28 lutego2012 r.
W Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyło się II Sympozjum Naukowe w ramach Dyskursu Pedagogicznego AGRSJA-PRZEMOC-WSPARCIE. W Sympozjum wzięli udział: Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Marek Kondziołka Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, którzy wygłosili referat nt. „Co dowiedzieliśmy się o doświadczeniu agresji i przemocy przez dzieci i młodzież w szkołach na Podkarpaciu”.
25 lutego Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w imprezie integracyjnej zorganizowanej dla dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu miasta Jarosławia. Inicjatorem spotkania był Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza. W imprezie uczestniczył także Dyrektor Polityki Społecznej PUW Dariusz Tracz. Impreza odbyła się w Radawie.
13 lutego 2012 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystym otwarciu Ośrodka Szkolenia Zawodowego oraz Punktu Pośrednictwa Pracy w Jarosławiu. W spotkaniu uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, Starosta Jarosławski Jerzy Batycki, Wicestarosta Jarosławski Józef Szkoła, Wiceburmistrzowie Jarosławia Bogdan Wołoszyn oraz Stanisław Misiąg i inni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
7 lutego 2012 r.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbyło się posiedzenie Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz burmistrzowie i wójtowie ZBGP.