W Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej  w czwartek 29 września br. odbyła się konferencja pt. „Światowe innowacje łączące medycynę, inżynierię oraz technologię w diagnozowaniu i terapii autyzmu”. W imieniu Pani Kurator w konferencji, którą zorganizowało Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, wzięła udział Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl w Rzeszowie w dniu 28 września 2016 roku odbyła się konferencja EDUinspiracje zorganizowana wspólnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych skierowanych do przedstawicieli oświaty, nauczycieli, dyrektorów szkół, kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi oraz przedstawicieli organów prowadzących. Głównym celem wydarzenia jest informowanie w jaki sposób skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych z uwzględnieniem priorytetów reformy oświaty. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W środę 28 września br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017, której organizatorem był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. Inaugurację zorganizowano na stadionie CWKS „Resovia” w Rzeszowie. W części sportowej odbyły się Mistrzostwa Województwa Szkół Gimnazjalnych w lekkiej atletyce, w których uczestniczyło ponad 700 zawodników ze wszystkich powiatów naszego województwa.


We wtorek 27 września br. na placu im. Armii Krajowej w Rzeszowie pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy AK Podokręgu Rzeszów odbyły się obchody 77. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz powstania Szarych Szeregów. W uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy w dniu 27 września br. odbyło się spotkanie Szkół Prymasowskich, w którym uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku oraz Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy.

 

W dniach 24-26 września br. w Hucie Komorowskiej oraz Majdanie Królewskim odbyły się IX Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Na zaproszenie Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic” w uroczystościach centralnych  w niedzielę 25 września - w Mszy św. polowej przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, a także w wykładzie i konferencji, które miały miejsce w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim, wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W niedzielę 25 września  br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział  uroczystości obchodów jubileuszu 600-lecia miejscowości Żdżary oraz 100-lecia Szkoły w Żdżarach. Zaproszenie do udziału w uroczystościach zostało wystosowane przez Pana Józefa Chudego Wójta Gminy Czarna oraz Pana Grzegorza Markowicza Dyrektora Zespołu Szkół w Żdżarach.


W dniu 24 września br. miał miejsce Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. Na zaproszenie Pani Grażyny Sabik Dyrektora Szkoły w uroczystym spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Obchody rozpoczęła Msza św. z poświęceniem sztandaru w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie, po której  w auli szkolnej odbyła się Gala Jubileuszowa z koncertem „Tych lat nie odda nikt”.

 
 W piątek 23 września br. odbyły się obchody 30-lecia Muzeum Mleczarstwa przy Zespole Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie. Na zaproszenie Pani Aleksandry Wanic Dyrektora Szkoły w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie.
W czwartek 22 września br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział w uroczystym otwarciu Rzeszowskiego Salonu Maturzystów „Perspektywy 2016”, które odbyło się w murach Politechniki Rzeszowskiej. W ramach zorganizowanej imprezy młodzież z Podkarpacia będzie mogła uczestniczyć w cyklu wykładów przygotowanych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Natomiast wyższe uczelnie i instytucje edukacyjne z kraju i regionu zaprezentują swoje oferty dydaktyczne i przedstawią zasady rekrutacji na studia. Organizatorami Rzeszowskiego Salonu Maturzystów jest Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i Politechnika Rzeszowska.


W środę 21 września  br. Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty wzięła udział  jako gość i lektor w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania, które odbyło się w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu zostało wystosowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku. Podczas spotkania wręczono również nagrody zwycięzcom konkursu wiedzy o Henryku Sienkiewicza i „Quo Vadis”.


W dniu 21 września br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie oraz Seminarium z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie. W obu wydarzeniach uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
We wtorek 20 września br. odbyły się Szkolne Obchody Dnia Sybiraka połączone z Dniem Patrona Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu. Na zaproszenie Dyrektora, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Uroczystości główne odbyły się w budynku Filii GOKiW w Nawsiu, gdzie po wystąpieniach okolicznościowych miał miejsce występ artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej.
W Jasielskim Domu Kultury we wtorek 20 września br. odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, święta ustanowionego przez Sejm uchwałą Rzeczpospolitej Polskiej, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dzieci. W spotkaniu z Przedszkolakami wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w poniedziałek 19 września br. odbyła się Gala I etapu Konkursu LODOŁAMACZE 2016. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Konkurs i Kampania Lodołamacze, których organizatorem jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, skierowane są do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – pracodawców wrażliwych społecznie.
W dniu 18 września br. odbyła się Uroczysta Msza Św. Polowa odprawiona przez Księdza Biskupa Jana Wątrobę Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 roku w Turzy. W spotkaniu upamiętniającym wydarzenie oraz w Mszy uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Po Mszy św. odbył się Apel Pamięci i Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy 21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca z Jarosławia oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na grobach pomordowanych. W imieniu organizatorów wydarzenia zaproszenie zostało wystosowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.  


W niedzielę 18 września br. miały miejsce obchody Jubileuszu 150-lecia Szkoły Podstawowej w Ulanicy. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły oraz Komitetu Organizacyjnego w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 


W sobotę 17 września br. Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty wziął udział  w Zjeździe Absolwentów z okazji 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku. Podczas obchodów jubileuszu została odsłonięta Tablica Pamiątkowa ufundowana przez Absolwentów LO, uczestnicy Zjazdu przemaszerowali ulicami Leska na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą AVANTI z Sanoka. Uroczyste otwarcie Zjazdu odbyło się w amfiteatrze w Lesku, gdzie wystąpiła z koncertem Orkiestra AVANTI oraz młodzież LO w Lesku.

W sobotę 17 września br. odbyły się obchody 77. rocznicy napaści sowieckiej na Polską zorganizowane przez Podkarpacki Związek Piłsudczyków w Rzeszowie. W obchodach uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św. w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie, po której uczestnicy przeszli ze zniczami pod Krzyż Ofiar Komunizmu, gdzie złożono kwiaty i odmówiono Litanię Narodu Polskiego.

W sobotę 17 września br. w Przemyślu odbyły się wojewódzkie obchody 77. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Dnia Sybiraka oraz uroczystości pogrzebowe kapitana Władysława Koby.  Podczas obchodów zostały złożone przez delegacje kwiaty na Grobie Katyńskim na Cmentarzu Wojskowym, a przy Pomniku poświęconym Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych oraz orkiestry. Następnie odbyła się Msza Św. w kościele Księży Salezjanów, po której uczestnicy przemaszerowali na cmentarz na Zasaniu, gdzie miał miejsce obrzęd pogrzebowy śp. kpt. Władysława Antoniego Koby. W obchodach uczestniczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentanci służb mundurowych.


W Domu Kultury MORS w Dębicy w dniu 16 września br. odbył się Jubileusz 10-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Wanda Ostafin starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w piątek 16 września br. obchodzono 77. rocznicę śmierci patrona. W złożeniu kwiatów pod obeliskiem przy Zespole Szkół wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.