W dniach 22 - 24 marca 2012 r. odbyła się 6. Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna „Przyszłość nabywamy kosztem teraźniejszości. Wyzwania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy między Podkarpaciem a Krajem Saary. W wydarzeniu tym wzięli udział: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Wicekurator Antoni Wydro, Dyrektor Wydziału Kontroli Zofia Igras, Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Marek Kondziołka, przedstawiciele szkół z Ukrainy, kraju Saary oraz z Podkarpacia. Organizatorem konferencji było: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
21 marca 2012 r.
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pt. „Mniejszości narodowe i etniczne województwa podkarpackiego”. W konferencji uczestniczyli: Pani Renata Butryn – Poseł na Sejm RP, Pan Tomasz Kulesza – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Rząsa – Poseł na Sejm RP, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki, Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW, Pan Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty.
Podczas konferencji wykład wygłosili:
- Pan Andrzej Kosior – Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych: „Mniejszości narodowe i etniczne województwa podkarpackiego – zarys”,
- Pani Renata Butryn – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: „Szacunek – godność – akceptacja – fundamentem funkcjonowania mniejszości narodowych w społeczeństwie polskim”,
- Pani Grażyna Stojak – Podkarpacki Konserwator Zabytków: „Zabytki sztuki cerkiewnej w problematyce ratowania dziedzictwa narodowego na Podkarpaciu”.
- Pan Mariusz Skiba – Pełnomocnik Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka: „Działania Policji na rzecz zapobiegania przestępstwom motywowanym uprzedzeniami”.
- Pan Piotr Tyma – Prezes Związku Ukraińców w Polsce: „Społeczność ukraińska Podkarpacia w 65 rocznicę akcji „Wisła” – stan, postulaty, perspektywy”.
- Pan Marian Szczerba – Lider społeczności romskiej w Jaśle: „Sytuacja i problemy Romów na terenie Podkarpacia”.
- Pan Bogdan Gocz – Przewodniczący Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej: „Sytuacja mniejszości łemkowskiej na terenie województwa podkarpackiego”.
- Pan Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla: „Miasta partnerskie miasta Przemyśla na Ukrainie – dobre przykłady współpracy”.
- Pan Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty: „Uczniowie z mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach na Podkarpaciu”.
20 marca 2012 r.
W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się konferencja „O MĄDRYM WYCHOWANIU”. W spotkaniu w Rzeszowie wzięli udział m.in. Posłowie na Sejm RP: Renata Butryn, Krystyna Skowrońska, Tomasz Kulesza, Marek Rząsa, Kazimierz Gołojuch, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz sędzia Anna Maria Wesołowska, Henryka Krzywonos i Dorota Zawadzka. W trakcie konferencji zaproszeni goście mówili m.in. o prawach dziecka, wychowaniu do wolności i odpowiedzialności oraz o przygotowaniu kadry urzędników i funkcjonariuszy do pracy z dziećmi. Występ artystyczny przedstawiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Rzeszowie oraz uczniowie Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie. Ważnym punktem konferencji „O mądrym wychowaniu” była inscenizacja sądu koleżeńskiego Janusza Korczaka przygotowana przez młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Było to szóste z cyklu spotkań naukowych w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka pod hasłem „Nie ma dzieci - są ludzie”.

15 marca 2012 r.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się IV Gala Sportu Młodzieżowego. W uroczystości uczestniczył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz min. Pani Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Pani Teresa Kubas-Hul Przewodnicząca Sejmiku Podkarpackiego. Gala Sportu Młodzieżowego była okazją do wręczenia stypendiów sportowych oraz nagrodzenia zawodników i trenerów osiągających najlepsze wyniki sportowe w województwie podkarpackim.
7 marca 2012 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w konferencji nt. „Konieczność wprowadzenia zmian w nawykach żywieniowych wśród dzieci i młodzieży”. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

6 marca  odbył się Jubileusz 60-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział: Posłowie na Sejm Pan Tomasz Kulesza i Pan Marek Rząsa, Senator RP Pan Andrzej Matusiewicz oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas. Wykład okolicznościowy wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wykład nt. „Wpływ mediów na współczesny język polski”.