W dniach 24-26 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w VII Kongresie Zarządzania Oświatą, który odbył się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W międzynarodowym kongresie kadry kierowniczej oświaty uczestniczyło ponad 800 osób tj.; dyrektorzy szkół, pracownicy organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego oraz naukowcy i goście zagraniczni. W Kongresie uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym pani Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej i pani Joanna Berdzik - Podsekretarz Stanu MEN. W trakcie Kongresu odbywały się debaty i seminaria dotyczące min.; polityki oświatowej, pracy wychowawczej szkoły, nadzoru pedagogicznego, doskonalenia zawodowego, egzaminów zewnętrznych i statusu zawodowego nauczycieli. Kongresowi towarzyszyły prezentacje publikacji metodycznych i pomocy dydaktycznych. Organizatorem Kongresu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.
 
23 września odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej połączona z obchodami 120-lecia szkolnictwa w Różance, w której uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Uroczystości w szkole poprzedziła Msza św. w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Różance, następnie uczestnicy udali się do szkoły gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.
W dniu 22 września Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w odsłonięciu pamiątkowej tablicy, a następnie posadzeniu „Dęba Katyńskiego” upamiętniającego postać Podkomisarza Policji Państwowej Franciszka Piątkiewicza zamordowanego w Twerze 1940 roku.  Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń i Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie Beata Puchalska.
 
 
 
 
 
22 września w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku odbyła się uroczystość 100-lecie Szkoły, która rozpoczęła się Mszą św. w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku. Po Mszy św. złożono kwiaty pod Tablicami Katyńską i AKowską oraz pod Pomnikiem Orląt Lwowskich, a następnie odbyła się część oficjalna Zjazdu. W uroczystości uczestniczyły min. Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP, Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziały Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
22 września Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty uczestniczył w uroczystości Jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół Ponadminazjalnych Nr 4 w Krośnie. Po spotkaniu z dyrektorem szkoły odbyło się wystąpienie absolwentów prof. Romana Kuźniara, doc. dr inż. Stanisława Rymara, dr inż. Stanisława Szafrana.
21 września br. w sali tradycji CWKS „Resovia” Rzeszów, odbyło się ostatnie posiedzenie w tej kadencji, Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Tematem spotkania były min., sprawy związane z organizacją XVII Walnego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów SZS, a także omówiono stan przygotowań do wojewódzkiej inauguracji sportowego roku szkolnego i wojewódzkiego podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół, gmin i powiatów za rok szkolny 2011/2012. Na zakończenie podkarpacki kurator oświaty Jacek Wojtas, pełniący jednocześnie funkcję prezesa PWSZS podziękował wszystkim członkom Zarządu oraz działaczom sportu szkolnego za zaangażowanie i aktywną pracę w ostatniej kadencji w latach 2009-2012, kiedy pełnił funkcję prezesa związku.
20 września 2012 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w otwarciu nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu. Po uroczystym otwarciu i poświęceniu nowej miejskiej biblioteki odbyła się prezentacja nowoczesnych technologii bibliotecznych  nt.” Nowe Oblicze Jarosławskiej Biblioteki”. W uroczystości uczestniczyli także min. Senator RP Andrzej Matusiewicz, Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, Starosta Jarosławski Jerzy Batycki, Burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Tkacz.

 

18 września 2012 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego odbyło spotkanie z okazji Dnia Sybiraka. Święto obchodzone jest w rocznicę zbrojnej napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. Spotkanie, w którym uczestniczył  podkarpacki kurator oświaty Jacek Wojtas prowadziła pani Danuta Zbyszyńska prezes Związku Sybiraków - Oddział Rzeszów. Uroczystość poprzedziła Msza św. w Kościele OO.Benardynów w Rzeszowie.

15 września 2012 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w rzeszowskiej hali na Podpromiu w uroczystym otwarciu Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy. W ramach Forum odbyły się międzynarodowe targi, w trakcie których ponad 120 wystawców z całej Europy zaprezentowało swoje oferty i produkty. Targom towarzyszyły pokazy artystyczne. Natomiast w części konferencyjnej odbyły się panele dyskusyjne z udziałem polityków, samorządowców i naukowców, dotyczące współpracy transgranicznej. Organizatorem Forum było Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
11 września 2012 r. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w otwarciu Rzeszowskiego Salonu Maturzystów „Perspektywy 2012”. W trakcie imprezy przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni z całego kraju wystawili swoją ofertę edukacyjną dotyczącą studiów wyższych. Corocznie Rzeszowski Salon Maturzystów odwiedza ponad 20 tysięcy przyszłych absolwentów szkół ponagimnazjalnych. Komitet honorowy Rzeszowskiego Salonu Maturzystów tworzą:
prof. dr hab. inż. Marek Orkisz - Rektor Politechniki Rzeszowskiej Przewodniczący Komitetu Honorowego,
Małgorzata Chomycz-Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki,
Mirosław Karapyta - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa,
Lech Gawryłow - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,
Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty.9 września 2012 r. w Szówsku odbyły się Dożynki Powiatu Jarosławskiego, w których uczestniczył Pan Jacek Wojtas podkarpacki kurator oświaty. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. dziękczynną za zebrane plony, pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala. Następnie uczestnicy dożynek i zaproszeni goście udali się na stadion sportowy  w Szówsku, na którym odbyła się prezentacja obrzędów i wieńców dożynkowych. W dożynkach uczestniczyli m.in. wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak i poseł na sejm RP Tomasz Kulesza. Gospodarzem uroczystości byli: starosta jarosławski Jerzy Batycki oraz wójt gminy Wiązownica Marian Ryznar.

8 września 2012 r. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Kultury Kresowej – Jarosław 2012. Podczas festiwalu prezentowano różne formy kultur m.in. ukraińskiej, cygańskiej, tatarskiej, żydowskiej i ormiańskiej. Na Rynku Starego Miasta odbył się jarmark jadła i rzemiosła artystycznego. Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz Burmistrz Miasta Jarosławia.

3 września 2012 r. odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 w  Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy w powiecie brzozowskim. Uroczystości w szkole poprzedziła Msza Święta pod przewodnictwem Abp. Józefa Michalika. W uroczystości wzięli udział: Pani Małgorzata Chomycz- Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, Pan Jacek Wojtas- Podkarpacki Kurator Oświaty oraz parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów z województwa podkarpackiego. Rok szkolny 2012/2013 będzie „Rokiem bezpiecznej szkoły".

W dniach 29 - 31 sierpnia 2012 r. w kinie „Helios” w  Rzeszowie  odbył się cykl 6 narad z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, podczas których zostały przedstawione kierunki i realizacja polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013. W naradach uczestniczyło blisko 2300 dyrektorów szkół i placówek z województwa podkarpackiego. Organizatorem narad był Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.