W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie w sobotę 27 stycznia br. odbyło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe. Na zaproszenie Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.W godzinach popołudniowych w czwartek 25 stycznia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łańcucie odbył się Świąteczny Koncert „z klasą”. W koncercie, na zaproszenie Dyrektora Szkoły oraz Rady Rodziców, uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W dniu 25 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Kamieniu-Prusinie odbyła się 22 edycja Spotkania z Piosenką Religijną. Tegoroczny koncert zatytułowany został "Z Narodzenia Pana"- dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych z gminy Kamień i gmin ościennych zaprezentowali kolędy i pastorałki. W koncercie, na zaproszenie Dyrektora Szkoły, wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

We wtorek 23 stycznia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Miejsce Rady Szkolnej Krajowej w kształtowaniu ustroju szkolnego w latach 1868-1921”. Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli historii i uczniów zainteresowanych historią regionalną. W konferencji uczestniczyły Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 17 stycznia br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące „Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku”. Spotkaniu, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, przewodniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki. Wojewoda przekazała podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa. Pani Kurator poinformowała, że do tej pory zgłoszonych zostało 257 różnych form  wypoczynku zimowego  dla dzieci i  młodzieży z Podkarpacia.

W środę 17 stycznia br. odbyły się obchody Jubileuszu 15-lecia powstania Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie. W spotkaniu, na zaproszenie Dyrekcji, Pracowników oraz Wychowanków OREW w Rymanowie, uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 17 stycznia br. w II Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie sali podań leków biologicznych przygotowanej w ramach ogólnopolskiego projektu Nauka Ratuje Życie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Akcję wsparło Centrum Nauki Kopernik.
W Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łańcucie w sobotę 13 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie ks. Waldemara Janigi z Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu w imieniu Wicewojewody Podkarpackiego i swoim własnym w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 13 stycznia br. w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie odbyło się XXVIII Spotkanie Opłatkowe Solidarności Oświatowej, w którym wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W Wojewódzkim Domu Kultury w dniu 10 stycznia br. odbyła się debata naukowa pt. „Prymas Stefan Wyszyński uwięziony” połączona z projekcją filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy”. Uczestnikami spotkania, w którym wzięła również udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty, byli nauczyciele i uczniowie szkół im. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 
 
 


We wtorek 9 stycznia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie noworoczne Podkarpackiego Kuratora Oświaty z pracownikami Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Podczas spotkania z Jasełkami wystąpiły dzieci z Przedszkola Nr 35 w Rzeszowie. 

W dniu 8 stycznia br. w Hotelu Grein w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. W spotkaniu, na zaproszenie Prezesa Komitetu, uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W godzinach popołudniowych w piątek 5 stycznia 2018 r. w Domu Diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie odbyło się regionalne spotkanie opłatkowe Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu, na zaproszenie Przewodniczącego Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. odbyło się „Podkarpackie Forum Edukacji Zawodowej – Interaktywny turniej quizspotter – prowadzenie działalności gospodarczej” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W forum zorganizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W dniu 4 stycznia 2018 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie odbyła się sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podczas której Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski – otrzymał Honorową Odznakę „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W dniu 4 stycznia br. w Hotelu Mercure w Warszawie odbyła się konferencja „Kształcenie zawodowe – czas start!”, podczas której odbyło się pierwsze spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych składa się z 32 dyrektorów z całej Polski, reprezentujących różne branże i typy szkół zawodowych. Przewodniczącą Rady została wiceminister Marzena Machałek. Z województwa podkarpackiego w radzie zasiadają Pani Halina Samko – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz Pan Adam Tomaszewski – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.