27 kwietnia 2011 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wziął udział w Wojewódzkich Obchodach 92. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP Województwa Podkarpackiego. Uroczystość rozpoczęła się koncertem patriotycznym w wykonaniu Chóru „Jarosław” oraz Mszą Św. w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, następnie uroczystości odbyły się pod pomnikiem Inwalidów Wojennych RP w Jarosławiu.
20 kwietnia 2011 r.
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”. Organizatorami konferencji byli Podkarpacki Kurator Oświaty wraz z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi. Patronat honorowy objęli: Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza i Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele organów prowadzących.8 kwietnia 2011 r.
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w V Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu. Celem imprezy było zapoznanie uczniów klas trzecich gimnazjum powiatu jarosławskiego z ofertą edukacyjną jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych.
                            


 
Następnie wziął udział w uroczystości posadzenia „Dęba Katyńskiego” w Zespole Szkół im. Igancego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim  w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Kurator przyłączył się w ten sposób do uhonorowania por. Franciszka Ciechunia zamordowanego w Charkowie.