W Starostwie Powiatowym w Jaśle w piątek 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie z 34 dyrektorami z miasta i powiatu jasielskiego z okazji zakończenia roku szkolnego maturzystów. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki.Na Rzeszowskim Rynku w piątek 29 kwietnia br. odbyła się uroczystość „Przedszkolaki z Biało-Czerwoną” w ramach obchodów Dnia Flagi RP. Na zaproszenie Dyrektora i Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 13 w Rzeszowie, będącego organizatorem wydarzenia, w spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczył Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas imprezy, którą otworzyli włodarze miasta, odbył się montaż słowno-artystyczny, a w nim m. in. recytacje wierszy, śpiewanie piosenek oraz „Polonez” w wykonaniu dzieci.
W  czwartek 28 kwietnia br. w auli im. prof. dr. hab. Kazimierza Obodyńskiego Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się III Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego”. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W tegorocznej konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym nauczyciele wychowania fizycznego oraz dyrektorzy szkół z całego Podkarpacia, jak również nauczyciele akademiccy i młodzież studencka. Organizatorem konferencji była Katedra Nauk Biomedycznych Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu w środę 27 kwietnia br. odbyła się konferencja historyczna poświęcona „Cichociemnym”. W konferencji wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Konferencja była adresowana do nauczycieli, studentów i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na mocy ustawy Sejmu RP rok 2016 obchodzony jest jako „Rok Cichociemnych”.
W dniu 26 kwietnia br. w Centrum Kultury w Ropczycach odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. W Festiwalu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

 
W Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach w poniedziałek 25 kwietnia br. odbył się etap finałowy Powiatowego Konkursu Historycznego „Chrzest Polski – wpływa na państwo pierwszych Piastów”. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Finałowi Konkursu towarzyszyły wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie „Millenium Chrztu Polski” oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Brzesku „1050 rocznica chrztu Polski”.

W sobotę 23 kwietnia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się X Kongres Nauczycieli i Wychowawców. Tematem Kongresu był „Chrzest Polski. Wdzięczność, tożsamość, zobowiązanie". W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Organizatorami Kongresu był Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Zgromadzenie Księży Michalitów, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Krośnie i Przemyślu oraz Civitas Christiana w Rzeszowie.
W  Zespole Szkolno–Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w dniu 23 kwietnia br. odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.


W piątek 22 kwietnia br. w Mirczu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkół Prymasowskich. W rozpoczęciu konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku oraz Gimnazjum im ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie w dniu 21 kwietnia br. odbyła się inauguracja II roku szkolnego Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, połączona z seminarium pt. „Reżim przeciwko społeczeństwu, społeczeństwo przeciwko totalitaryzmowi”. Na zaproszenie prof. dr. hab. Czesława Kłaka Dyrektora Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Seminarium zostało zorganizowane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

W kampusie Uniwersytetu Rzeszowskiego w czwartek 21 kwietnia br. odbyły się Podkarpackie Targi Edukacyjne pt. „Orientation Day” organizowane przez Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie. W części inauguracyjnej Targów uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Celem wydarzenia była prezentacja uczniom gimnazjów oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.
W Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w dniu 21 kwietnia br. miała miejsce uroczysta gala XVI edycji konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”. Na zaproszenie pani Haliny Cygan Dyrektora Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.

W dniu 20 kwietnia br. w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie odbył się „II Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych”, zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie. W zawodach wzięło udział pięć zespołów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z innowacją mundurową z Podkarpacia. Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zawodach reprezentował Pan Robert Zygmunt inspektor Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W przeglądzie zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Publicznych – Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie. Nagrody zwycięzcom wręczyli Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 


W poniedziałek 18 kwietnia br. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie odbyła się „Podkarpacka Debata o Edukacji. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”. Spotkanie było kolejnym wydarzeniem z cyklu 16 wojewódzkich debat o zmianach w systemie oświaty, organizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”. W debacie uczestniczyła Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, parlamentarzyści a także dyrektorzy szkół i placówek z województwa podkarpackiego.  


W niedzielę 17 kwietnia br. we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku odbył się Jubileuszowy Koncert z okazji 20-lecia działalności Dziecięcego Zespołu Artystycznego „Mała Ziemia Leżajska”.  W Koncercie uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Podczas koncertu wystąpiły Dziecięcy Zespół Artystyczny „Mała Ziemia Leżajska”, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” oraz Zespół Pieśni i Tańca „San”.
W dniach 15-18 kwietnia br. we Lwowie świętowano 200. rocznicę powstania polskiej szkoły średniej im. św. Marii Magdaleny. W obchodach uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. 


W sobotę 16 kwietnia br. w Hali Sportowej MOSiR w Łańcucie rozpoczęły się dwudniowe zawody „Pierwszy krok sportowy”w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ceremonii otwarcia zawodów uczestniczył Pan Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem zawodów był Polski Związek Gimnastyczny wspólnie z Podkarpackim Okręgowym Związkiem Akrobatyki Sportowej oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Akrobata” w Łańcucie.
W Centrum Kultury w Ropczycach w czwartek 14 kwietnia br. odbyła się XII Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie z rejonu dębickiego pod hasłem: „Nic dwa razy się nie zdarza”.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W środę 13 kwietnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się XXXII Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół  im. UNICEF w Rzeszowie w  uroczystym  otwarciu Przeglądu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.
W Teatrze Maska w Rzeszowie w poniedziałek 11 kwietnia br. odbył się XII Międzyprzedszkolny Przegląd Dziecięcych Zespołów Muzycznych „Przedszkolna Orkiestra”. Na zaproszenie Dyrektora i Grona Pedagogicznego Przedszkola Publicznego Nr 22 w Rzeszowie w Przeglądzie uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 
W piątek 8 kwietnia br. w Auli im. Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się seminarium  „Czytelnik YA – jak do Niego dotrzeć, jak Go zainspirować, zachęcić do czytania?”, skierowane do dla nauczycieli i bibliotekarzy wszystkich typów szkół. W otwarciu seminarium wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Organizatorem seminarium, którego tematem było inspirowanie dzieci i młodzieży do czytania,  była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie.
We wtorek 5 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej odbył się finał  XVI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach – Olimpiada o Sługach Bożych Rodzinie Ulmów. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Olimpiady był Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w dniu 5 kwietnia br.  odbył się Koncert „Młodzi – Młodym. Nowe Życie w Chrystusie” z okazji XII Narodowego Dnia Życia. Koncertowi towarzyszyła wystawa „Ojciec święty Jan Paweł II w sprawie najmniejszych” przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie. W koncercie wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W poniedziałek 4 kwietnia br. w Hotelu Rzeszów odbyła się podkarpacka debata o edukacji „Jak powinna być finansowana oświata w Polsce” zorganizowana przez Wojewodę Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej. W debacie uczestniczyła Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pan Witold Lechowski Wicewojewoda Podkarpacki. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, parlamentarzyści a także dyrektorzy szkół i placówek z województwa podkarpackiego.  Debata w Rzeszowie była drugim spotkaniem na temat finansowania oświaty, organizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.