30 kwietnia 2010 r.

Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wolicki oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wzięli udział w uroczystości "Przedszkolaki z Biało-Czerwoną", która odbyła się na Rynku Miasta Rzeszowa. W uroczystości związanej z obchodami "Święta Flagi" uczestniczyły dzieci 5 i 6-letnie uczęszczające do rzeszowskich i okolicznych szkół i przedszkoli, a także dyrektorzy i nauczyciele. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Kuratorium w Rzeszowie odbyła się zbiorowa recytacja wierszy m.in. „ Kto ty jesteś – Polak mały”. Na zakończenie mieszkańcom Rzeszowa rozdano flagi.


26 kwietnia 2010 r.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyło się Sympozjum poświęcone problematyce przeszczepiania narządów zorganizowane w ramach programu działań pod nazwą PARTNERSTWO DLA TRANSPLANTACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM. Inicjatorem sympozjum była Pani Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki. Wśród zaproszonych gości byli: Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Kazimierz Ziobro Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Organizowane Sympozjum było elementem kampanii promującej ideę transplantologii, której celem jest konieczność podjęcia skoordynowanych działań umożliwiających zwiększenie pobierania narządów od dawców w województwie podkarpackim. Podczas uroczystości został podpisany list intencyjny, który zobowiązuje uczestników partnerstwa do określonych działań ukierunkowanych na zwiększenie liczby pobranych do przeszczepu organów.
22 kwietnia 2010 r.
W Muzeum Narodowym w Przemyślu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz „Losy żołnierza i oręża polskiego…”. W spotkaniu uczestniczyli: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Marek Kondziołka. Laureaci otrzymali zaświadczenia, listy gratulacyjne oraz nagrody. Szkoły z największą liczbą laureatów otrzymały certyfikaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.
21 kwietnia 2010 r.
W Kinie Helios w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz „Losy żołnierza i oręża polskiego…”.
W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Renata Butryn, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Marek Kondziołka. Laureaci otrzymali zaświadczenia, listy gratulacyjne oraz nagrody. Szkoły z największą liczbą laureatów otrzymały certyfikaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.
19 kwietnia 2010 r.
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz „Losy żołnierza i oręża polskiego…”. W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Dyrektor Wydziału Kontroli Zofia Igras, Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Marek Kondziołka. Laureaci otrzymali zaświadczenia, listy gratulacyjne oraz nagrody. Szkoły z największą liczbą laureatów otrzymały certyfikaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.
11 kwietnia 2010 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w XXV Światowym Dniu Młodzieży w Jarosławiu. Mottem ewangelicznej refleksji tych dni były słowa: „Bądźmy świadkami Miłości, aby osiągnąć życie wieczne”. Centralnym punktem Jarosławskich Dni Modlitwy i Refleksji była celebracja Niedzieli Miłosierdzia Bożego, która rozpoczęła się obrzędem poświęcenia białej szaty. W intencji ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem odbyła się msza żałobna, która zgromadziła na jarosławskim rynku kilka tysięcy ludzi zorganizowana przez Archidiecezję Przemyską,wojewodę i wicewojewodę  podkarpackiego,  marszałka województwa i władze miasta Jarosławia. W jarosławskich uroczystościach uczestniczyli podkarpaccy parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji, urzędów i służb, organizacji społecznych, młodzież uczestnicząca w diecezjalnych Dniach Młodzieży.
Kompanię honorową wystawiła 21 Brygada Strzelców Podkarpackich i Komenda Wojewódzka Policji. Poczty sztandarowe licznych szkół, organizacji i służb mundurowych udekorowano czarnym kirem. Całe miasto przybrane w narodowe barwy z żałobnymi wstążkami. Mszę koncelebrował abp Józef Michalik w asyście kilkudziesięciu księży z terenu całej archidiecezji.