W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach w dniu 20 grudnia br. odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe. Na zaproszenie Dyrektora SOSW w Ropczycach w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W dniu 16 grudnia br. w Sali Audytoryjnej im. ppłk Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się konferencja „Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży. Analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych”. W konferencji uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Organizatorami konferencji był Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

W Sali Audytoryjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 16 grudnia br. odbyła się konferencja informacyjno-metodyczna na temat realizacji Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez szachy w szkole”. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Organizatorami konferencji był Polski Związek Szachowy, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.  


W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w dniu 15 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni patronackiej, w ramach autorskiego programu „Kreatywna szkoła Dekoral”. Na zaproszenie Dyrektora ZSKU w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie w czwartek 15 grudnia br. odbyła się Podkarpacka Regionalna Konferencja Rad Rodziców. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. Organizatorami konferencji byli Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole”. We wtorek 13 grudnia 2016 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Lekcja RP pt. „Nasza solidarność” nawiązująca do 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.  Podczas spotkania Pan Andrzej Duda Prezydent RP wręczył zasłużonym osobom odznaczenia państwowe.  W uroczystościach w Pałacu Prezydenckim wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty . 


Co roku „Caritas” organizuje zbiórkę żywności w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. Zbiórka żywności przez świętami Bożego Narodzenia w tym roku odbywa się  w dniach 9 i 10 grudnia. Wolontariusze zbierają artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, z których placówki „Caritas” przygotują świąteczne posiłki i paczki dla osób ubogich i potrzebujących. W akcji w jednym z rzeszowskich sklepów wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty . 


W dniach 9-10 grudnia br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa odbywa się EKOGALA – Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości.  W otwarciu EKOGALI w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła  Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia są: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezes Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego oraz Wójt Gminy Trzebownisko.

W czwartek 8 grudnia br. w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie odbyła się konferencja „Kapitał ludzki na rzecz rynku pracy”,  zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Konferencja skierowana  była do środowisk działających na styku rynku pracy i edukacji – zwłaszcza szkół o profilu zawodowym, centrów kształcenia praktycznego, organów prowadzących, instytucji kształcenia ustawicznego oraz instytucji rynku pracy.


W Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie w dniach 7-9 grudnia br. odbywa się II Kongres Mediatorów Szkolnych „Żeby innych zapalać trzeba płonąć” – kuźnia mediatorów i strażników pokoju – koncyliatorów (osób łagodzących konflikty). W otwarciu kongresu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświat wspólnie z goszczącą  w dniu 6 grudnia br. w Rzeszowie Panią Teresą Wargocką  Wiceminister Edukacji Narodowej odwiedziły Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie z prezentami z okazji Mikołajek.


W dniu 6 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce odbyła się Ogólnopolska  Konferencja „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. W konferencji uczestniczyli mi. in.: Pani Teresa Wargocka  Wiceminister Edukacji Narodowej, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wydarzenie to zgromadziło 477 uczniów ze 110 szkół województwa, ich  opiekunów,  reprezentantów  licznych  stowarzyszeń,  fundacji  i  wielu organizacji, propagujących  ideę  wolontariatu  w  różnych  formach  współpracy  ze  szkołami. Organizatorami Konferencji byli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.
 

W dniu 2 grudnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie  odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografii pt. „Krótka historia o tym, dlaczego życie jest dobre”. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczyła  Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w środę 30 listopada br.  odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Na zaproszenie Pana Stanisława Obary Przewodniczącego Rady w sesji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas sesji omówiono stan realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2015/2016, a także założenia reformy edukacji, która ma wejść w życie jesienią 2017 r.
W dniu 30 listopada br.  w Auli Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie odbyła się III Konferencja „Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera” zorganizowana wspólnie przez Zespół Szkół Specjalnych  im. UNICEF w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie ARS VIVENDI. W konferencji uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.