W dniu 29 czerwca br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w spotkaniu Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, którego jest Prezesem, z Powiatowymi Organizatorami Imprez Sportowych SZS. W trakcie spotkania, które prowadził Pan Jacek Bigus Dyrektor Biura PW SZS w Rzeszowie, dokonano podsumowania sportowego roku szkolnego 2014/2015 w województwie podkarpackim. Przed zebraniem jego uczestnicy wzięli udział w terenowych zajęciach praktycznych prowadzonych przez instruktora Nordic Walking. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 


W poniedziałek 29 czerwca  br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Absolutorium Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po powitaniu i przemówieniu dr. hab. Grzegorza Ślusarza Dziekana Wydziału Ekonomii osobom blisko współpracującym z Uczelnią wręczono podziękowania i wyróżnienia, a absolwentom Wydziału przekazano listu gratulacyjne. Uroczyste spotkanie odbyło się w Auli budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.



W dniu 26 czerwca br. w Zespole Szkół w Dynowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Dynowa, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Uczniów Zespołu Szkół w Dynowie w spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.


W Hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów w dniu 26 czerwca br. odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna dotycząca monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Marek Kondziołka  Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji był Marszałek  Województwa Podkarpackiego.
W piątek 26 czerwca br. na zaproszenie Pani Marty Kurpiel Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2014/2015, podczas którego dokonano podsumowania Roku Szkoły Zawodowców, propagującego kształcenie zawodowe wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


W auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli w dniu 26 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego „Primus Inter Pares”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, który obchodzi jubileusz 25-lecie istnienia  Społecznej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli.
W dniu 26 czerwca br. odbyła się miejska uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2014/2015 połączona z Jubileuszem 35-lecia Przedszkola Integracyjnego Nr 9 w Tarnobrzegu. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Dyrektora Przedszkola w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu.
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Babicy w piątek 26 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. W imieniu Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz swoim własnym w spotkaniu uczestniczyła Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu w dniu 24 czerwca br. odbyło się uroczyste miejskie zakończenie roku szkolnego 2014/2015. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Elwira Węgrzyn wizytator przemyskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem uroczystości było wyróżnienie uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, zdobyli tytuły laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim oraz uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole i wzorowe zachowanie.

W środę 24 czerwca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej Wojewody Podkarpackiego i Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Podczas konferencji poinformowano o  stanie przygotowań do wakacji oraz przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązującego podczas wypoczynku letniego. Pani Wojewoda przeznaczyła 1 mln 735 tys. zł  na zorganizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku podczas tegorocznych wakacji. Kwota 1 mln 252 tys. zł przeznaczona została na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz domów dziecka, natomiast 480 tys. zł zostało przekazane na dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez stowarzyszenia, organizacje i  fundacje. W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zarejestrowano dotychczas ponad 400 różnych form wypoczynku dla blisko 15 tys. dzieci i młodzieży. Pod numerem 728 832 622  działa telefon interwencyjny, pod który każdy ma możliwość zgłosić zapytania i uwagi dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

W Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie w dniu 23 czerwca br. odbyło się podsumowanie VII edycji programu „Talent powiatu lubaczowskiego”. Na zaproszenie Starosty Powiatu Lubaczowskiego oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Elwira Węgrzyn wizytator przemyskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Podczas imprezy  odbyło się przyznanie tytułów "Złoty Talent" uczniom powiatu lubaczowskiego.
We wtorek 23 czerwca br. na zaproszenie organizatorów Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięli udział w Gali Jubileuszowej X ogólnopolskiego Przystanku PaT. Spotkanie było podsumowaniem ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej Komendy Głównej Policji  „Profilaktyka a ty”. Galę i imprezy towarzyszące, w których uczestniczyła młodzież z całej Polski, w tym liczne delegacje z Podkarpacia, zorganizowano na Stadionie Narodowym w Warszawie.


W dniu 23 czerwca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie gościli  Pani Helma Kuhn-Theis pełnomocnik Premier Kraju Saary ds. Europejskich oraz Pan Christin Malter z saarlandzkiego Ministerstwa Finansów i Europy. Gospodarzem spotkania była Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. W spotkaniu, którego tematem były kwestie związane z oświatą, w tym z rozwojem transgranicznego kształcenia zawodowego, uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.


W sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu we wtorek 23 czerwca br. zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 połączone z podsumowaniem XV edycji Konkursu „Komputer dla Najlepszego” oraz Konkursu „Belfer the Best’ia 2015”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła  Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu.  Organizatorem i gospodarzem imprezy był Starosta Powiatu Mieleckiego
W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie we wtorek 23 czerwca br.  odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Krosna z uczniami, którzy w roku szkolnym 2014/2015 godnie reprezentowali miasto w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych i konkursach artystycznych.  W spotkaniu uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. 

W niedzielę 21 czerwca br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w obchodach  Jubileuszu 125-lecia powstania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niechobrzu. Po Mszy Św.  w Kościele MBNP w Niechobrzu w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły odbyła się oficjalna część obchodów, podczas której społeczności szkolnej przekazano sztandar. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zaprezentowali okolicznościowy program słowno-muzyczny.