września w Krośnie.
W dniu 22 września, w ramach realizacji rządowego programu Razem bezpieczniej odbyło się seminarium na temat: „Zapobieganie zjawisku fali w działaniach wychowawczo-profilaktycznych szkoły".Organizatorem seminarium był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Wicewojewoda Małgorzata Chomycz i pracownicy nadzoru pedagogicznego. W ramach seminarium omówiono problem agresji i przemocy w szkołach, zwłaszcza w stosunku do uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

W dniu 16 września podczas pobytu w Krakowie Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas podpisał porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Porozumienie określa zakres współpracy w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych.

„Katyń…ocalić od zapomnienia”

15 września w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie zasadzono Dąb Pamięci w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas przyłączył się w ten sposób do uhonorowania kapitana Romana Peszkowskiego zamordowanego w Katyniu.


I Festiwal Kultury Kresowej Powiatu Jarosławskiego

W sobotę 12 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w programie I Festiwalu Kultury Kresowej połączonym z obchodami Święta Chleba w Powiecie Jarosławskim.

Finał konkursu „Zdarzyło się 20 lat temu
w Polsce…”

W piątek 11 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w Sejmie, w owocnym dla Podkarpacia podsumowaniu konkursu „Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce…”
Laureatką konkursu na plakat została Adrianna Skulska uczennica Publicznego Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu. Nagrody wręczyli Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. Gratulacje złożył premier Tadeusz Mazowiecki. Autorzy prac dodatkowych,zamieszczonych w katalogu wystawy: Magdalena Malarz, Justyna Przewoźnik, Sylwia Putlak, Izabela Wojnarowicz uczennice kl II Gminnego Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

Spotkanie Kuratora z Prezydentem Ukrainy

We wtorek 8 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w programie wizyty Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Przemyślu. Oficjalna część tego spotkania odbyła się
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza

Wicekurator na Konferencji w Mielcu

We wtorek 8 września Wicekurator Oświaty Antoni Wydro uczestniczył w Konferencji Naukowej „Budowanie Szkolnej Społeczności Uczącej się”, która odbyła się w Mielcu.

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2009/2010 w Falejówce

1 września 2009 roku Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2009/2010 w Falejówce gmina Sanok. Uroczystość połączona była z oddaniem do użytku nowego budynku szkoły.