18 października 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Jarosławiu, podczas której wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
17 października 2011 r.
Na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012. Wszystkich zaproszonych gości przywitał JM Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak. W inauguracji wzięli udział m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyta, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Podczas uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa i otwarcie budynku Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej.

15 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w podsumowaniu X Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Jerzego Hordyńskiego, który odbył się w Jarosławiu. Konkurs odbył się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta Jarosławia.
14 października 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uroczystość rozpoczął przemówieniem JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz. Pani Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki odznaczyła zasłużonych pracowników Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę, kurator wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej.


Ponadto kurator uczestniczył w Miejskich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Teatrze „Maska” w Rzeszowie.
13 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wraz z Wicekuratorem Oświaty Antonim Wydro wręczyli medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty,. Program artystyczny wykonała młodzież z MDK w Rzeszowie „Kornele” oraz Arkadiusz Kłusowski.

W dniach 12 i 13 października 2011 r. wyróżnionych zostało 731 nauczycieli i pracowników oświaty z województwa podkarpackiego.
Odznaczenia państwowe:
Złoty Krzyż Zasługi - 2
Srebrny Krzyż Zasługi - 9
Brązowy Krzyż Zasługi - 7
Medal Złoty za Długoletnią Służbę - 88
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - 103
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - 45
Medale Komisji Edukacji Narodowej - 353
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej - 23
Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty - 10112 października 2011 r.
W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się Wojewódzkie Odchody Dnia Edukacji Narodowej. Wicewojewoda Podkarpacki Andrzej Reguła w asyście z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Jackiem Wojtasem odznaczył zasłużonych nauczycieli oraz pracowników oświaty Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę, wręczył także nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

 

10 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 powiązaną z obchodami Jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Zaproszonych gości przywitała Pani Rektor prof. nadzw. dr hab. Halina Mieczkowska, wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Franciszek Ziejka pt. „W tej Katedrze bije serce Polski”. Kurator wręczył w imieniu Ministra Edukacji Narodowej medale Komisji Edukacji Narodowej.

8 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas brał udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zaproszonych gości przywitał prof. dr hab. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA. Wykład inauguracyjny wygłosił Sędzia Jerzy Stępień, nt.„Administracja w zdecydowanym państwie – nowe wyzwania”.

 
7 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest jednocześnie prezesem Szkolnego Związku Sportowego uczestniczył w Wojewódzkim Podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów w Sanoku. Podczas podsumowania kurator wręczył nagrody zwycięzcom rywalizacji sportowej za rok szkolny 2010/2011.
5 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jest prezesem Szkolnego Związku Sportowego uczestniczył w Wojewódzkiej Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego 2011/2012. Uroczystość odbyła się na stadionie „RESOVII” w Rzeszowie.

4 października 2011 r.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu odbyła się konferencja szkoleniowa: „Turystyka w Szkole. Wpływ turystyki i rekreacji na rozwój ucznia”. Prelegenci przekazali nauczycielom i pedagogom nowoczesne metody oraz formy pracy z uczniami w celu wspierania zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych oraz szerzenia kultury turystyki. Organizatorem konferencji był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.