W dniu 30 sierpnia br.  Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wraz z Panią Bożeną Pasieką Dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie odwiedziły Ośrodek Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach podsumowania wakacyjnej akcji kolonijnej. W spotkaniu wziął udział także ks. Biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

W poniedziałek 29 sierpnia 2016 r. w Wielopolu Skrzyńskim na zaproszenie Wójta Gminy Marka Tęczara odbyło się spotkanie z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską. Gośćmi spotkania byli również:  Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak, Wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP - Kazimierza Moskala. Spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy oraz radnymi  Wielopola miało na celu przybliżenie reformy ministerstwa planowanej na rok szkolny 2017/2018 w  wymiarze ogólnopolskim z uwzględnieniem lokalnych problemów. 


W dniach 24-29 sierpnia br. odbył się cykl 5 narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podkarpackiego, podczas których przedstawiono podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017. Organizatorem narad, które odbyły się w Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie  i Tarnobrzegu była Pani Małgorzat Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


 


W dniu 28 sierpnia 2016 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani  Wojewody oraz swoim własnym wzięła udział w Dożynkach Gminnych w Wiercanach Gmina Iwierzyce.
W dniu 12 sierpnia 2016 r. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w wieczorze harcerskim „Uczta Wspólnoty” w ośrodku harcerskim w Ruszelczycach. Spotkanie odbyło się w ramach Złazu Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Ruszelczycach.
W dniach 31 lipca - 7 sierpnia br. w Lubaczowie oraz gminach Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów i Narol odbywał się XII Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. W ostatnim dniu Festiwalu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. Centralnym punktem przedsięwzięcia była impreza plenerowa zorganizowana na placu festiwalowym w Baszni Dolnej, w czasie której zaprezentowały się różnorodne zespoły folklorystyczne. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kulinariami kuchni: polskiej, słowackiej, węgierskiej i ukraińskiej oraz podziwiania wyrobów rękodzieła.


O godzinie 17:00 w poniedziałek 1 sierpnia br.  w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Rzeszowie pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów odbył się uroczysty Apel Poległych oraz złożenie wiązanek i kwiatów pod pomnikiem. W uroczystości wzięły udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia była parafia pw. Św. Krzyża w Rzeszowie, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Żołnierze Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego ŚZŻ AK.