W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w poniedziałek 30 września br. miało miejsce wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, klubów, gmin i powiatów za rok szkolny 2018/2019. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, pełniąca również funkcję Prezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, wręczyła nagrody szkołom - laureatom wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego oraz wyróżnienia najlepszym gminom i powiatom uczestniczącym we współzawodnictwie  sportowym. W trakcie uroczystości nagrodzono również wyróżniających się działaczy sportu szkolnego. 

 
 
 
 
 
 

W dniu 28 września br. odbyły się obchody Jubileuszu 75-lecia Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim. Na zaproszenie Starosty Rzeszowskiego oraz Dyrektora Szkoły w obchodach uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 
 

W dniu 28 września br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej odbyła się uroczystość jubileuszowa 600-lecia wsi Świerzowa Polska. W uroczystych obchodach uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 27 września br. odbyła się konferencja IX Tydzień Wychowania „W rodzinie i szkole kochamy każde dziecko. Wsparcie, które dodaje skrzydeł…”. W konferencji uczestniczyli Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty oraz Pani Jolanta Niedźwiedzka Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W piątek 27 września br. pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów odbyły się uroczyste obchody 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz święta Wojsk Obrony Terytorialnej. W obchodach, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 
 
 
W Domu Kultury MORS w Dębicy w dniu 27 września br. odbyła się uroczysta Gala, podczas której nastąpiło wręczenie stypendiów i nagród ufundowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w gali wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 
 
 
 
 
W dniu 26 września br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. Projekt jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów. Podczas spotkania omówiona została charakterystyka projektu, zasady aplikowania oraz praktyczne aspekty pisania wniosków. Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przestawili również ofertę programów zewnętrznych i międzysektorowych. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Wspomagania i Innowacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w czwartek 26 września br. miały miejsce uroczyste obchody 20-lecia Powiatu Rzeszowskiego. Na zaproszenie Starosty Rzeszowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego w obchodach wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas spotkania Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki wręczyła zasłużonym pracownikom powiatu odznaczenia i medale.

 
 
 
 

W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 25 września br. odbyło się spotkanie jubileuszowe w ramach Podkarpackich Obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Alicja Bialic Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W środę 25 września br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020. Inaugurację zorganizowano na stadionie CWKS „Resovia” w Rzeszowie. Po otwarciu odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce, w których uczestniczyło blisko 650 uczniów ze wszystkich powiatów województwa podkarpackiego. 

 
 
 

W dniach 24-25 września br. w Arłamowie nauczyciele z podkarpackich szkół wzięli udział w seminarium kontaktowo-szkoleniowym „Programowanie z eTwinning”, które otworzył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję nie tylko dowiedzieć się więcej o programowaniu od podstaw na warsztatach praktycznych, ale przede wszystkim połączyć siły z nowymi partnerami projektowymi i rozpocząć przygodę w programie eTwinning.

 
 
 W poniedziałek 23 września br.  odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Na zaproszenie Rektora Seminarium w inauguracji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 

 W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 23 września br. odbyła się konferencja inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020 pt. „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”. Organizatorem konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wzięła udział Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J.S. Pelczara w Rzeszowie w sobotę 21 września br. odbył się koncert  Norberta „Smoły” Smolińskiego poświęcony 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej „1939 Niezwyciężeni”. Na zaproszenie Pani Haliny Szydełko Posła na Sejm RP oraz Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej w koncercie wzięła udział  Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W dniu 21 września br. miały miejsce obchody 110-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 
 
 

W piątek 20 września br. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się konferencja „Kwalifikacje przyszłości. Branża lotnicza dla rozwoju Podkarpacia”. Organizatorem  konferencji był Instytut Badań Edukacyjnych. Podczas konferencji Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty omówiła „Współpracę edukacji i biznesu – przykłady dobrych praktyk z regionu”.

W Sali Klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w piątek 20 września br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wręczyła powierzenia zadań nauczycielom, którzy będą pełnili rolę doradców metodycznych na terenie województwa podkarpackiego.