W środę 29 stycznia br. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej działalność biblioteki w roku 2013 odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe. Na zaproszenie Pani Haliny Ukarmy Dyrektora PBW w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu. W trakcie spotkania z koncertem najpiękniejszych polskich kolęd w wersji instrumentalnej wystąpił kwartet z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

W ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w poniedziałek 27 stycznia br. na Cmentarzu Żydowskim w Rzeszowie przy Al. Rejtana miało miejsce Uczczenie Ofiar Holokaustu. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W sobotę 25 stycznia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W gmachu Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu Kurator uczestniczył w spotkaniu poświęconym poezji Juliana Tuwima, podczas którego przybyli gości oraz przedszkolaki, uczniowie i studenci recytowali wiersze oraz fragmenty utworów poety. Następnie Kurator wziął udział w otwarciu wystawy „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”  przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie a prezentowanej w pomieszczeniach Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Wystawa ukazuje tragiczne losy ludności żydowskiej i polskiej podczas okupacji hitlerowskiej oraz heroizm ludzi ratujących Żydów z Holokaustu.

Wieczorem 23 stycznia br. na zaproszenie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w otwarciu wystawy „Honorowi Obywatele Dawnego Rzeszowa”. Wystawa przedstawia osoby, którym miasto zawdzięcza rozwój terytorialny oraz wzrost znaczenia kulturalnego i politycznego doby autonomii Galicji i niepodległej Polski. Otwarciu wystawy towarzyszyła promocja nowego albumu „Dawny Rzeszów na kartach pocztowych”. Spotkanie, które zgromadziło grono zaproszonych gości i mieszkańców miasta, odbyło się w Gmachu Muzeum przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie.


W dniu 21 stycznia br. w budynku Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu” w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Podczas uroczystości dzieci i ich wychowawczynie zaprezentowały program jasełkowy a następnie wraz z rodzicami i dziadkami uczestniczyły w zabawie karnawałowej. Zaproszenie na spotkanie wystosowali Pani Elżbieta Gaweł Dyrektor Przedszkola oraz Pracownicy i Wychowankowie „Akademii Uśmiechu”. 
 
W sobotni wieczór 18 stycznia br. na zaproszenie Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana Andrzeja Deca Przewodniczącego Rady Miasta Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości 660-lecia lokacji miasta Rzeszowa. Podczas gali, która w murach Filharmonii Podkarpackiej zgromadziła wielu przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury i sportu, wręczono tytuły „Zasłużony dla miasta Rzeszowa”. Tegorocznymi laureatami zostali: Pan Marek Czarnota – znawca dziejów Rzeszowa, Pan Andrzej Kowal – trener siatkówki oraz Pan Stanisław Mazur – lekarz kardiolog. W części artystycznej gali wystąpili soliści Iwona Tober i Iwo Orłowski wraz z towarzyszącym zespołem.

Wieczorem w piątek 17 stycznia br. w Auli Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie obyła się VI Podkarpacka Gala Wolontariatu pod hasłem „Wolontariat – wchodzę w to!” Podczas uroczystości, w której wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, wręczono nagrody finalistom konkursu „Wolontariusz Podkarpacia 2013” oraz wyróżnienia instytucjom i szkołom zaangażowanym w rozwój i promocję idei wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyli m in. Pan Radosław Jasiński Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Pan Zdzisław Hofman Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Wolontariatu, a także przedstawiciele samorządów i organizacji lokalnych oraz liczne grono uczniów i studentów. Galę uatrakcyjniły  występy wokalne i taneczne zespołów z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie.


W piątek 17 stycznia br. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyło się „Forum o Pomocy” – spotkanie osób, organizacji i instytucji, którym bliska jest idea poszukiwana możliwości budowania wspólnoty mieszkańców Podkarpacia. Organizatorem Forum była Pani Józefa Hrynkiewicz Poseł na Sejm RP. Honorowy patronat nad debatą objął Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.
Na zaproszenie Pana Leszka Szczybyło Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosławskiego w dniu 15 stycznia 2014 r. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym Rady Powiatu, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W spotkaniu uczestniczyli Posłowie na Sejm RP: Pan Tomasz Kulesza, Pan Mieczysław Golba i Pan Mieczysław Kasprzak, duchowni, przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji i instytucji współpracujących z samorządem powiatowym. Na spotkaniu Panią Wojewodę reprezentował Pan Dariusz Tracz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Uroczystości uświetnił występ młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu.


W sobotę 11 stycznia br. w Małej Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 40-lecia Olimpiady Historycznej w Rzeszowie, w którym wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. W trakcie spotkania dokonano podsumowania dorobku olimpiad oraz wyróżniono najaktywniejsze szkoły i nauczycieli zaangażowanych w działania konkursowe. Wśród gości uroczystości byli m. in. Prorektor  UR prof. Sylwester Czopek, Prezes Zarządu Oddziału  Rzeszowskiego  Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Wacław Wierzbieniec i Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Rzeszowie dr hab. Andrzej Bonusiak.


W sobotę 11 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie miało miejsce Spotkanie Opłatkowe Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. W spotkaniu wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. W trakcie spotkania zostały wręczone Złote i Srebrne Odznaki Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz nagrody finalistom konkursu „Tożsamość i pamięć”.

Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty również w dniu 11 stycznia br. wziął udział w Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, które odbyło się w Domu Diecezjalnym Tabor im. bł. Jana Pawła II w Rzeszowie.
W Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w piątek 10 stycznia br.  odbyła się XVI edycja okręgowych zawodów Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”, którą honorowym patronatem objął Podkarpacki Kurator Oświaty. W zawodach wzięło udział 50 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i małopolskiego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w otwarciu olimpiady wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Olimpiady był Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie.
W dniu 10 stycznia br. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych, władz wyższych uczelni i służb mundurowych z województwa podkarpackiego. Podczas spotkania, w którym wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, okolicznościowe przemówienia wraz z życzeniami noworocznymi wygłosili: Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego i Ks. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Rzeszowski. Spotkanie poprzedził występ solistów, chóru i orkiestry Filharmonii Podkarpackiej. Organizatorem uroczystości było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

W czwartek 9 stycznia 2014 r. w Klubie Nauczyciela w Rzeszowie odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Zarząd Oddziału w Rzeszowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Wśród zaproszonych gości byli również Pan Stanisław Sienko Zastępca Prezydenta Rzeszowa, Pan Zbigniew Bury Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Pani Anna Kowalska Wicedyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
W poniedziałek 6 stycznia 2014 r. Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczestniczyła w Regionalnym Przeglądzie Jasełek, który odbył się w sali teatralnej Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. W przeglądzie brały udział zespoły teatralne ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i powiatu stalowowolskiego. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP.