26 maja 2010 r.

W siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się finał konkursu „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. W uroczystym podsumowaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta PSP Roman Petrykowski. Finalistom i opiekunom wręczono nagrody oraz dyplomy. Następnie odbył się pokaz sprzętu i działania PSP w Rzeszowie.

Powódź na Podkarpaciu

22-23 maja 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas wraz z Dyrektorem Polityki Społecznej Dariuszem Traczem udali się do miejscowości zalanych wodą w powiecie tarnobrzeskim, niżańskim i stalowowolskim. Mieszkańcy zalanych miejscowości znaleźli schronienie w Stalowej Woli: Szkoła Podstawowa Nr 12, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, w Szkole Podstawowej w Turbii, w Gorzycach: Szkoła Podstawowej Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2, Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, w Szkole Podstawowej w Zempinowie, w Tarnobrzegu: Hotel Nadwiślański, Internat Szkoły Budowlanej, Grębów: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Kurator wraz z dyrektorem dokonali wizytacji miejsc pobytu powodzian oraz opracowali program dalszej pomocy dla poszkodowanych.
19 maja 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w Jubileuszu 65-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. W ramach obchodów Jubileuszu 65-lecia istnienia PBW w Rzeszowie oraz Tygodnia Bibliotek został zorganizowany Dzień Otwarty, służący upowszechnieniu wiedzy o roli biblioteki w środowisku oświatowym, jej zasobach, narzędziach pracy oraz warsztacie informacyjnym, jak również promocji biblioteki w regionie. Kurator patronował tej uroczystości.

W dniach od 5 do 9 maja w Gersheim odbył się „Tydzień Europy 2010”. Do Niemiec przybyła delegacja w składzie: Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. W ramach spotkania odbyły się warsztaty, kursy językowe, spotkania młodzieży z całej Europy.
3 maja 2010 r.

W obchodach Święta Konstytucji 3-go Maja w Jarosławiu uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, które rozpoczęła Msza Święta w Kościele NMP Królowej Polski. Dalsze uroczystości odbyły się pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja.


Wicekurator Oświaty Antoni Wydro wziął udział w wojewódzkich obchodach święta Konstytucji 3-go Maja, które rozpoczęła Msza Święta w Kościele Farnym w Rzeszowie. Następnie uroczystości odbyły się pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.
2 maja 2010 r.
Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas uczestniczył w uroczystości „Święta Flagi Państwowej” w Jarosławiu.

Wicekurator Oświaty Antoni Wydro uczestniczył w uroczystości „Dzień Flagi Rzeczypospolitej ” w Rzeszowie.