W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce w dniu 29 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z udziałem Księdza Biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.  W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


 W Hotelu Bristol w Rzeszowie w dniu 29 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa  poświęcona współpracy EME Aero Sp. z o. o.  i powiatu łańcuckiego w zakresie szkolnictwa zawodowego.  W trakcie spotkania, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w zakresie edukacji i szkolnictwa zawodowego pomiędzy EME Aero Sp. z o. o. , powiatem łańcuckim oraz Politechniką Rzeszowską. 


W dniu 28 stycznia br. w Teatrze „Maska” w Rzeszowie odbył się finał XXVI Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek. Na zaproszenie organizatora, Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, w Jasełkach uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 
 
 

W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J.S. Pelczara w Rzeszowie w dniu 26 stycznia br. odbyło się Spotkanie Opłatkowe, którego organizatorem był Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej wraz z Asystentem Diecezjalnym KSM. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W Hotelu FALCON w Rzeszowie w dniu 25 stycznia br. w godzinach wieczornych odbyło się Spotkanie z Inwestorami 2019. Na zaproszenie Dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W Domu Kultury „Mors” w Dębicy  w dniu 25 stycznia br. odbył się Koncert Charytatywny dla Oliwki i Nikoli „Miłość dociera wszędzie…”. Na zaproszenie organizatorów, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w koncercie uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W „Domu Polonii” na rzeszowskim Rynku w dniu 24 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne. Na zaproszenie Prezesa Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Dyrektora „Domu Polonii” w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

W dniu 19 stycznia br. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie odbyła się Uroczystość Jubileuszowa 30-lecia Szkoły połączona z obchodami 150 rocznicy urodzin patrona Szkoły. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik rzeszowskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.W piątek 18 stycznia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się spotkanie w sprawie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest podmiotem, któremu powierzono realizację projektu pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki” oraz prowadzenie tej jednostki. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego. Wspólną intencją Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie jest podwyższenie poziomu kompetencji wiedzy, komunikacji naukowej oraz popularyzacji nauki. 

W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w dniu 15 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, w którym uczestniczyli Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorami spotkania byli Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. We wtorek 15 stycznia br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trzebosi odwiedzili Panią Małgorzatę Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty z widowiskiem kolędowym. 
 


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 14 stycznia br. odbyła się konferencja pt. „Szczepienia ochronne w Niepodległej” zorganizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Podkarpackiego. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

W budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 9 stycznia br. odbył się finał zawodów okręgowych III Olimpiady Statystycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Olimpiada jest organizowana wspólnie przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski. W finale uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W dniu 3 stycznia 2019 r. w budynku V Politechniki Rzeszowskiej odbyła się VI konferencja „Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia” zorganizowana w ramach VII Salonu Edukacji Zawodowej i Technicznej. W konferencji, której organizatorem było Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej, uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.