W dniu 30 sierpnia br. na zaproszenie Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w konferencji, podczas której dokonano prezentacji projektu „Umowy Partnerstwa” oraz omówiono zasady realizacji „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. Obie prezentacje dotyczą kierunków interwencji europejskich funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Konferencja odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W dniach 27-29 sierpnia br. w sali kina Helios w Galerii Rzeszów odbył się cykl 6 narad z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, podczas których zostały przedstawione podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014. W naradach wzięło udział blisko 2100 dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu całego województwa podkarpackiego. Organizatorem narad był Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 
 
 
 

W dniu 28 sierpnia br. w imieniu Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty odwiedzili w miejscowości Iskań osieroconą po tragicznej śmierci ojca wielodzietną rodzinę. Matce i pięciorgu dzieci przekazano słodycze i prezenty oraz zestawy podręczników szkolnych. Poinformowano również o przyznanej  pomocy finansowej oraz poznano sytuację materialną i bieżące potrzeby rodziny.
W Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach w dniu 27 sierpnia br. odbyło się podsumowanie wakacyjnej akcji kolonijnej, w którym wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Zaproszeni goście spotkali się z uczestnikami ostatniego wakacyjnego turnusu.  Ośrodek Caritasu w Myczkowcach w szczególny sposób służy dzieciom z rodzin biednych i dzieciom niepełnosprawnym.
W niedzielę 25 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w Dożynkach Diecezjalnych, które odbyły się w Katedrze Rzeszowskiej. Po powitaniu przybyłych gości i delegacji uczestnicy dożynek wysłuchali programu słowno-muzycznego w wykonaniu zespołów z Dekanatu Głogów Młp. Sumie dziękczynnej przewodniczył bp Jan Wątroba  Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który w trakcie nabożeństwa dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych. Natomiast po zakończeniu Mszy Św. licznie zebranym gościom i mieszkańcom Diecezji Rzeszowskiej delegacje poszczególnych dekanatów i parafii zaprezentowały przygotowane wieńce dożynkowe.


W dniu 21 sierpnia br. w Huwnikach odbyła się XV Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego. Po uroczystej inauguracji, w czasie której zaprezentowały się zespoły sportowe i zapalono znicz olimpijski, na miejscowym stadionie rozegrano zawody w różnych dyscyplinach sportowych, w których wzięło udział ponad 100 mieszkańców z 15 Domów Pomocy Społecznej. Rywalizacja zakończyła się wręczeniem medali, pucharów i dyplomów zwycięzcom poszczególnych konkurencji. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Gospodarzami imprezy byli Pan Jan Pączek Starosta Przemyski oraz Pani Zofia Ważny-Lisowiec Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca w sobotni wieczór 17 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w wielkiej inauguracji fontanny  multimedialnej wzniesionej przy Alei Lubomirskich. Po oficjalnym otwarciu licznie zgromadzeni goście oraz tłumy mieszkańców miasta podziwiali pokazy specjalne i tematyczne z wykorzystaniem wody, muzyki, światła i laseru.
W dniu 15 sierpnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego. Po Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie, której przewodniczył bp Jan Wątroba, uczestnicy udali się na plac przed pomnikiem Władysława Sikorskiego, gdzie podczas uroczystego apelu oddano salwy honorowe. Następnie uczestniczące delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem generała. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada oddziałów wojskowych oraz służb mundurowych. W obchodach wzięli udział żołnierze Garnizonu Rzeszów z dowódcą płk Wojciechem Kucharskim, przedstawiciele władz na czele z Panią Małgorzatą Chomycz-Śmigielską Wojewodą Podkarpackim i Panem Władysławem Ortylem Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, a także mieszkańcy miasta i regionu .
W niedzielę 11 sierpnia br. Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas w imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej oraz swoim własnym wziął udział w uroczystościach związanych z 60 rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożańsku. Podczas uroczystości miejscowym strażakom przekazano sztandar oraz pojazdy, a także oddano odnowiony budynek Remizy OSP. Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń  oraz Prezes Zarządu OSP w Ożańsku Pan Stanisław Słoma.

W niedzielę 11 sierpnia 2013 r. w Krzeszowie odbył się  II Jarmark Krzeszowski połączony z uroczystym otwarciem Placu Targowego oraz Orlika. Na zaproszenie  Pana Stanisława Nowakowskiego Wójta Gminy Krzeszów w imieniu Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego w spotkaniu wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.  Podczas jarmarku wystąpiły kapele ludowe oraz zespoły folklorystyczne  z regionu.
W dniu 5 sierpnia br. Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty odwiedzili Stanicę Hufca ZHP Krosno w Woli Michowej. Podczas wizyty goście spotkali się z harcerzami przebywającymi na obozie. Zapoznali się z warunkami istniejącymi w stanicy oraz rozmawiali z uczestnikami i opiekunami o sposobach spędzania czasu podczas pobytu na obozie. W spotkaniu uczestniczyli także: Komendant Chorągwi Podkarpackiej  ZHP hm. Władysława Domagała, instruktorzy z Komendy Chorągwi w Rzeszowie i Hufca ZHP Krosno oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.
 
 
 
 
 

W niedzielę 4 sierpnia br. w Jaśle na zaproszenie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Zdzisława Stopczyka Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Policji w garnizonie podkarpackim. Po Mszy Św. w jasielskiej Kolegiacie, której przewodniczył biskup Jan Wątroba, na Rynku w Jaśle odbył się Uroczysty Apel, podczas którego miejscowej Komendzie Powiatowej Policji wręczono sztandar, natomiast wyróżniający się funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Galę zakończyła defilada pododdziałów honorowych. Wśród licznie przybyłych gości w uroczystościach wzięli udział m. in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijewska oraz Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska.


W dniu 1 sierpnia br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Jarosławia Pana Andrzeja Wyczawskiego Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystej akademii z okazji 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Okolicznościowy program artystyczny zaprezentowano w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.

W dniu 1 sierpnia Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wziął udział w obchodach 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które zorganizował Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu AK Rzeszów.