5 listopada 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystości Jubileuszu 130-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kolegiacie Jarosławskiej dalsze uroczystości odbyły się w Hali Sportowej MOSiR im. A. Dietziusa w Jarosławiu. Podczas uroczystości Kurator Oświaty wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej i nagrody Kuratora Oświaty.
4 listopada 2011 r.
Wicekurator Oświaty Antoni Wydro uczestniczył w uroczystości upamiętnienia pobytu Druha Andrzeja Małkowskiego w Rzeszowie i powstania pierwszych drużyn harcerskich. W trakcie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem pierwszego rzeszowskiego skauta oraz pod pamiątkowymi tablicami poświęconymi Oldze i Andrzejowi Małkowskim.
28 października 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w uroczystości jubileuszu 100-leciu szkoły im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Greckokatolickim Soborze Archikatedralnym Św. Jana Chrzciciela, uroczysta akademia odbyła się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Podczas akademii Wicewojewoda Andrzej Reguła i Kurator Oświaty wręczyli Medale Komisji Edukacji Narodowej i okolicznościowe nagrody.