W dniu 27 lipca br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce odbyło się I Forum Polonii Amerykańskiej zorganizowane wspólnie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pod Honorowy Patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystej inauguracji Forum, na zaproszenie Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Partnerami lokalnymi przedsięwzięcia są Miasto Rzeszów, Miasto Stalowa Wola, Miasto Sanok, Powiat Sanocki oraz Gmina Lubaczów.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 19 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Programowej przy Wojewódzkiej Komendzie OHP. Rada to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie inicjatyw programowych oraz promocji Ochotniczych Hufców Pracy. Jej celem jest inicjowanie współpracy z partnerami w zakresie wspólnych działań na rzecz młodzieży, w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnej do 25 roku życia, przeciwdziałanie marginalizacji oraz realizacja zadań w zakresie jej kształcenia i wychowania. W skład rady została powołana Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W godzinach wieczornych w dniu 28 czerwca br. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się Gala Chorwacka z okazji rocznicy 25-lecia niepodległości Republiki Chorwacji. Wcześniej na Rynku Głównym miała miejsce ceremonia symbolizująca przyjaźń  polsko-chorwacką, podczas której wypuszczone zostały balony w polsko-chorwackich barwach. W wydarzeniu, na zaproszenie Ambasadora Chorwacji i Konsula Honorowego w Krakowie oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.